PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Památky a finance>>Miliony do památek

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

Miliony do památek

24. 10. 2023 Propamatky.info: Šindelová vysoká pec po obnově Šindelová vysoká pec po obnově | Foto: Jan Prudík | Licence: Všechna práva vyhrazena KARLOVARSKÝ KRAJ | Na záchranu památek a památkově hodnotných objektů poskytl Karlovarský kraj díky dotacím přes 200 milionů korun.

Obnovu a vy­užití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí podporuje Karlovarský kraj od roku 2003. Tehdy se alokovaná částka v krajském rozpočtu pohybovala na částce 1,6 milionu korun. Letos kraj vyčlenil v rozpočtu na obnovu památek 25 milionů korun – a co víc, od roku 2022 podporuje také projektovou přípravu realizace stavebních prací a využití objektů prostřednictvím dalšího dotačního titulu, kde rozdělil pokaždé 10 milionů korun. Dotace může být využita i na náklady související s obnovou památkově hodnotného objektu, který není kulturní památkou. Celkem vynaložil Karlovarský kraj za dobu své existence do obnovy památek a památkově hodnotných objektů včetně projektové přípravy 223 450 000 korun.

Dotace jsou poskytovány fyzickým i právnickým osobám, a to na podporu úhrady nákladů spojených s obnovou, zachováním a využitím kulturních památek i památkově hodnotných objektů a movitých věcí nacházejících se na území Karlovarského kraje, zejména na realizaci projektů, které není možno realizovat z běžných prostředků žadatele, jsou financované z více zdrojů, přispívají k záchraně objektů v havarijním stavu. Přihlíženo je též k tomu, zda se jedná o ojedinělý objekt, nakolik je objekt atraktivní z hlediska cestovního ruchu nebo zda je přístupný veřejnosti.

Dotační program na obnovu a využití kulturních památek, památkově hodnotných objektů a movitých věcí 2023
Prioritou v tomto roce bylo poskytnout dotace na záchranu objektů v havarijním stavu. Poskytnutí dotace je vázáno na vlastní podíl žadatele počítaný z poskytnuté dotace, jehož výše se liší dle toho, zda se jedná o fyzickou (20 %) či právnickou osobu (30 %), zda se finančně spoluúčastní obec, na jejímž správním území se objekt, na který je žádána dotace, nachází (v případě, že žadatelem není obec). Finanční spoluúčast obce může být nahrazena navýšením spoluúčasti žadatele o příslušnou částku. Maximální výše dotace může být 1 milion korun. Počet žádostí na jednoho žadatele není omezen, ale předmětem jedné žádosti může být oprava pouze jednoho objektu.

Dotační program na podporu přípravy projektů opravy a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů 2023
Finanční prostředky jsou poskytovány zejména na podporu zpracování architektonických studií, stavební projektové dokumentace, stavebnětechnických nebo jiných speciálních průzkumů a posudků, stavebněhistorických a restaurátorských průzkumů a záměrů, ideového návrhu, libreta či realizaci muzejní/výstavní expozice ad. Poskytnutí dotace je vázáno finanční spoluúčastí vlastníka objektu, a to ve výši 20 % z poskytnuté dotace. Maximální výše dotace může být 500 tisíc korun. I zde platí, že jeden žadatel může podat více žádostí s tím, že předmětem jedné žádosti může být příprava projektu opravy či využití pouze jednoho objektu.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v bulletinu MÁME VYBRÁNO, který je přílohou podzimního časopisu PROPAMÁTKY. Ten zasíláme všem členům Klubu PROPAMÁTKY. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadech krajů Karlovarského, Jihočeského, Královéhradeckého, Středočeského, Magistrátu hlavního města Prahy, Pardubického, Moravskoslezského a Kraje Vysočina. On-line lze číst na stránkách www.mamevybrano.cz.

Postupně zveřejníme také články:

Autor: Karlovarský kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info