PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | S Jakubem Chaloupkou o obnově teatronu

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Jakubem Chaloupkou o obnově teatronu

18. 12. 2022 Propamatky.info: Současný stav teatronu Současný stav teatronu | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena VALEČ (KARLOVARSKO) | Letos byla zahájena kompletní rekonstrukce ojedinělé barokní památky, která patrně sloužila jako divadlo a nachází se v západní části zámeckého areálu. Na podrobnosti jsme se zeptali územního garanta Národního památkového ústavu v Lokti.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii a specifika památky?
Přímé doklady o založení této stavby bohužel nemáme, ale lze předpokládat, že vznikla někdy okolo přelomu 17. a 18. století. Tehdy byl vlastníkem panství Jan Kryštof Kager, svobodný pán ze Štampachu, který zahájil velkolepou přestavbu zámku, ale rovněž zámeckého areálu včetně parku a celého panství. Po jeho smrti v roce 1721 zdědil panství jeho synovec Jan Ferdinand Kager z Globen, který pokračoval v započatých pracích. Stavbu teatronu v zámeckém parku tak rámcově můžeme zasadit do tohoto období.

Jaké zásadní poznatky přinesl průzkum teatronu, který obnově předcházel?
Ve skutečnosti je to tak, že před zahájením stavby byla soustředěna pozornost na studium archivních materiálů, přičemž podstatnou část z toho zahrnovaly fotografie převážně z druhé poloviny 20. století. Starších pramenů se podařilo nalézt jen minimum. Patří k nim například zachycení stavby na starých mapových dílech. Díky těmto pramenům bylo možno alespoň částečně určit podobu dnes destruovaných částí teatronu. K fyzickému průzkumu samotné stavby mohlo dojít až v průběhu stavebních prací, neboť teatron byl vlivem destrukcí do značné míry archeologizován. Teatron je terasovitá stavba o třech úrovních a s opravou se začalo odshora. Teprve když byla hotová oprava zdiva v nejvyšší úrovni, mohl být odtěžen suťový kužel, který v podstatě stabilizoval narušené zdivo na nižší terase. Stavba se tak s postupem prací pomalu odkrývá, avšak odshora dolů a v tomto sledu je rovněž prováděn stavebněhistorický průzkum. V rámci stavby je ale samozřejmě prováděn i archeologický průzkum, díky němuž se již mimo jiné podařilo zjistit, že součástí stavby byly i vodní prvky, na což poukazuje nález dřevěného potrubí v nejnižší úrovni. Na vyhodnocení průzkumů je ovšem ještě brzy, neboť práce pokračují. Nyní se pomalu odhalují situace v nejnižší úrovni, které by mohly poukazovat na složitější vývoj stavby. Nerad bych teď ale dělal jakékoliv závěry, neboť průzkumy nejsou u konce.

V jaké fázi se v současnosti nacházejí nejen restaurátorské práce a kdy by měly být dokončeny?
Restaurátorské práce běží prakticky od samotného započetí akce. Součástí stavby je totiž i torzální sochařská výzdoba. Do stavby byly zřejmě již v době výstavby zakomponovány jednak terakotové a pískovcové figurální plastiky a pak velké množství úlomků terakotových plastik různého charakteru. Nyní restaurátorka Klára Žán Valentová pracuje na figurálních plastikách, takzvaných hermovkách, které budou do stavby vráceny.

Jaká je struktura financování celé akce?
Celá akce vyjde přibližně na 12 milionů korun.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Převážná část prací spočívá ve stabilizaci a dozdívání kamenného zdiva, přičemž je důležité zachování jeho charakteru. Ačkoliv je stavba s největší pravděpodobností barokního původu, jedná se v podstatě o romantický objekt, na jehož zdivo byly použity vedle zmíněných fragmentů renesančních terakot i různé druhy kamene. Jedná se tak v podstatě o velmi pestrou geologickou sbírku, na níž byly použity kameny z okolí Valče. Některé části tak mají charakter téměř grotového zdiva, jinde je zas zdivo pečlivě lícované. Stavbu provádí společnost Hartenberg pana Bedřicha Loose, jejíž zaměstnanci mají zkušenosti s opravami kamenného zdiva. S jejich prací se můžeme setkat jak na domovském hradě Hartenberg, ale i na zřícenině hradu Andělská Hora a dalších.

Jakou formou a kdy by si památku mohli prohlédnout první návštěvníci?
Teatron si návštěvníci zámeckého parku ve Valči mohou prakticky prohlédnout již nyní, avšak pouze zpoza plotu, který ohraničuje staveniště. Plně přístupný bude teatron v příští návštěvnické sezoně v roce 2023.

Informace o památce naleznete na stránkách ZÁMKU VALEČ.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info