PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Opravené památky>>Krov jaroměřického kostela byl zachráněn

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

Krov jaroměřického kostela byl zachráněn

31. 1. 2022 Propamatky.info: Usazování rekonstruované lucerny zpět na kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou Usazování rekonstruované lucerny zpět na kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou | Foto: Josef Horák | Licence: Všechna práva vyhrazena JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU (TŘEBÍČSKO) | Barokní perla Vysočiny, kostel sv. Markéty, je od podzimu 2019 uzavřen z důvodu generální rekonstrukce. Na sanační i preventivní ošetření havarijního krovu lodi i kupole byl použit gelový přípravek XILIX GEL od firmy ADKALIS.

Raně barokní chrám navazuje na budovu zámku, s nímž je pro svou kulturněhistorickou hodnotu chráněn jako součást národní kulturní památky. Vyniká netradičním zastřešením ve tvaru kupole s lucernou na oválném půdorysu. Kupole je unikátní dřevěnou, nikoli zděnou konstrukcí. Dřevěné podbití nese monumentální fresku zpodobňující sv. Markétu.

Zásadní složku projektu nazvaného Záchrana kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny, představuje rekonstrukce a sanace krovu a dřevěných konstrukcí nad hlavní lodí svatostánku s použitím metody povrchového ošetření insekticidním a fungicidním gelem. Při stavebnětechnickém průzkumu byl odhalen havarijní stav krovu, v němž bylo detekováno aktivní napadení tesaříkem krovovým i červotočem proužkovaným. Kvůli tomu docházelo k celkové destrukci dřevní hmoty i v oblastech spojů, což snižovalo únosnost některých konstrukčních celků. Vzhledem k plošnému napadení bylo třeba pojmout sanaci komplexně. Její podstatou byla výměna a protézování poničených prvků, zesílení částí konstrukcí poškozených dřevokazným hmyzem a chemická sanace napadených částí, které vzhledem k jejich stavu bylo možné ponechat původní. K tomu bylo třeba použít přípravek, který bude vzhledem k pigmentům i omítce unikátní fresky chemicky inertní, a v žádném případě nedojde k jeho kontaktu s freskou.

Jako nejvhodnější a nejúčinnější varianta se ukázalo ošetření dřeva gelovým přípravkem. Díky tomu, že nestéká, lze jej aplikovat tak, aby nepřišel do styku s freskou. Zároveň jej není třeba injektovat, k bezprostřední likvidaci aktivních larev postačí nanesení gelu na povrch dřeva. Přípravek je navíc nekorozivní a biocidy fixované na povrchu dřeva zajišťují preventivní ochranu před případným budoucím napadením na minimálně 10 let. Z toho důvodu byl vybrán přípravek XILIX GEL FONGI+, který kombinuje insekticidní i fungicidní sanační účinky a jeho výrobce dává 10letou záruku na jeho účinnost, která je krytá komerční pojišťovnou.

Gelový přípravek byl aplikován na sanované staré dřevo v krovu, na bednění střechy a na ramenáty vnitřní kupole. K aplikaci na krov a střechu byla použita vysokotlaká bezvzduchová čerpadla. Tato metoda je vhodná pro velké plochy, je produktivní a umožňuje přesné dávkování přípravku. Specializovaná firma přitom zohledňovala míru napadení a nevynechávala ani výsušné trhliny. Na ramenáty a bednění pod freskou byl gel nanášen štětcem. Kapalný přípravek s preventivním účinkem byl použit na veškeré nové dřevo. Ošetřena byla i čela plátových spojů ve spojích prvků.

U lucerny byla vyměněna většina trámů kvůli napadení tesaříkem krovovým, naopak bednění bylo ponecháno původní a chemicky ošetřeno. Její oplechování tvoří nový měděný plech, přičemž výrazový charakter vývojové etapy z 60.–80. let 20. století byl zachován.

Podrobný popis metody povrchového ošetření insekticidním a fungicidním gelem naleznete v příloze.

Zpráva z Katalogu služeb vznikla v rámci mediální spolupráce s redakcí portálu PROPAMÁTKY. Další informace naleznete na stránkách XILIX.CZ nebo v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Jitka Skořepová, Miroslav Navrátil, Josef Horák

Zdroj: ADKALIS

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info