PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Zprávy z regionů>>Programy na podporu kultury a památkové péče v Jihomoravském kraji

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

Programy na podporu kultury a památkové péče v Jihomoravském kraji

14. 8. 2019 Propamatky.info: Z programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče byla financována oprava střechy barokní sýpky v Miroslavi. Z programu Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče byla financována oprava střechy barokní sýpky v Miroslavi. | Foto: Koutne1 – Wikimedia Commons | Licence: CC BY-SA 4.0 JIHOMORAVSKÝ KRAJ | Každoročně kraj vyhlašuje několik programů, které se soustředí na rozvoj kultury a památkové péče, obnovu památek místního významu a akce v rámci Noci kostelů a Festivalu muzejních nocí. V letošním roce navíc připravil program na rekonstrukce historických sportovních zařízení.

Program Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče se dělí na čtyři dotační tituly. Projekty se musí realizovat na území kraje nebo pro něj být přínosné. První dva dotační tituly se věnují podpoře kulturních aktivit a projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Seznamu UNESCO. Třetí je zaměřen na odstranění havarijních stavů nemovitých kulturních památek. Podpořena byla například obnova areálu venkovské usedlosti v Šatově, oprava fasády kostela sv. Bartoloměje v Blížkovicích, rekonstrukce židovského domu s rituální lázní v Boskovicích a další objekty. Poslední titul je určen na restaurování nemovitých a movitých kulturních památek. Jedná se o záchranu bezprostředně ohrožených objektů, především restaurování soch a maleb včetně jejich součástí a také restaurování hudebních nástrojů. Finanční prostředky z tohoto titulu pomohou rekonstruovat například hrací stůl varhan v konventním kostele sv. Augustina ve Valticích, opravit chrliče a krakorce na kostele sv. Markéty v Suchohrdlech u Miroslavi či pomník obětem první světové války v Podolí. Přes 28 milionů si rozdělilo 284 subjektů, z toho 203 v kultuře a 81 v památkové péči.

V programu Podpora památek místního významu bylo rozděleno 1,5 milionu korun. Jedná se většinou o obnovy drobných sakrálních objektů, památníků a pomníků. Z finančních prostředků tohoto programu budou opraveny kněžské hroby v Kučerově, pomník obětem válek v Královopolských Vážanech, litinový kříž u kostela sv. Stanislava v Kunštátě a další místní památky.

Muzejní noci a Noci kostelů kraj podpořil 1,5 milionem korun. Financovány byly propagační akce a zajištění programů projektů zapojených do Festivalu muzejních nocí a dále kulturní aktivity uskutečněné v rámci Noci kostelů v roce 2019.

Program Podpora přípravy rekonstrukcí historických sportovních zařízení tělocvičných jednot a obcí se zaměřil na zpracování projektové dokumentace pro zajištění obnovy a zachování historických kvalit staveb sloužících pro sportovní účely. Celkově bylo rozděleno 4,8 milionu korun mezi 11 žadatelů. Například se jedná o rekonstrukci sokolovny a historického sportovního areálu v Ochozu u Brna.

Bližší informace o dotačních programech na obnovu památek naleznete na stránkách JIHOMORAVSKÉHO KRAJE.

Autor: Dagmar Koželuhová

Zdroj: Jihomoravský kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info