PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Tipy a inspirace>>U Císařských lázní se našla torza barokního pivovaru

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

U Císařských lázní se našla torza barokního pivovaru

4. 6. 2020 Propamatky.info: Zdivo bývalého pivovaru bylo objeveno u objektu Císařských lázní, které procházejí celkovou rekonstrukcí. Zdivo bývalého pivovaru bylo objeveno u objektu Císařských lázní, které procházejí celkovou rekonstrukcí. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena KARLOVY VARY | V těsném sousedství Císařských lázní byla objevena torza měšťanského pivovaru postaveného roku 1732. Ten byl kvůli stavbě lázeňské budovy zbourán v roce 1893. Nález zdiva nyní umožní přesně určit umístění pivovarského areálu a jeho půdorysnou dispozici.

Objev pozůstatků barokního pivovaru rozšíří poněkud kusé informace o stavbě, jehož podoba je známa jen z několika dobových vedut a fotografií. Nález nebyl zničen díky duchapřítomnosti stavebníků. Ti správně vyhodnotili situaci a umožnili odborníkům prozkoumat torza zdí a provést rychlý archeologický průzkum. „Objeveny byly interiéry zahloubené v jihozápadní části budovy, které byly několikrát přestavovány,“ řekl k nálezu stavební historik Lubomír Zeman z loketského pracoviště Národního památkového ústavu.

Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek z Plzně ještě provádí záchranný archeologický průzkum. Práce na revitalizaci národní kulturní památky Císařských lázní mezitím dále pokračují. Rekonstrukce lázeňské pamětihodnosti byla zahájena na konci minulého roku pasportizací historických prvků. Aktuálně probíhá jejich demontáž a čeká je restaurování. Stejně tak se budou provádět bourací práce v atriu a takzvané servisní části objektu. Připravuje se rovněž zajištění stavební jámy v tomto prostoru.

Původní měšťanský pivovar stával přímo u Vřídla, kde ale s rozvojem lázeňství začal překážet. Proto byl v roce 1732 dokončen nový objekt na tehdejším konci města. Byla to velká patrová budova na obdélném půdorysu s krátkými bočními křídly a průčelím směřujícím k řece Teplé. Vnitřní dispozice ani rozmístění provozu odborníci neznají, přesto již ví, že areál měl i sladovnu a sladovnický mlýn. Vzhledem k blízkosti řeky byly pivovarské sklepy vybudovány ve svahu naproti přes ulici, kde jsou dodnes zachovány.

Zbytky pivovaru budou na místě i dále pietně k vidění. Po jejich důkladné dokumentaci budou zakryty geotextilií a zůstanou k nahlédnutí pro budoucí generace pod novými takzvanými anglickými dvorky – pod zapuštěnými prostorami vybudovanými podél budovy Císařských lázní pro odvětrání suterénního zdiva.

Bližší informace naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info