PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Zprávy z regionů>>Naučná stezka přiblíží důlní památky krušnohorského revíru Konrád

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

Naučná stezka přiblíží důlní památky krušnohorského revíru Konrád

29. 12. 2017 Propamatky.info: Portál štoly Kryštof dolu Mauritius nacházející se v nedaleké části obce Abertamy (ilustrační foto) Portál štoly Kryštof dolu Mauritius nacházející se v nedaleké části obce Abertamy (ilustrační foto) | Foto: Lubor Ferenc - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 4.0 HORNÍ BLATNÁ (KARLOVARSKO) | Označit a prezentovat návštěvníkům existenci místních starých důlních děl v lokalitě mezi Blatenským vrchem a Jelení horou má naučná stezka. Investorem je město Horní Blatná spolu s místním Spolkem Vavřinec.

V úvodní etapě návrh zahrnuje obnovení ústí štoly Vavřinec spočívající v odstranění náletových dřevin, vybudování vstupního portálu a lávky s přístupovou cestou. Na místě bude osazena informační tabule a vznikne studánka s pitnou vodou. Rehabilitace má doznat takzvaná Cvirtová cesta směrem k dolu Gabriel a koryto blízkého Kozího potoka. Na něj je v plánu instalovat funkční vodní kolo s popisem a ukázkou přenosu pohybu pístů k pumpě. Na dalších tabulích budou k dispozici informace o dolech Gabriel a Konrád. Lokalizovány a v terénu značeny budou také světlíky podzemního díla. Závěrečná etapa počítá na Cvirtové stezce s umístěním sady dobových rýžovacích kádí s textovým doprovodem.

Důl Konrád s minimálně 10 šachtami představoval v minulosti druhé nejvýznamnější těžební centrum cínové rudy v oblasti. V místě naučné stezky se drahý kov rýžoval už v 16. století a těžební práce byly ukončeny v roce 1790. Dodnes se tu dochovala řada cenných povrchových montánních reliktů. Poblíž pramenů Kozího potoka je to například rozsáhlá terénní mulda odkazující na pozůstatky rýžování cínovce. Drobné kopcovité útvary zeminy, takzvané sejpy, jsou v těchto místech porostlé luční zelení nebo částečně zalesněné. Je zachovaná také okrouhlá vodní nádrž původně sloužící pro důl Konrád, dnes využitá jako hasičský zásobník.

Na základě provedeného terénního průzkumu území byl místní širší krajinný celek v roce 2014 prohlášen Ministerstvem kultury za památkovou zónu Hornická kulturní krajina Abertamy – Horní Blatná – Boží Dar. Hlavním důvodem byla cílená ochrana krajinného rázu Krušnohoří s veškerými kulturněhistorickými hodnotami souvislého území, které významně utvářela zejména v 16. až 18. století hornická činnost s návaznými aktivitami. Hornictví regionu vtisklo dodnes charakteristický kulturněidentifikační význam. Důraz ochrany je kladen na provázanost pozůstatků stavebních památek na přilehlé okolí včetně všech umělých terénních útvarů utvářejících jeho specifický reliéf. Význam památkové zóny podtrhuje mimo jiné i německo-česká žádost o zápis Hornické kulturní krajiny Erzgebirge/Krušnohoří na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO.

Více informací naleznete na stránkách města HORNÍ BLATNÁ. Lokální zajímavosti jsou k dispozici na stránkách SPOLEK VAVŘINEC.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info