PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Rudolfem Tyllerem o Muzejní úzkorozchodné dráze – 2. část

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Rudolfem Tyllerem o Muzejní úzkorozchodné dráze – 2. část

7. 7. 2024 Propamatky.info: Opravené lokomotivy, zelená BN30 č. 10 a žlutá BN30R č. 6, v pozadí je kulturní památka Dílny Kateřina. Opravené lokomotivy, zelená BN30 č. 10 a žlutá BN30R č. 6, v pozadí je kulturní památka Dílny Kateřina. | Foto: Muzejní úzkorozchodná dráha Kateřina, o. p. s. | Licence: Všechna práva vyhrazena SKALNÁ, KATEŘINA (CHEBSKO) | V druhé části rozhovoru s Rudolfem Tyllerem, jedním ze zakladatelů unikátní zpřístupněné železnice, který dříve obsluhoval okolní jílové a pískové lomy, se dozvíte o zpřístupnění provozu v souvislostech, zpamátnění či výzvách do budoucna.

V jakém návštěvnickém režimu dráhu zpřístupňujete?
Pro nás je zásadní myšlenka být co nejvíce otevření k návštěvníkům a umožnit jim poznání, k čemu byla potřebná kolejová přeprava vytěženého materiálu. Proto po celou sezonu od května do září máme pro veřejnost každodenně otevřenou výstavu. Vstup je volný a každý si může prohlédnout informační panely a vystavené exponáty. Dobrá zpráva je, že za 10 let se nic neponičilo ani neztratilo. Od května do září vozíme návštěvníky podle pravidelného jízdního řádu, který je uveřejněn na plakátech, například v hale vlakového nádraží v Chebu nebo na internetu. Celý provoz, od vedoucího směny až po průvodčího, zajišťují bezplatně naši členové. Bohužel jak se mění doba, tak je stále méně nových zájemců o takovou práci. Naši návštěvníci mohou po zakoupení zpátečních jízdenek použít náš vlak. Věková omezení nemáme, samozřejmě děti musí mít při jízdě dospělý doprovod. Na konečné stanici mohou cestující vystoupit a podívat se do dílen nebo pozorovat objezd lokomotivy. Pokud mají turistické nebo školní skupiny zájem, dokážeme podle jejich potřeb zajistit provoz i ve všední den. Jízdy vlaků naší vlastní dráhy jsou pro nás největší odměnou. Provoz dráhy je však jen ta viditelná stránka. Naprostá většina práce, počínaje údržbou kolejového svršku i spodku přes opravy a údržbu lokomotiv a vozidel až po administrativu, zabere většinu času. Jak jsem se již zmínil, návštěva výstavy je volná, bez doprovodu. Pokud mají skutečně zájemci vážný zájem, provedeme je i po celém areálu na stanici Soos a ukážeme jim náš vozový park. Fotografování je na všech místech volné.

Lze přiblížit faktický význam zapsání depa na Ústřední seznam kulturních památek?
Budova dílen a depa včetně základního vybavení byla Ministerstvem kultury dne 27. června 2023 prohlášena za kulturní památku. Vzhledem k tomu, že podnět byl podán 11. ledna 2022, je to velký úspěch. Naše první snahy o zápis celé dráhy na Ústřední seznam kulturních památek jsou již z roku 2014. Tehdy se ukázalo, že komplikované vlastnické vztahy pod trasou dráhy jsou našimi silami neřešitelné, a tak jsme myšlenku opustili s tím, že se pokusíme vyhlásit památkovou ochranu jen nad celým areálem dílen. Byl to nereálný sen, který nebyl podložený. Samozřejmě že vlastník LB MINERALS, s. r. o., (dále jen LBM), neměl zájem si komplikovat podnikání památkovou ochranou. To jsme plně chápali, ale na náš cíl nezapomínali. Když se ukázalo, že se situace změnila a o budovu dílny a depa nemá firma zájem, rozhodli jsme se ji koupit. Vedení firmy nám vyšlo vstříc s postupným uhrazením ceny podle našich možností. Teprve pak jsme mohli začít jednat s úřady. Vždy, počínaje memorandem a prvním jednáním s majitelem dráhy LBM o zachování dráhy přes oboustranně prospěšnou spolupráci se sokolovským muzeem až po získání dotací či zapůjčení parní lokomotivy, se nám osvědčila naprostá otevřenost a vstřícnost k partnerům. Především se jednalo o schopnost a kompetentnost jednoznačně odpovědět na všechny otázky. Od první návštěvy jsme se náležitě věnovali pracovníkům Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Lokti a z Prahy, kteří potvrdili naši zodpovědnost. Velký dojem udělal náš přístup k dotacím na obnovu lokomotiv, počínaje kvalitním provedením oprav a vhodným využitím lokomotiv až po informovanost návštěvníků o celém procesu obnovy. Na případné dílčí dotazy jsme dokázali okamžitě odpovědět.

