PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Petrem Jaškou o obnově tvrze Pomezná na Chebsku

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Petrem Jaškou o obnově tvrze Pomezná na Chebsku

26. 3. 2018 Propamatky.info: Současný stav tvrze Pomezná na Chebsku Současný stav tvrze Pomezná na Chebsku | Foto: Petr Jaška | Licence: Všechna práva vyhrazena POMEZNÁ (CHEBSKO) | Tvrz Pomezná se po dlouhých letech dočkala záchrany. O rekonstrukci objektu, který si letos připomene 60 let památkové ochrany, se stará Petr Jaška, na jehož pozemcích středověká památka stojí.

Můžete přiblížit stručnou historii tvrze Pomezná?
První zmínka o Pomezné (dříve Markhausen) pochází z roku 1225, kdy jsou v dobových pramenech zmiňováni bratři Konrád a Berchtold z Markhausenu. Není jisté, kde přesně stálo v katastru obce jejich sídlo ani zda dnes stojící věž byla jeho součástí. Ve 13. století rod Markhausenů z dobových pramenů mizí a zdejší tvrz, některé prameny hovoří dokonce o hradu, často střídala majitele. Mezi významné vlastníky patřili Nothaftové, Sparnekové, ale i klášter ve Waldsassenu. Většinu zdejších pozemků postupně skupovalo samotné město Cheb, které v první polovině 17. století vlastnilo většinu zdejší lokality. To už byla věž, pravděpodobně poslední pozůstatek dříve rozsáhlejšího panského sídla, nejspíše zapojena do statku pozdějšího čp.1 jako sýpka. Tomuto účelu objekt sloužil až do vysídlení vesnice v roce 1951. Celá vesnice se ocitla v zakázaném pásmu a veškeré objekty byly postupně zdemolovány. Stát zůstala pouze budova věže.

Kdy a jak jste se k této památce dostal?
Předmětné pozemky vlastní rodina už relativně dlouho. Po smrti prarodičů je zdědila matka, která přepsala Pomeznou na mne.

Jaké záchranné práce se vám podařilo realizovat?
Nejdříve bylo nutné znovu stavbu zlegalizovat. Při bourání vesnice byla z katastru vymazána i samotná budova věže, takže vlastně pro úřady neexistovala. Před zahájením prací jsme nechali zpracovat architektem Janem Peštou stavebněhistorický průzkum. V roce 2016 byly do věže instalovány kované dveře, které především zamezily další devastaci interiéru ze strany detektorářů. Nakonec se nám ve stejném roce podařilo do tvrze vestavět s využitím původních trámových kapes i nové podlahy. V roce 2017 jsme dozdili věž do původní výšky, což bylo vzhledem k tloušťce zdí přes jeden metr hodně náročné na množství materiálu. Místy se dozdívaly takřka tři metry. Zdivo koruny bylo značně rozvolněné a vzhledem k materiálu (jedná se o břidlici) hodně zvětralé. V zimních měsících na přelomu roku jsme konečně mohli objekt provizorně zastřešit.

Na tvrzi a v jejím okolí byl prováděn také archeologický průzkum. Přinesl nějaké zajímavé objevy a zjištění?
Letos se uskuteční už třetí fáze záchranného archeologického průzkumu. V roce 2016 byl archeology vyčištěn objekt věže včetně sklepa. Vlevo od objektu se prováděla první sondáž v místě bývalého chléva, kde byly odkryty povalové podlahy a žulová koryta. Díky tomu, že byl objekt chléva ve svahu a buldozery pravděpodobně projely domem skrz, zachoval se interiér takřka bez poškození. V roce 2017 dále pokračovalo odkrývání chléva, kdy byly kromě dalších žulových koryt odhaleny i rozvody vody ke smaltovým pítkům. Dále byla vedena jedna sonda v místě bývalého obytného domu. Bylo zjištěno, že základ tohoto domu je překryt spáleništní zánikovou vrstvou obsahující materiál ze 14. století. Dle orientace půdorysu domu lze uvažovat o tom, že zde v této době už stála věž, což by znamenalo, že je starší, než se doposud soudilo.

Z jakých zdrojů financujete obnovu?
S obnovou nám doposud pomohlo Ministerstvo kultury, Karlovarský kraj, město Cheb, Nadační fond Historický Cheb, Nadace Chebský les a Nadace Občanského fóra. Jinak využíváme prostředky vlastní.

Jaké máte s tvrzí plány do budoucna?
V letošním roce především plánujeme první akci pro veřejnost, a to 5. května, kdy uplyne 60 let od vyhlášení památkové ochrany tvrze. Zároveň doufám, že se nám letos podaří nalézt studnu, protože jsme zatím bez vody. Chtěli bychom i zavést elektřinu. Do léta se nám snad podaří vyčistit budovu bývalého chléva vlevo od věže, kde zůstal po bourání vesnice zachován interiér. Do budoucna bychom chtěli vrátit na budovu věže historickou střechu podle dobových fotografií a obnovit alespoň dvě křídla bývalého statku, kde plánujeme otevřít malé muzeum zdejší lokality. Ideální by bylo vše stihnout do roku 2025, kdy uplyne 800 let od první zmínky o obci Markhausen v dobových pramenech.

Více informací naleznete na stránkách PAMÁTKY A PŘÍRODA KARLOVARSKA.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info