PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Opravené památky>>Objekty Muzejní úzkorozchodné dráhy Kateřina jsou kulturní památkou

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

Objekty Muzejní úzkorozchodné dráhy Kateřina jsou kulturní památkou

24. 3. 2024 Propamatky.info: Pohled na drážní depo Pohled na drážní depo | Foto: Jiří Mazal | Licence: Všechna práva vyhrazena SKALNÁ, KATEŘINA (CHEBSKO) | Na Ústřední seznam kulturních památek byl zapsán objekt dílen a depa funkční a technicky unikátní úzkorozchodné železnice. Dochovaná technická stavba původně sloužila jako zázemí pro lokomotivy obsluhující místní jílové a pískové lomy.

Průmyslová stavba drobnějšího měřítka bez dekorativních prvků pochází z 30. let 20. století. Místo je autentickou součástí a současně cenným funkčním pozůstatkem někdejší rozsáhlé sítě úzkorozchodných drážek spojujících překladiště na dráze s jednotlivými lomy. Síť těchto drážek se měnila dle aktuálních potřeb a dosahovala délky desítek kilometrů s převažujícím kolejovým rozchodem 600 milimetrů.

Budova představuje architektonicky jednoduše řešenou stavbu obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou s mírným sklonem. Charakteristikou objektu je trojice vjezdů pro lokomotivy nebo okenní otvory s hladkými šambránami původně s vícetabulkovým členěním. V interiéru se dochovalo kompletní a do současnosti plně funkční technické zázemí pro údržbu nebo odstavování lokomotiv. Zachoval se tu mimo jiné prostor kovárny s bucharem pocházejícím z počátku minulého století nebo historické zdvihací zařízení.

Unikátnost stavby přesahuje regionální charakter. Jediné obdobně funkční zařízení v Česku představuje úzkorozchodná dráha v Mladějově na Moravě, kterou provozuje Průmyslové muzeum Mladějov. V budoucnu je žádoucí rozšíření památkové ochrany také o samotné těleso dráhy.

Informace o památce naleznete na stránkách DRÁHA-KATEŘINA.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info