PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Martinem Širokým o přesunu soch Matyáše Bernarda Brauna

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Martinem Širokým o přesunu soch Matyáše Bernarda Brauna

17. 3. 2020 Propamatky.info: Instalované sochy Matyáše Bernarda Brauna v kovárně zámku Valeč Instalované sochy Matyáše Bernarda Brauna v kovárně zámku Valeč | Foto: Martin Široký | Licence: Všechna práva vyhrazena VALEČ (KARLOVARSKO) | Letos byl dokončen přesun 28 sochařských děl Matyáše Bernarda Brauna představujících soubor mytologických figur z kláštera v Kladrubech na zámek Valeč. Na specifika a náležitosti náročného přemístění jsme se zeptali restaurátora Martina Širokého.

Můžete ve stručnosti zmínit osud a historii děl Matyáše Bernarda Brauna?
Valečský zámek nechal na konci 17. století postavit Jan Kryštof Kager ze Štampachu. On a jeho synovec Jan Ferdinand Kager hrabě z Globenu se na začátku 18. století rozhodli okolí zámku a zahradu vyzdobit sochami z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Plastiky představují alegorie lidských vlastností a postavy z antické mytologie. Celý soubor je uváděn jako druhý nejrozsáhlejší po východočeském Kuksu, jedná se o 28 figur zhotovených z pískovce. Originály se nacházely ve špatném stavu, proto byly dočasně umístěny na zámku. Po jeho požáru v roce 1976 musely být v rámci jejich ochrany z Valče odvezeny a po restaurování byly umístěny v kladrubském klášteře. Do zahrad byly osazeny faximile z umělého kamene. Počet kopií je neúplný, čtyři nebyly provedeny vůbec a sedm jich bylo odcizeno. Originály byly následně v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století instalovány do prostor ambitu kláštera v Kladrubech.

Jaká jsou specifika jejich kulturněhistorické hodnoty?
Sochy vysekané v tomto období lze přiřadit k pozdně barokní fázi Braunovy dílny. Jejich forma, objem a modelační výraz jsou spíše směřovány jako dekorační doplněk zahradní architektury. Skulptury nejsou tak dynamické a tvůrčí, jako byla Braunova díla do třicátých let 18. století. Jsou více elegantní, smyslné a formalistní se směřováním k rokokovému pojetí. Není vyloučeno, že pocházejí z ruky jeho synovce Antonína Brauna.

V jakém stavu byly plastiky před převozem?
Před vlastním transferem se podařilo dohledat některé restaurátorské zprávy z minulého restaurování a z předchozích přesunů. To jsme přivítali, protože jsme se mohli lépe orientovat v rozsahu odborných zásahů, které provedli naši kolegové. Některé sochy byly před opravou v sedmdesátých letech v havarijním stavu. Chyběly jim různé části modelace, jako například ruce nebo partie podstavce takzvané plinty, které byly ve většině případů domodelovány. Například u sousoší Apoteóza hraběte Šporka se jednalo o části nohou v takzvaném postoji putti, kartuše a další rozsáhlé části modelace, které byly mnohdy doplněny v sádře a patinovány. Některé plastiky byly slepované po předcházejícím nevhodném zacházení. Pro nás bylo někdy náročné restaurátorské zásahy rozpoznat, protože často byla téměř celá kamenná vrstva překryta celistvou barevnou patinou, která byla použita na původní povrch i na doplňky v umělém kameni.

Které kroky byly při plánování a provedení přesunu zásadní?
Ve Valči byly sochy instalovány do lapidária, kde jsme byli postaveni před několik limitujících faktorů. Vzhledem k rozměrům a bohatosti plastické modelace u několika z nich bylo nutné při plánování transportů tyto problémy vyřešit. Jednalo se především o malé prostupy dveří, do kterých jsme se museli vejít, a také poměrně nízké klenební pasy, pod kterými nyní díla stojí. Proto byly na tři největší skulptury smontovány ocelové klece, s pomocí kterých byly sneseny z podstavců a položeny na bok tak, aby při transportu prošly dveřmi do lapidária. Osazování pod nízké klenební pasy bylo řešeno jejich uvázáním na dva zvedací řetězové kladkostroje. Vzhledem k velkému počtu figur bylo postupně provedeno celkem pět transportů. Všechny práce se odehrály od konce listopadu 2019 do poloviny února letošního roku.

Je po dokončení akce nutný na souboru restaurátorský zásah?
Není. Všechny sochy byly přesunuty bez poškození. V lapidáriu ve Valči se pouze obnovilo spárování mezi nimi a podstavci, které se před převozem odstranilo. Jen bych rád v této souvislosti zmínil, že restaurování a transporty soch našimi kolegy před více než čtyřiceti lety probíhaly za podstatně jiných podmínek, než máme nyní. V současnosti máme k dispozici jiné technologie a materiály, než měli naši kolegové, včetně možností vázací a transportní techniky. Nyní bychom byli například také schopni z povrchové modelace šetrně odstranit zčernalé krusty, a tím sochy prezentovat bez celkové barevné krycí retuše. Na druhou stranu plastické doplňky a rekonstrukce od našich předchůdců se vyznačuje vysokou kvalitou a citem pro jejich začlenění do celkové kompozice i jejich modelace.

Detaily naleznete také na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info