PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Karlovarský kraj>>Soubor městských domů v Teplé získal památkovou ochranu

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

Soubor městských domů v Teplé získal památkovou ochranu

6. 11. 2019 Propamatky.info: Oba propojené domy představují charakteristický příklad maloměstské architektury česko-německého pomezí z 2. poloviny 18. století až po 1. polovinu 20. století. Oba propojené domy představují charakteristický příklad maloměstské architektury česko-německého pomezí z 2. poloviny 18. století až po 1. polovinu 20. století. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena TEPLÁ (CHEBSKO) | Do Ústředního seznamu kulturních památek přibyl soubor původně barokních městských domů v Havlíčkově ulici. Obě propojené stavby tvoří cenný architektonický pozůstatek maloměstské zástavby česko-německého pomezí včetně vnitřního vybavení.

Domy čp. 30 a 31 se stodolou se nacházejí v severozápadní části města na území památkové zóny. Jejich existence je zaznamenána v rámci císařských otisků stabilního katastru z roku 1830. Podle jejich zachovaných konstrukcí lze předpokládat, že vznikly ve druhé polovině 18. století, další stavební úpravy proběhly asi ve druhé polovině století následujícího. Z mnoha zachovaných prvků lze jmenovat například dýmnou kuchyni v domě čp. 30 nebo vestavěnou podkrovní komoru v čp. 31 z hrázděného zdiva včetně hliněných vymazávek. Neméně významný nález představují také ručně štípané šindele ve spodní vrstvě střech. Návrh prohlášení podpořil mimo jiné Národní památkový ústav v Lokti.

Dům čp. 30 představuje jednopodlažní stavbu s kamennými základy kombinované s cihelným materiálem. Má sedlovou, eternitem krytou střechu. Krov představuje ručně tesanou hambalkovou konstrukci. Původní hladké omítky byly později opatřeny novější stříkanou vrstvou, štíty jsou kryté bedněním z širokých prken. V interiéru se nachází celá řada uměleckořemeslných prvků včetně dvoukřídlových kazetových dveří s mosazným kováním nebo v zadní světnici sporáková kamna z poloviny minulého století se zeleným glazovaným obkladem.

Dům čp. 31 je také jednopodlažní s obdobnou skladbou zdiva. V rámci sedlové střechy kryté eternitovými šablonami zaujme detail obkladu komína, který tvoří dekorativně skládaný eternit s takzvaným šupinovým krytím. V interiéru jsou obdobně jako v sousedním objektu dochované četné uměleckořemeslné prvky širokého spektra. Součástí pozemku je volně stojící stodola se sedlovou střechou a vaznicovým krovem. I zde se pod eternitovými šablonami nachází spodní vrstva ze štípaných šindelů.

Soubor budov se v současnosti nachází v neuspokojivém technickém stavu. Majitel v budoucnu připravuje citlivou obnovu zachovávající veškeré prvky v součinnosti s pracovníky památkové péče.

Podrobnosti o stavbě naleznete v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info