PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Miroslavem Palou o obnově zámku Račice

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Miroslavem Palou o obnově zámku Račice

12. 9. 2018 Propamatky.info: Zámek v Račicích má již obnovené fasády. Zámek v Račicích má již obnovené fasády. | Foto: Miroslav Pala | Licence: Všechna práva vyhrazena RAČICE (VYŠKOVSKO) | Zámek v Račicích patřil v Jihomoravském kraji mezi ohrožené památky. Od roku 2017 celý areál postupně obnovuje společnost e-Finance z Brna. O obnově komplexu nám více prozradí zástupce firmy Miroslav Pala.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii zámku?
Původně středověký hrad byl přestavěn na renesanční zámek v polovině 16. století. Některé charakteristické prvky renesanční etapy jsou dodnes zachovány. Rozsáhlou klasicistní přestavbou prošel zámek v 19. století. Při té bylo zbořeno vstupní křídlo, jedna ze čtyř věží, sýpka a další části starého hradu. Tím se uvolnil prostor pro zahradní a parkové úpravy, vznikl nový vjezd s halou vyzdobenou pískovcovými sloupy. V rámci pozdně klasicistních úprav byly arkády na III. nádvoří zazděny a opatřeny okny a zbývající tři věže se dočkaly navýšení o půl patra a zastřešení jehlanci. V polovině 50. let 19. století bylo nově dostaveno třetí křídlo. Po válce zámek sloužil napřed jako rekreační středisko pro zaměstnance oděvního závodu OP Prostějov a poté do roku 2014 jako zvláštní internátní škola a učiliště. Naše společnost zámek koupila ve veřejné soutěži od Jihomoravského kraje na jaře roku 2017. V budovách předzámčí, které sloužily jako učňovský internát, jsme opravili interiéry a po dlouhých dekádách jde o první část komplexu, která začala sloužit veřejnosti. Od července 2017 zde provozujeme ubytovací zařízení turistického typu s apartmány a pokoji.

Co vše se na památce podařilo rekonstruovat?
Naším cílem je úprava areálu na menší wellness hotel s kapacitou 38 lůžek. Zahájení rekonstrukce předchází dlouhá příprava. Ve spolupráci s Ústavem památkové péče Fakulty architektury VUT v Brně jsme připravili několik studií, které jsme projednali s pracovníky památkové péče. Během diskuzí jsme dospěli k závěru, že odvážnějším řešením nejsou někteří úředníci nakloněni a celý proces rekonstrukce by se protáhl o dlouhé roky. Proto jsme se rozhodli pro minimální zásahy. V objektu vznikne restaurace, již zmíněné hotelové pokoje, konferenční a jednací místnosti a menší wellness centrum. Havárie více než 100 let starého vodovodu nás donutila v mimořádném režimu položit zcela nové vodovodní potrubí z vlastního vodojemu až k zámku. To je tedy první dokončená oprava, jejíž výsledek není viditelný, ale jde o důležitý počin z funkčního i ekologického hlediska. Nové potrubí je opatřeno monitorovacím systémem, který nám umožňuje dálkově zjistit nestandardní úniky vody.

Jaké práce vás ještě čekají?
Většina práce je zatím před námi. Probíhá stavebněhistorický průzkum, současně pracujeme na tvorbě projektové dokumentace a předpokládáme, že všechny dotčené orgány budou mít zájem na co nejrychlejší revitalizaci zámku tak, aby začal sloužit široké veřejnosti co nejdříve. Příští rok plánujeme zahájení stavebních prací. Jeden konkrétní akt mohu zmínit již dnes, to je rekonstrukce parketové podlahy v krbovém sále, který patří k nejhezčím zachovalým interiérovým částem zámku.

Z jakých zdrojů financujete obnovu? Využíváte i dotačních programů?
K obnově využíváme výhradně soukromé finanční zdroje. Zámek byl v minulosti zařazen po několik let v Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury. V rámci tohoto programu byla v letech, kdy byl zámek majetkem Jihomoravského kraje, obnovena větší část vnějšího pláště. Žádost do tohoto programu jsme podali i my. Naším záměrem bylo čerpat dotaci pouze na dokončení obnovy vnějšího pláště zámku. Národní památkový ústav naši žádost podpořil a doporučil v rámci záchrany této významné architektonické památky co nejdříve rozpracovanou akci dokončit. Ministerstvo kultury však naši žádost zamítlo. To nás na druhé straně částečně osvobozuje – můžeme totiž soutěžit dodavatele podle kombinace kritérií cena – kvalita – rychlost dodávky a nejsme limitováni primárně cenou bez ohledu na ostatní parametry. Zámku i našim investorům to z dlouhodobého hlediska prospěje.

Jak je památka v současné době využívána a jaké máte plány do budoucna?
Plány do budoucna jsem již nastínil. Zmíněná turistická ubytovna se především v letních měsících těší velkému zájmu. Nezávisle na přestavbě hlavní budovy zámku na wellness hotel počítáme s tím, že předzámčí bude nabízet celoročně ubytování sportovně založeným turistům. Od loňského září rovněž nabízíme III. zámecké nádvoří k pořádání firemních akcí. V krbovém sále se uskutečnilo několik svatebních obřadů.

Více informací naleznete na stránkách ZÁMKU RAČICE.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Zámek Račice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info