PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Otakarem Mikou o obnově hodinového stroje v Kraslicích

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Otakarem Mikou o obnově hodinového stroje v Kraslicích

25. 3. 2023 Propamatky.info: O obnovu hodinového stroje se postaral Bohumír Břehovský. O obnovu hodinového stroje se postaral Bohumír Břehovský. | Foto: Archiv Otakara Miky | Licence: Všechna práva vyhrazena KRASLICE | Díky Spolku přátel města Kraslice se podařilo zachránit řadu drobných i větších památek. Mezi ně patří i nedávno restaurovaný původní hodinový stroj z kostela Božího těla. Více o tomto počinu a dalších aktivitách sdělil místopředseda spolku.

Váš Spolek přátel města Kraslice získal darem původní věžní hodinový stroj z kostela Božího těla v Kraslicích. Jaký je příběh tohoto zařízení a jeho tvůrce?
Hodinový stroj z dílny mistra Josefa Kohlerta byl vyroben pro nový kostel v Kraslicích, který byl vysvěcen v roce 1896. Založení firmy Kohlert se datuje do roku 1873. Logicky nejpočetněji jsou jeho stroje zastoupeny v západních Čechách. Na Sokolovsku dokonce jednoznačně dominují a tvoří ucelený soubor zahrnující různé konstrukční variace. Díky železnici si však mohl dovolit přijímat zakázky i ve vzdálenějších lokalitách. Výraznými znaky, které charakterizují Josefa Kohlerta a jeho nástupce, jsou kvalita provedení a snaha rozvíjet konstrukci strojů, zlepšovat koncepci a odstraňovat nedostatky.

V jakém stavu se kraslický stroj dochoval?
Torzo hodinového stroje, který byl z kraslického kostela Božího těla odstraněn v 70. letech a nahrazen novým s elektrickým nátahem, bylo ponecháno ve výklenku kostelní věže a zde více než 50 let leželo bez povšimnutí. Odcizen byl štítek hodináře, ciferník s převody a některé drobnější součásti. Pomalu zapadal prachem a holubím trusem. V roce 2021 jsem požádal monsignora Petra Fořta z římskokatolické farnosti o možnost darování tohoto hodinového stroje Spolku přátel města Kraslice, který má zájem o jeho možné zrestaurování. Nakonec se rozhodl, že spolku vyhoví a darovací listinou jsme hodinový stroj získali do majetku Spolku přátel města Kraslice. Najít schopného restaurátora nebo mistra hodináře není v Čechách snadné a rekonstrukce věžních hodin není levná záležitost. Nakonec jsme spojili nadšení milovníků starých strojů a odbornost mistra hodináře s podporou města Kraslice a dokázali jsme vrátit hodinovému stroji život.

Kdo se na obnově podílel? Jak dlouho práce trvaly?
Hlavní díl práce vykonal místní mechanik měřících přístrojů v penzi Bohumír Břehovský pod odborným dohledem mistra věžních hodin z Tlučné u Plzně Jindřicha Klingera, který rekonstrukci zastřešil. Práce trvaly téměř půl roku a nyní ještě zbývá zhotovení dřevěné konstrukce, na které bude hodinový stroj v naší hrázděnce vystaven. Rovněž replika kontrolního ciferníku není ještě hotová. Děkujeme také majiteli kraslické strojírny Kukal Uhlíř Jiřímu Kukalovi za poskytnutí dílny a materiálu potřebného k rekonstrukci.

S jakými nároky se museli restaurátoři vypořádat? Co vše bylo nutné opravit?
Po úvodním celkovém vyčištění následovalo kompletní repasování všech součástí stroje. Všechna pouzdra ozubených kol musela být obnovena a chybějící části znovu vyrobeny. Dále byla osazena nová lana a vyrobena chybějící závaží. Bylo zavěšeno i úplně nové kyvadlo, neboť původní bylo rozlámáno. Obnova původního nátěru a zlatých linek už jen korunovala návrat k původní kráse celého stroje.

Z jakých finančních zdrojů jste mohli opravu realizovat?
Celkové přímé náklady byly 30 tisíc korun. Z toho nám město Kraslice poskytlo grant ve výši 20 tisíc korun. Bez stovek hodin dobrovolné práce by náklady byly více než čtyřnásobné. Jsme vděčni Bohumíru Břehovskému, že věnoval svůj čas na rekonstrukci vzácné kraslické památky.

Můžete ve stručnosti zmínit další aktivity vašeho spolku?
Spolek přátel města Kraslice se nyní soustřeďuje na obnovu hrázděného dvojdomu, ve kterém plánujeme otevřít expozici historie krajkářství v Kraslicích a okolí. Iniciujeme ochranu kraslických památek a členové našeho spolku upozornili na havarijní stav barokního sloupu Panny Marie, který město Kraslice nechalo nemalým nákladem rozebrat a zrestaurovat v ateliéru Václava Štochla z Třemošné. Podíleli jsme se na umístění barokního náhrobníku synů horního hejtmana do předsíně kostela Božího Těla, kde je přístupný veřejnosti a dokládá starou horní historii Kraslic. Také dvě sochy andělů, které tvořily sousoší se sv. Janem Nepomuckým a v 70. letech byly shozeny do řeky Svatavy, náš spolek vrátil v roce 2022 na své původní místo.

Jaké máte další plány v Kraslicích?
Náš spolek se v minulosti věnoval různým kulturním akcím, které musely nyní počkat, protože všechny síly dáváme do rekonstrukce hrázděnky. Už se všichni těšíme, až se znovu vrátíme k pořádání výstav, koncertů a besed o historii Kraslic a okolí.

S Otakarem Mikou jsme si povídali také o záchraně hrázděnky ZDE. Více informací naleznete na stránkách SPOLKU PŘÁTEL MĚSTA KRASLICE.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Spolek přátel města Kraslice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info