PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Památky a finance>>ROZHOVOR | S Miroslavou Švaříčkovou o obnově sýpky

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

ROZHOVOR | S Miroslavou Švaříčkovou o obnově sýpky

10. 12. 2021 Propamatky.info: Pohled na současný stav památky Pohled na současný stav památky | Foto: Město Brtnice | Licence: Všechna práva vyhrazena BRTNICE (JIHLAVSKO) | Cenný objekt sýpky s mnoha autentickými uměleckořemeslnými prvky využíval do roku 2010 místní zemědělský podnik a čtyři roky poté ji město získalo v dražbě. Na detaily obnovy památkově chráněné stavby jsme se zeptali starostky Brtnice.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii památky?
Vrchnostenská sýpka je součástí rozlehlého areálu někdejšího panského dvora v Brtnici. Vznik a počátky objektu jsou spojeny s rozvojem vrchnostenské ekonomiky z konce 16. století. V roce 1760 postihl město oheň, který sýpku a přilehlé budovy značně poškodil. Při následné obnově objektu pak došlo k zastřešení novým mansardovým krovem namísto původní sedlové střechy a byla opravena i fasáda. Po roce 1945 přešel objekt společně s celým areálem někdejšího vrchnostenského dvora pod státní hospodářství. V následujícím období, v souvislosti s instalací pásových a korečkových dopravníků, zde byla zřízena drobná nástavba věže umístěná do hřebene střechy sýpky. Před objektem byl zřízen venkovní násypník. Mezi dochované cenné stavební prvky patří kamenné renesanční ostění oken ve štítech, klasicistní dveře s kamenným ostěním ve středu budovy, barokní krov mansardové konstrukce, renesanční sgrafitové kvádrování omítek, historické vnitřní omítky s malbami a další cenné stavební detaily. Z průběhu druhé poloviny 20. století je dochována část technického vybavení sýpky. Uvnitř budovy se nachází výstavní prostory s expozicemi věnovanými životu ve městě a tradici historických morových průvodů. Vidět můžete výstavu šicích strojů a díla uměleckých kovářů spolku Brtnické kovadliny. Výstavy jsou v současné době zpřístupňovány pouze příležitostně.

Jak město historickou stavbu získalo?
Brtnice získala budovu v roce 2014 v dražbě. Od roku 2016, kdy byla prohlášena za památku, se začalo s její celkovou obnovou.

Co vše se dosud podařilo obnovit a jaké práce vás čekají?
V uplynulých letech se podařilo obnovit mansardovou střechu budovy, kdy pálenou tašku nahradila bobrovka. Proběhla obnova podlah v jednotlivých patrech, výměna okenních otvorů, restaurování sgrafit ve druhém nadzemním podlaží budovy, kamenných portálů a dveří, obnova vnitřních a venkovních omítek se sgrafity. Následovala první etapa odvlhčení budovy a vybudování chráněného únikového prostoru včetně výtahu se schodištěm. V letošním roce se podařilo upravit prostory před budovou a zřídit sociální zázemí. V dalších letech nás ještě čeká druhá etapa odvlhčení objektu, obnova přízemí sýpky a dvorní části fasády, rozšíření sociálního zařízení nebo doplnění osvětlení. Především bychom potřebovali získat finance na zřízení kvalitní stálé muzejní expozice zaměřené na dějiny města Brtnice.

Daří se na obnovu čerpat finanční dotace?
Sýpku obnovujeme po etapách. Každoročně se snažíme získat alespoň část prostředků z Ministerstva kultury, Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Ostatní náklady financujeme z rozpočtu města.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Na rekonstrukci sýpky se podílelo několik firem a řemeslníků různých oborů. Určitě mohu ostatním doporučit firmu STORK střechy, s. r. o., z Jihlavy nebo firmu KROVYS, s. r. o., z Telče. Kvalitní práci odvedl i místní kovář pan Luboš Musil, restaurátor Otakar Marcin a akad. malíř Pavel Procházka, který prováděl restaurování nástěnných maleb i sgrafita na fasádě s velkou pečlivostí a citem.

Více informací naleznete na stránkách města BRTNICE.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info