PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Kraj Vysočina>>Opravené památky>>FOTOGALERIE | Obnovený barokní silniční most

Zpravodajství

kraj Vysočina

zpět

 

FOTOGALERIE | Obnovený barokní silniční most

10. 9. 2023 Propamatky.info: Obnovený most se zámkem Obnovený most se zámkem | Foto: Město Náměšť nad Oslavou | Licence: Všechna práva vyhrazena NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU (TŘEBÍČSKO) | V loňském roce byla dokončena rekonstrukce jedné z městských dominant. Proměna se stala krajským vítězem v soutěži Památka roku 2022 v kategorii Velké rekonstrukce, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Během prací došlo k demontáži všech prvků nad úrovní mostovky, včetně soch a jejich podstavců. Následně byly vybudovány nové poprsní zídky z cihelného zdiva. Kamenné zábradelní římsy a sokly soch byly osazeny zpět, rozpadlé kusy se nahradily novými. Náklady na celkovou opravu činily téměř 12 milionů korun. Podstatnou část výdajů hradilo město za přispění dotace Ministerstva kultury v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Část financí pocházela od Nadace ČEZ a Skupiny ČEZ.

Stavba představuje ojediněle hodnotný barokní most přes řeku Oslavu z roku 1737. Nechal jej postavit hrabě Václav Adrian z Enckenwirtu v místě mostu strženého povodní. V roce 1744 došlo k osazení charakteristické galerie 20 barokních skulptur, v současnosti nahrazených kopiemi. Při poslední větší rekonstrukci v 80. letech 20. století byla na překlenující kamenné oblouky umístěna železobetonová deska. Ta vlivem zatékání a střídání mrazových cyklů popraskala a četné defekty se přenesly také do mostovky. 

Více informací naleznete na stránkách města NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info