PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Památky a finance>>Sanace jihlavské kaple Nanebevzetí Panny Marie

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

Sanace jihlavské kaple Nanebevzetí Panny Marie

12. 7. 2023 Propamatky.info: Detail sanovaných základů kaple Detail sanovaných základů kaple | Foto: Lukáš Pečenka | Licence: Všechna práva vyhrazena JIHLAVA | Drobné sakrální stavby vystavené vnějšímu prostředí se nachází v kontaktu s rozličnými zdroji vlhkosti. Do uvedené kategorie patří také solitérní kaple Nanebevzetí Panny Marie, při jejíž sanaci byly úspěšně aplikovány výrobky společnosti MC-Bauchemie.

Oprava poškozených omítek včetně řešení vlhkosti v přízemních partiích představuje zpravidla náročný proces vyžadující citlivý přístup a nemalé finanční náklady. Poruchy konstrukcí lze plnohodnotně odstranit jen nalezením jejich příčin. Jedním z prvních kroků je identifikace problému a následně také kulturních hodnot, které je třeba v rámci obnovy zachovat.

Fasádu tvořily nevyhovující materiály s vysokým podílem cementu, což mělo za následek mimo jiné vytlačování vlhkosti do vnitřní části zdiva kaple. Sanace spočívala v odkopání spodní části stavby, jejím očištění a nanesení trasvápenné malty Oxal SM-TK. Následně došlo k provedení imitace jílové izolace a opětovnému zasypání. Vše bylo dokončeno během tří dnů. Rekonstrukce památky tak může dále pokračovat obnovou fasády a vnitřních omítek bez obav ze vzlínající vlhkosti.

Pozdně barokní, klasicistně upravená kaple Nanebevzetí Panny Marie stojící volně v příkrém svahu pochází z roku 1762. Má osmiboký půdorys a plochou jehlanovitě zalomenou střechu s dvouramenným křížem ve svém vrcholu. Vznikla na někdejším městském předměstí a dnes se nachází na okraji panelového sídliště. Připomíná průběh středověké cesty a současně místo, kde se zastavovali poutníci u nedaleko vyvěrajícího léčivého vodního pramene. Ve stabilním katastru byla zachycena v prostředí dvojice stromů jako sloupová stavba bez půdorysu. Roku 1858 byla nákladem Viléma Richlého, poslance a majitele mirošovského zámku, výrazně opravena nebo přestavěna. Sloupky oplocení kolem kaple pochází z roku 1913, kdy byla v okolí zřízena zahrada zemědělské školy. Současnou podobu památka získala v 80. letech 20. století, kdy byla naposledy celkově rekonstruována. Kromě fasádních plastických prvků stojí za zmínku mimo jiné historizující dveře rámové konstrukce s mříží v kamenném ostění.

Zpráva z Katalogu služeb vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu PROPAMÁTKY. Reference, dokumenty, certifikáty a další informace naleznete na stránkách společnosti MC-BAUCHEMIE. O službách a výrobcích společnosti se dočtete také v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: MC-Bauchemie, s. r. o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info