PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Karlovarský kraj>>Dvě nominace za Karlovarský kraj na Cenu Patrimonium pro futuro

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

Dvě nominace za Karlovarský kraj na Cenu Patrimonium pro futuro

29. 6. 2017 Propamatky.info: Letecký pohled na zříceninu hradu Hartenstein při provádění prací v roce 2014 Letecký pohled na zříceninu hradu Hartenstein při provádění prací v roce 2014 | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena KARLOVARSKO | Nominace v kategorii Objev, nález roku byla udělena nálezci bronzového pokladu v Mezirolí Michaelovi Drugdovi z Karlových Varů. V kategorii Záchrana památky bylo nominováno město Bochov za příkladnou obnovu a záchranu zříceniny hradu Hartenstein.

Bronzový poklad v Mezirolí
V minulém roce nalezl Michael Drugda poklad, který odevzdal archeologům ke zkoumání. Jedná se o zcela unikátně dochovaný soubor 18 kusů šperků z přelomu mladší a pozdní doby bronzové. Dominantní prvky souboru tvoří dvojice rozměrných terčovitých spon a nápažníků. Především terčovité spony patří ke vzácným nálezům, které svým významem přesahují i území České republiky. Všechny předměty nesou bohatou a precizní výzdobu, jsou dochovány v původní, nezdeformované podobě a nálezcem nebyly nijak poškozeny. Odborným revizním výzkumem bylo rovněž doloženo, že se jedná o autentické místo, kam byly předměty před téměř 3 000 lety úmyslně uloženy, a to pravděpodobně z rituálních důvodů.

Zřícenina hradu Hartenstein v Bochově
Zřícenina hradu Hartenstein se nachází na výrazném návrší nedaleko města Bochova. V písemných pramenech je hrad poprvé připomínán k roku 1473. Sloužil především jako vojenský opěrný bod. Jeho téměř čtvercový půdorys doplňovaly mohutné bateriové věže propojené vysokými hradebními zdmi. Směrem do příkopu bylo opevnění doplněno polygonálním bollwerkem s drobnou půlkruhovou baštou chránící vstup. Hrad tak svým uspořádáním představuje ukázku velmi progresivní pozdně gotické pevnosti s promyšleným dělostřeleckým systémem. Roku 1609 byl připojen k panství Andělská Hora a poté zpustl. V 18. století je v dostupných pramenech uváděn již jako zbořeniště.

Ve 30. letech 20. století byla na náklady města Bochova realizována rozsáhlá stavební obnova. Byly odhaleny a částečně dozděny hradby. Severní věž zvaná Karlovarská byla dostavěna, nově zastřešena a její interiér byl upraven ke krátkodobému obývání. Dále byla vytěžena hradní studna, upraven suterén bateriových věží a přístupová cesta. Nad torzem jižní věže vznikl betonový taneční parket a začaly se tam pořádat taneční odpoledne a divadelní představení. Tehdy se hrad stal turistickým a společenským centrem blízkého okolí. S příchodem finanční krize a druhé světové války však práce ustaly a zřícenina hradu opět zpustla.

Hrad Hartenstein dlouhá léta chátral, až se téměř rozpadl. Pak se však v roce 2006 objevila možnost financování opravy hradu coby významné památky středověkého fortifikačního umění z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. Po vypracování projektové dokumentace, dohodě s orgány památkové péče a se souhlasem stavebního úřadu byly opravy zahájeny. Stavební práce byly prováděny tradičními technologiemi v úzké spolupráci se zástupci Národního památkového ústavu. Ruku k dílu při četných brigádách přiložili i členové bochovského fotbalového klubu, sboru dobrovolných hasičů a zaměstnanci města Bochov. Práce byly dokončeny v roce 2016. Hrad se tak opět stal důstojnou dominantou v krajině a vyhledávaným turistickým cílem.

Více informací naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kristýna Ševčíková

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info