PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Karlovarský kraj>>Opravené památky>>Diagnostika biotického napadení v kostele sv. Jiří v Horním Slavkově

Zpravodajství

Karlovarský kraj

zpět

 

Diagnostika biotického napadení v kostele sv. Jiří v Horním Slavkově

6. 4. 2016 Propamatky.info: Společnost Thermo Sanace provedla diagnostický průzkum kostela s cílem vyloučit výskyt dřevomorky domácí. Společnost Thermo Sanace provedla diagnostický průzkum kostela s cílem vyloučit výskyt dřevomorky domácí. | Foto: Thermo Sanace s.r.o. | Licence: Všechna práva vyhrazena HORNÍ SLAVKOV | Zástupci metodického pracoviště Sanace dřeva společnosti Thermo Sanace provedli diagnostický průzkum kostela sv. Jiří v obci Horní Slavkov na Sokolovsku s cílem vyloučit výskyt dřevomorky domácí.

Průzkum zpracovaný ve formě odborného posudku definoval druh biotického napadení, rozsah a stupeň míry poškození a současně identifikoval pravděpodobné příčiny napadení všech nosných i nenosných prvků dřevěných konstrukcí objektu. Z výsledku průzkumu tak bylo možné lokalizovat výskyt dřevomorky domácí (Serpula lacrymans) a navrhnout způsob odstranění příčin jejího výskytu.

Kostel sv. Jiří je dominantou obce Horní Slavkov. Pozdně gotická jednolodní sakrální stavba s polygonálně uzavřeným presbytářem navíc v minulosti plnila funkci obrannou. Presbytář je zaklenut síťovou klenbou s dochovanou výmalbou. Dle letopočtu na opěrném pilíři je jeho výstavba datována do roku 1520. Během barokizace v 18. století došlo k nahrazení stropu nad lodí falešnou dřevěnou klenbou na ramenátech, dnes s reliktně dochovanými plochami štukové omítky na rákosových roštech. Nad lodí kostela je dochovaný cenný původní gotický klasový krov, žel značně poškozený požárem v roce 1964. Tehdy byly provedeny rozsáhlé opravy a presbytář byl zastřešen novodobou konstrukcí. Zajímavostí je dodatečné vložení masivní konstrukce věšadla do prostoru krovu v období baroka sloužící k vynášení stropních trámů, na nichž je zavěšena falešná klenba nad lodí kostela. Jako hlavní fortifikační prvky sloužily kostelu tři věže pevnostního typu, z nichž se dochovala pouze západní s ochozem ukončená barokní bání a s celkovou výškou 32 metrů. Severní věž byla kvůli nestabilitě podloží snesena do výše dvou pater v 18. století, jižní se dochovala pouze ve formě dvoupodlažní bašty. Na jižní straně kostela je pod venkovní přístavbou dochována pohřební krypta zanesená i orientačně v plánech pro rekonstrukci.

Posudková činnost ukázala rozsáhlý výskyt houby hnědé hniloby (dřevomorky domácí), která v minulosti napadla prakticky všechny dřevěné konstrukce v objektu. Z ohledání nálezových míst, z naměřených hodnot vlhkostí a mykologického posouzení se většina míst nacházela již v latentní fázi. I přesto však na několika místech bylo detekováno aktivní mycelium dřevomorky domácí většinou v symbiotické činnosti s dřevokazným hmyzem. Mikroskopickou analýzu doplňující mykologický rozbor odebraných vzorků dřeva napadeného dřevokaznou houbou provedlo Metodické pracoviště na digitálním mikroskopu VHX-5000 od firmy KEYENCE, který díky vysokorychlostní digitální zobrazovací technologii a dvěma výměnným objektivům umožňuje zvětšení vzorku až 5000x. K posudkové činnosti pracoviště využívá i řadu dalších nedestruktivních metod – od endoskopu, resistografu, RTG zařízení, akustického zařízení až po zařízení umožňující složité 2D i 3D analýzy a již zmíněný digitální mikroskop VHX-5000.

Na základě výsledků průzkumu a provedených analýz byly navrženy kroky vedoucí k eliminaci okrajových podmínek růstu této houby umožňující další životaschopnost objektu a možnou navrženou regeneraci dle plánu městské památkové zóny Horní Slavkov. Společnost Thermo Sanace se pečlivě věnuje záchraně autenticity dřevěných staveb a konstrukcí. Je připravena být nápomocna v odborném posouzení stavu dřevěných prvků konstrukcí pomocí nedestruktivního průzkumu a na základě jeho výsledků navrhnout optimální postup sanace bez ztráty integrity prvků. Uvědomuje si důležitost i finanční náročnost tohoto posouzení a následné ochrany konstrukcí, a proto v případě, že je dle stupně a rozsahu poškození navržena horkovzdušná sanace, je cena posudkové činnosti z ceny této sanace odečtena.

Bližší informace o odborném partnerovi portálu PROPAMÁTKY naleznete na stránkách společnosti THERMO SANACE a na portálu v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Andrea Nasswettrová

Zdroj: Thermo Sanace s.r.o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info