PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Tipy a inspirace>>VÝSTAVA | Chandigarh – plánované a neplánované město

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

VÝSTAVA | Chandigarh – plánované a neplánované město

8. 6. 2024 Propamatky.info: Výstava na 22 panelech a několika fotografiích představuje vznik města a život soudobého Chandigarhu. Výstava na 22 panelech a několika fotografiích představuje vznik města a život soudobého Chandigarhu. | Foto: Vila Stiassni | Licence: Všechna práva vyhrazena BRNO | V areálu vily Stiassni je do 26. srpna k vidění nová výstava věnovaná indickému městu Chandigarhu, které bylo v minulém století realizováno jako „ideální město“ podle základních principů urbanismu, jak je předložila Athénská charta.

Chandigarh byl postaven v klíčovém a výjimečném okamžiku indických dějin. Je prvním plánovaným městem v Indii po získání nezávislosti na britské nadvládě v roce 1947. Město bylo naplánováno jako administrativní sídlo států Harijána a Paňdžáb a primárně určeno pro úředníky státní správy, politiky a vojáky. Autorem myšlenky vzniku nového hlavního města byl tehdejší indický premiér Džaváharlál Néhrú, který v roce 1949 pověřil amerického architekta Alberta Mayera úkolem navrhnout indické „město zítřka“.

Mayerův urbanistický koncept převzal Le Corbusier a upravil jeho organický tvar do pravoúhlé podoby složené z obdélníkových sektorů. Na konečném návrhu, který je zpracován podle základních principů urbanismu, jak je předložila Athénská charta, pracoval Le Corbusier společně s Jane Drewovou, Maxwellem Fryem a svým bratrancem Pierrem Jeanneretem. Od samého vzniku zaujímá Chandigarh významné postavení na indickém i mezinárodním architektonickém poli jako velký experiment v oblasti moderního urbanismu a architektury. 17. července 2016 byl komplex administrativních vládních budov Capitol zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

„Výstava představuje soudobý Chandigarh, který je příkladem toho, jak i přes „ideální urbanistický plán“ mohou města čelit řadě výzev a problémů spojených s růstem, urbanizací a modernizací. Představa, že město lze naplánovat jako definitivní krásný obraz pro vzdělané a „humanizované“ obyvatele, zůstává utopií. Navzdory všem problémům a rozdílům mezi plánovaným snem a realitou současného města je Chandigarh místními obyvateli hodnocen jako nejlepší místo pro život. Paradoxně právě toto pozitivní hodnocení způsobuje, že město vykazuje známky obrovského stresu v důsledku stále rostoucího populačního tlaku, rychle se měnící třídní struktury a stále rostoucího počtu neplánovaných a nepředvídaných fyzických a ekonomických aktivit, kterým není schopno adekvátně čelit,“ dodávají kurátorky a autorky výstavy Hana Urbášková a Vlasta Loutocká. Odborným garantem výstavy je architekt a historik architektury Vladimír Šlapeta.

Výstava sestává z 22 panelů a několika fotografií krátce představujících historii vzniku města, ale hlavně mapujících život soudobého Chandigarhu v kontextu s Le Corbusierovým Master Planem. Výstavu v přednáškové a výstavní budově připravili Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury v Brně společně s Fakultou architektury VUT v Brně. Je otevřena vždy v pondělí, pátek, sobotu a neděli v době 10–16 hodin v areálu vily Stiassni v Brně, Hroznová 82/14.

Bližší informace naleznete na stránkách VILY STIASSNI.

Autor: Petr Svoboda, Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav, Metodické centrum moderní architektury v Brně

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info