PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Zprávy z regionů>>ROZHOVOR | S Aloisem Kůrkou o záchraně svatostánku sv. Anny

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Aloisem Kůrkou o záchraně svatostánku sv. Anny

22. 9. 2023 Propamatky.info: Obnovený interiér kostela Obnovený interiér kostela | Foto: Archiv Spolku na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci | Licence: Všechna práva vyhrazena SEDLEC (KARLOVARSKO) | Téměř dvě desetiletí usiluje Spolek na záchranu kostela sv. Anny v Sedleci o záchranu a obnovu zdejšího památkově chráněného svatostánku. Na stav aktuálních prací náročného procesu a výhled do budoucna jsme se zeptali předsedy spolku.

Mohli byste stručně shrnout náplň spolku a plány do budoucna?
Cílem spolku je kompletní oprava kostela sv. Anny v Sedleci včetně přilehlého parku. Za 18 let naší činnosti už byly ty nejdůležitější práce provedeny, přesto je toho před námi stále dost. V interiéru je to především restaurování mobiliáře, např. bočních oltářů, kazatelny, zpovědnice, lavic. Do této kategorie prací patří i připravované restaurování varhanní skříně. Venku nás čeká především restaurování kamenného soklu kostela, oprava opěrných zdí a kompletní parkové úpravy okolí kostela.

Co se vše dosud podařilo v rámci kostela sv. Anny obnovit a restaurovat?
K těm hlavním opravám patří výměna části krovu, který byl vlivem zatékání napaden hnilobou a dřevomorkou. Následně byla položena nová tašková krytina. Dále byl opraven krov věže, která dostala i nový měděný plášť. Součástí opravy věže byla i instalace nových věžních hodin. V interiéru byly opraveny propadlé klenby, zrestaurována výmalba a nástropní malby. Zvenku dostal kostel novou fasádu včetně červenobílého nátěru, čímž se jeho vzhled vrátil k původní barevnosti z 18. století. A nakonec bylo v loňském roce dokončeno restaurování hlavního oltáře.

Jaké práce vás letos čekají?
Letos nás čeká oprava části krovu, kde se po zatékání opět objevila dřevomorka. Bude třeba rozkrýt část střechy, rozebrat trámové spojení, vyříznout napadenou část trámu, vyprotézovat a vše opět uvést do původního stavu. V interiéru je v plánu zrestaurování jednoho z bočních oltářů nebo jiné části mobiliáře. Volba bude záviset na výši získaných dotací, o kterých se rozhodne až v průběhu jara.

Daří se na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury?
Z dotačního Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury jsme čerpali prostředky několik let. Bohužel v posledním období se však získávání financí z tohoto programu nedaří.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na obnově?
Mnoho let spolupracujeme s akademickou malířkou Milenou Nečáskovou z restaurátorské společnosti Brandl, s. r. o. S týmem svých restaurátorů odvedla vždy kvalitní práci.

Více informací naleznete v KATALOGU SLUŽEB, aktuality dále na FACEBOOKU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info