PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Milošem Bělohlávkem a obnově Císařských lázní

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Milošem Bělohlávkem a obnově Císařských lázní

13. 6. 2023 Propamatky.info: Detail restaurovaného sloupu Detail restaurovaného sloupu | Foto: Miloš Bělohlávek | Licence: Všechna práva vyhrazena KARLOVY VARY | V červnu by měla být dokončena celková rekonstrukce významného objektu, který je národní kulturní památkou a představuje cennou architektonickou a urbanistickou dominantu města. Na detaily náročné obnovy jsme se zeptali historika objektu.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii památky?
Císařské lázně v Karlových Varech byly vystavěny v letech 1893–1895 slavnou vídeňskou architektonickou kanceláří Fellner a Helmer. V době svého vzniku šlo o jeden z nejmodernějších provozů svého druhu na světě a lázeňskému provozu budova sloužila až do 80. let minulého století. Lázně jsou dodnes klíčovým svědectvím o zlaté epoše karlovarského lázeňství a svou zdobností a bohatou uměleckou výzdobou demonstrují význam a bohatství Karlových Varů na přelomu 19. a 20. století. Ještě větší hodnotu má původní lázeňský provoz slatinných koupelí, který je dodnes nepřekonaný.

Co už je hotovo a na čem se pracuje?
V rámci rekonstrukce byly na objektu provedeny sanační, stavební a restaurátorské práce. Probíhaly také rozsáhlé průzkumy, během kterých bylo nalezeno mnoho cenných uměleckých prvků. Ty byly buď zachovány, nebo obnoveny. Za zmínku stojí určitě iluzivní tapety, kterých je v Císařských lázních hned několik variant, stejně jako fládry z 19. století, jež se nacházejí v Zanderově sále. Již nyní mohou obyvatelé a návštěvníci města obdivovat obnovenou fasádu. V tuto chvíli probíhají dokončovací a restaurátorské práce, dále terénní a sadové úpravy v okolí památky.

V jakém režimu bude památka po červnovém otevření zpřístupněna?
Samostatně nebo s průvodcem bude mít návštěvník možnost poznat nejen uměleckou výzdobu, ale seznámit se i s původní unikátní technologickou stránkou provozu a také se současnou moderní vestavbou multifunkčního sálu podle projektu architekta Petra Hájka v bývalém dvoře. Součástí tohoto okruhu jsou i prostory Zanderova sálu. Samostatným expozičním okruhem je moderní muzejní expozice v prostorách bývalých koupelen v přízemí objektu. V rámci této části bude návštěvník seznámen s dějinami lázeňství, ale také s významnými návštěvníky lázní. Posledním návštěvnickým okruhem je vlastní císařská koupelna, tedy luxusní prostor v přízemí Císařských lázní.

Jaká je finanční náročnost rekonstrukce a které dotační tituly bylo možné využít?
Akce vyjde Karlovarský kraj na 1,4 miliardy korun včetně vestavby koncertního sálu, muzejních expozic a vybavení budovy. Stavba samotná stála přibližně 1,14 miliardy korun a Karlovarský kraj na ni čerpá dotaci od Ministerstva kultury ve výši 400 milionů korun a od statutárního města Karlovy Vary ve výši 100 milionů korun.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky, restaurátory nebo jiné profese jakkoliv se podílející na obnově?
Na restaurátorské obnově památky se podílejí především pracovníci PRACOM, s. r. o., a vlastní stavbu pak realizují firmy GEOSAN GROUP, a. s., a Metrostav, a. s., s řadou svých subdodavatelů.

Více informací naleznete na stránkách CÍSAŘSKÉ LÁZNĚ.CZ. Více o obnově se dočtete také v textu FASÁDA CÍSAŘSKÝCH LÁZNÍ ZÍSKÁ HISTORIZUJÍCÍ PATINU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info