PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | S Otakarem Mikou o záchraně a obnově hrázděnky

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Otakarem Mikou o záchraně a obnově hrázděnky

4. 2. 2022 Propamatky.info: Pohled na obnovovanou památku Pohled na obnovovanou památku | Foto: Spolek přátel města Kraslice | Licence: Všechna práva vyhrazena KRASLICE (SOKOLOVSKO) | Významný památkově chráněný měšťanský dvojdům představující nejstarší objekt ve městě dlouhodobě chátral, než jej vydražil Spolek přátel města Kraslice a zahájil rekonstrukci. Na detaily náročného procesu jsme se zeptali místopředsedy spolku.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii domu?
Stavba představuje měšťanský patrový roubený a zděný dvojdům v patře hrázděný, zakrytý sedlovou střechou s trámovými stropy. Uliční průčelí objektu čp. 218 je pobité bedněním. Průčelí domu čp. 217 je v přízemí roubené v kožichu, v patře hrázděné. Původně byly Kraslice hustě zastavěné město, v němž se mísila typická architektura hrázděných domů s honosnými gründerskými stavbami z přelomu století. Hrázděný dům neboli Fachwerk zůstal ve městě jediný. Stavba je doložena podle dochovaných kraslických městských kupních knih z let 1736–1740.

Lze krátce představit činnost Spolku přátel města Kraslice?
Věnuje se hlavně uchování historické paměti města a jeho okolí. Vydal v minulosti kroniku Kraslic od Václava Kotěšovce, umístil 14 pamětních kamenů na zaniklé obce v okolí Kraslic, pořádá výstavy a přednášky, které se vztahují k městské historii. Aktivně spolupracuje s městem Kraslice a iniciuje péči o památkové objekty, například restaurování sloupu Panny Marie a podobně. Hlavní náplní byla za posledních osm let rekonstrukce kraslické hrázděnky, kterou spolek v dražbě zakoupil těsně před demolicí. V současné době se blížíme k žádosti o částečné užívání stavby a připravujeme v ní výstavu o krajce v Kraslicích.

Co vše předcházelo záchraně památky?
Zejména exekuce a dražba památky, původní majitel přivedl stavbu téměř k demolici. Zásadní byl přístup stavebního úřadu v Kraslicích, který nařídil a objednal základní údržbu spočívající ve statickém zajištění objektu. Tyto práce uhradilo město Kraslice, které náklady na údržbu následně vymáhalo po vlastníkovi. Bez zmíněného kroku stavebního úřadu a města, představujícího aktivní naplnění termínu památková péče ve smyslu zákona o památkové péči, by památka zanikla. Tehdejší starosta Zdeněk Brantl se osobně zúčastnil v Praze konané dražby hrázděnky a podpořil tak spolek, aby památku vydražil. Následně město poskytlo spolku bezúročnou půjčku na koupi dvojdomu.

Jaké stavební práce máte už za sebou a které vás teprve čekají?
Na hrázděnce byla provedena základní oprava tesařské konstrukce, střechy, oken, dveří, podlah, hliněných omítek a tisíce drobných oprav, které provázejí obnovu památky přivedené k demolici.

Mohl byste našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Uvést mohu tesaře Ivana Seckého a truhláře Zdeňka Vopata, oba jsou v seznamu firem v Kraslicích. Velké poděkování patří autorovi projektu rekonstrukce architektovi Petru Dostálovi. Nelze zde uvést všechny, kteří nás podporují, ale všem bych rád poděkoval. Jejich jména budou uvedena v publikaci, kterou o obnově hrázděnky připravujeme. Každý, kdo usiluje o podporu veřejnosti v podobném projektu, má mít na paměti, že s důvěrou jde všechno a bez důvěry nic. Což můžeme vztáhnout i na jiné projekty.

Více informací naleznete na stránkách SPOLKU PŘÁTEL MĚSTA KRASLICE, podrobnosti o veřejné sbírce ve FINANCOVÁNÍ.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info