PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Zprávy z regionů>>Vila Tugendhat nabízí prohlídku i pro neslyšící návštěvníky

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

Vila Tugendhat nabízí prohlídku i pro neslyšící návštěvníky

27. 2. 2022 Propamatky.info: Vila Tugendhat myslí i na hendikepované návštěvníky, nově nabízí i videoprohlídky pro neslyšící. Vila Tugendhat myslí i na hendikepované návštěvníky, nově nabízí i videoprohlídky pro neslyšící. | Foto: Vít Švajcr - Wikimedia Commons | Licence: CC-BY-SA 3.0 BRNO | Organizace Tichý svět se spojila s vilou Tugendhat a společně vytvořily videoprohlídku v českém znakovém jazyce pro neslyšící návštěvníky. Nyní jsou ve vile k dispozici dva tablety, na nichž jsou do znakového jazyka přetlumočeny informace z velkého okruhu a zahrady.

Vila Tugendhat tak vychází vstříc další skupině návštěvníků se zdravotním znevýhodněním. V Česku žije totiž okolo 500 000 osob se sluchovým postižením, z toho zhruba 15 000 lidí neslyšících, kteří používají český znakový jazyk. Ten má oproti češtině zcela jinou gramatiku a pravidla. Často se můžete potkat s mylnou představou, že pokud někdo neslyší, dá se mu vše napsat. Tak jednoduché to ale není. Pro mnoho neslyšících je psaný text složitý a nesrozumitelný. Žijí tak ve veliké sociální a komunikační izolaci ve světě slyšících a jejich přístup k informacím je oproti většinové společnosti velmi omezen.

Společný projekt organizace Tichý svět a vily Tugendhat vznikl za podpory Ministerstva kultury. Vedle zmiňovaných tabletů s nahranými videoprohlídkami se na webových stránkách památky UNESCO mohou neslyšící návštěvníci z naznakovaných informačních videí dozvědět vše potřebné o registraci na prohlídku a jejím průběhu.

Pomoc při odstraňování komunikačních bariér je jedno z hlavních poslání organizace Tichý svět hned vedle sociálních služeb pro osoby se sluchovým a kombinovaným postižením a osvěty. Zpřístupnění vily Tugendhat tak navazuje na předchozí úspěšné projekty, díky kterým jsou bez bariér například hrad Rotštejn nebo Klokočské skály, kde vznikla Tichá stezka.

Bližší informace naleznete na stránkách VILY TUGENDHAT.

Autor: Vila Tugendhat

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info