PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Karlovarský kraj>>KONFERENCE | Městské inženýrství Karlovarsko 2020

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

KONFERENCE | Městské inženýrství Karlovarsko 2020

12. 8. 2020 Propamatky.info: Na ilustračním snímku je noční pohled na Emauzský klášter v Praze. Na ilustračním snímku je noční pohled na Emauzský klášter v Praze. | Foto: Aktron - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 CHEB | V Kulturním centru Svoboda se bude 2. října konat konference s názvem Město a světlo. Přednášející se budou zabývat nasvícením památkových objektů, veřejného prostoru či významem osvětlení interiérů v městském prostředí. Stranou nezůstanou ani ekologické aspekty.

Mezinárodní konference bude zahájena v 9 hodin. Od 8.30 hodin se mohou zájemci registrovat.

Program

 • Přivítání a představení čestných hostů konference | Svatopluk Zídek, předseda výboru České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Karlovy Vary
 • Vystoupení zástupců ministerstev České republiky, kraje a města Cheb
 • Do jaké míry jsou LED diody dlouhodobě udržitelné? Osvětlení měst z ekologického, ekonomického a sociálního hlediska | Nona Schulte-Römer, vědecká pracovnice v Centru pro výzkum životního prostředí Helmholtz
 • Koncepce osvětlení Kamenného mostu v Řezně, Michael Bamberger, Ingenieure Bamberger GmbH & Co.KG, Garant Bavorská IK
 • Osvětlení ve veřejném prostoru a účinky na životní prostředí | Jens Oehme, majitel inženýrské kanceláře pro světelnou a osvětlovací techniku ibeno, Garant VBI
 • Aktuálně o světle | Lenka Maierová, Fakulta stavební ČVUT v Praze a Zdeňka Bendová, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy Praha, Garant ČKAIT 
 • Studentské práce Město a světlo (představení posterů s prezentací) | Tomáš Pavlovský, Garant Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
 • Význam oslunění vnějších a vnitřních prostor v městském prostředí | Stanislav Darula, Slovenská akademie věd, Ústav stavebnictví a architektury, Garant SKSI
 • Město a světlo | Petr Durdík, prezident Asociace pro urbanismus a územní plánování České republiky, Garant Českého svazu stavebních inženýrů
 • Slunce a stín jako kvalitativní ukazatel veřejného prostoru | Jan Tichý, Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, Garant Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně
 • Potencionální městské osvětlení jako zásadní městský prvek | Tomáš Tichý, Fakulta dopravní ČVUT Praha, Garant Česká společnost městského inženýrství ČSSI
 • Panelová diskuze k předneseným referátům | řídí Pavel Křeček a Jitka Thomasová
 • Zhodnocení a závěr konference | František Kuda, předseda Vědecké rady konference Městské inženýrství Karlovarsko

Konference se koná pod záštitami Ministerstva průmyslu a obchodu, Karlovarského kraje a města Cheb. Zájemci o účast na konferenci se mohou přihlásit nejpozději do 18. září na e-mailu: karlovyvary@ckait.cz. V přihlášce se účastník zavazuje, že pokud se setkání nebude moci zúčastnit bez prokazatelné omluvy doručené do 30. září, uhradí na účet ČKAIT vložné ve výši 500 korun za vynaložené náklady.

Bližší informace podá za organizátory Svatopluk Zídek, předseda výboru České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Karlovy Vary, na e-mailu: karlovyvary@ckait.cz. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info