V současnosti opravujeme střechu, která byla v havarijním stavu, pak nás čeká zpevnění zdiva a také se připravujeme na budoucí otevření expozice historické dílny. Je to ještě dlouhá cesta, ale její základy jsou položeny a vzácné vybavení zachráněno. Samozřejmě pokud by se naskytla příležitost, rádi bychom získali celý areál depa Kateřina včetně zbytků unikátních sušáren a kolejového zhlaví. Potřebné by bylo získat i areál Soos včetně takzvané modré haly, ve které připravujeme výstavu vozidel. Dále máme několik jedinečných speciálních vozů a také vozidel, které jsme si sami postavili. Ale to je ještě větší výzva, než byl v roce 2011 sen o záchraně dráhy.

Které stěžejní výzvy vás v následující návštěvnické sezoně čekají?
Takových zůstává mnoho, počínaje vyhledáváním vhodných exponátů a jejich získáním až po zkvalitnění provozu pro veřejnost. Zcela základní výzva se týká nalezení dobrovolných pracovníků. Bez jejich obětavé práce by dráha zanikla. Proto vítáme každého nového příchozího z jakékoli dálky. Například máme kolegy až z Českých Budějovic nebo Plzně, kteří na dráhu pravidelně jezdí a pracují především na údržbě kolejí.

Další výzvou je jezdit pro veřejnost co nejčastěji a také zcela bezpečně. Ne každý se hodí za strojvedoucího osobních vlaků a ne každý průvodčí umí mluvit k lidem a vysvětlovat historii nejen dráhy, ale celého průmyslu těžby jílů a hlín. Naším dlouhodobým cílem je pravidelně jezdit nejen každý víkend, ale v sezoně podle možností i během týdne. Státní přírodní rezervace Soos je mezi turisty tak populární, že v sezoně má každý den velké množství návštěvníků. A mnoho z nich s radostí využije i zajímavou jízdu krajinou. Naše dráha nemá na rozdíl od jiných podobných muzejních drah nedostatek návštěvníků. Celý areál přírodní rezervace Soos je dnes velice známý nejen u nás, ale také v sousedním Německu. O návštěvníky tedy není nouze. Máme dohodu se správou rezervace, že naši zákazníci mohou používat jejich sociální zařízení. Jsme ale trvale omezeni nedostatkem zájemců o dobrovolnou práci. Od toho se odvíjí i naše ekonomická situace a nedostatek prostředků. Stále jsme ve fázi budování zázemí a získávání a oprav inventáře. Víme velice dobře, že provozovat či vystavovat vozidla není levná záležitost.

Myslím si, že naším největším zájmem a trvalou výzvou je uchovat dráhu Kateřina s muzeem i pro příští generace. Pro naši generaci byly malé vláčky součástí světa. Setkávali jsme se s nimi na různých, někdy i nečekaných místech. Pro dnešní mladou generaci je to dávná minulost a atrakce. Chceme, aby věděli, že to není nějaká pouťová záležitost, ale vzpomínka na časy minulé, kdy si každý mohl na stroj sáhnout a viděl, jak mechanicky funguje.

Nenechte si ujít také první část rozhovoru s Rudolfem Tyllerem. Další informace naleznete na stránkách DRÁHA-KATEŘINA.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info