PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Tipy a inspirace>>Obnovený Park historie v Aši připomíná zapomenuté hodnoty a historii města

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

Obnovený Park historie v Aši připomíná zapomenuté hodnoty a historii města

15. 4. 2024 Propamatky.info: Novým atraktivním prvkem vytvářejícím paralelní cestu parkem je lávka pro pěší. Novým atraktivním prvkem vytvářejícím paralelní cestu parkem je lávka pro pěší. | Foto: SOA architekti | Licence: Všechna práva vyhrazena AŠ (CHEBSKO) | Město Aš se rozhodlo obnovit park u Goethova náměstí. Urbanizovaný parkový prostor realizovaly společnosti SOA architekti a Ateliér KONCEPT. V Parku historie propojily botanický a architektonický návrh, který odráží rozmanitost historie města.

Park historie v Aši představuje zajímavý příklad revitalizace a urbanistického vývoje města, který využívá geografický i symbolický potenciál území. Snaží se připomenout zapomenuté hodnoty minulosti a provést návštěvníky po pohnuté historii města. Vychází i ze smutné kapitoly dějin Aše spojené s likvidací největšího ašského hřbitova v normalizačních 70. letech minulého století.

Ztráta kulturních a historických hodnot během této události má svůj odraz v Parku historie, kde byla vytvořena pietní památka na toto místo ve formě žulového bloku. Plochý památník tvoří soubor různě velkých kamenných kvádrů s prohlubněmi k umístění svíček. Je to místo pro setkávání lidí z okolí i ze sousedního Německa a vytváří prostor, kde si mohou připomenout své předky. Starou a novou část evangelického hřbitova propojil opravený nejstarší kamenný most ve městě, který představuje další krok k obnově historického dědictví.

Práce na projektu byly provázeny archeologickým průzkumem, který odhalil staré hroby, lidské ostatky a pozůstatky staveb. Tato péče o historické artefakty podtrhuje snahu o respekt k minulosti. Nově objevené historické sklepy, dlouhé několik desítek metrů, mají být využity pro kulturní akce, což přispívá k propojení minulosti se současným životem města.

Novým atraktivním prvkem vytvářejícím paralelní cestu parkem je lávka pro pěší. Atypická kombinace ocelové centrální konstrukce a dřeva vytváří subtilní strukturu, která se vine parkem. Na lávku navazují dřevěná pódia a chodníky. Nová vrstva komunikace se symbolicky nedotýká povrchu původního hřbitova. V rámci celého projektu byly všechny povrchy pečlivě upraveny tak, aby mohly efektivně vsakovat vodu. Je to klíčový prvek ekologického designu, který přispívá ke snížení povodňového rizika a zlepšuje místní vodní cyklus.

Projekt vznikl díky dlouhodobé mezinárodní spolupráci Aše se sousedním německým Selbem a byl částečně financován z přeshraničního programu. Celkové náklady projektu dosáhly 53,5 milionu korun.

Park historie je součástí mobilní aplikace Time Trip, která umožňuje cestování časem ve virtuální realitě a zobrazuje historické objekty i události v reálném čase na displeji mobilního telefonu nebo tabletu, a to ve skutečné velikosti na místě, kde se památky původně nacházely. S aplikací je možné nahlédnout do různých časových období a zjistit, jak Aš tehdy vypadala, a dozvědět se zajímavosti o její historii. Tato inovativní přidaná hodnota slouží nejen k edukaci, ale i k zábavě návštěvníků.

Bližší informace naleznete na stránkách INFORMAČNÍHO CENTRA AŠ nebo na webu ARCHITEKTONICKÉ KANCELÁŘE SOA.

Autor: Vendula Tůmová, Zbyněk Konvička

Zdroj: SOA architekti

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info