PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Ivetou Ludvíkovou o pokračující obnově staré školy

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Ivetou Ludvíkovou o pokračující obnově staré školy

14. 12. 2020 Propamatky.info: Klášterní areál se starou školou je od roku 2010 majetkem města Znojma, stav před rekonstrukcí. Klášterní areál se starou školou je od roku 2010 majetkem města Znojma, stav před rekonstrukcí. | Foto: Vratislav Zíka | Licence: Všechna práva vyhrazena ZNOJMO | Prostor někdejší staré školy v areálu Louckého kláštera se stává společenským a vzdělávacím centrem. Na podrobnosti probíhající obnovy a přeměny jedné z nejstarších částí areálu bývalého premonstrátského konventu jsme se zeptali architektky města Znojma.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii objektu?
Stará škola se nachází v areálu někdejšího kláštera premonstrátů v Louce založeného v roce 1190. Objekt je výsledkem několika významných přestaveb. Byl postaven jako křídlo středověkého klášterního konventu, ke kterému přiléhal ambit s rajským dvorem. Svoji funkci plnil až do 18. století. Na školu byl objekt adaptován v 19. století a vyučování dětí zde probíhalo až do počátku 90. let 20. století. Od té doby budova bez jakéhokoliv využití chátrala. To se však změnilo v srpnu loňského roku, kdy byla zahájena její komplexní rekonstrukce.

Co vše se dosud podařilo obnovit?
V celém objektu je dnes již přesně čitelná nová dispozice všech místností. Budova má novou střechu, okna a vnější omítky. Ve sklepních prostorech se provádí přípravné práce spojené s pokládkou cihelné dlažby. Obrysy dostávají i dvě místnosti v přízemí, které v budoucnu poslouží jako pracovní dílny se zázemím pro workshopy. V patře v prostoru recepce budoucího informačního centra pracují restaurátoři na sanování omítek kleneb, zdiva a kamenných článků. Připravují se též toalety pro návštěvníky a konferenční sál pro 180 osob.

Jaké práce vás čekají?
V zimě se bude pracovat na dokončení všech vnitřních omítek, vnitřních rozvodů ústředního topení, vody a elektroinstalace, vzduchotechniky, nosných podlahových konstrukcí a nášlapných vrstev. V exteriéru budou probíhat práce na osazování kamenných stupňů venkovního schodiště a na úpravě okolí školy. Velmi zajímavé práce probíhají rovněž v prostoru rajského dvora, kde se chystá statické zabezpečení středověkých klenebních žeber a otevření dříve zazděného portálu do kostela Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václava. Všechny práce by měly být dokončeny v prosinci příštího roku.

Mohla byste zmínit s obnovou související archeologické nálezy?
Mezi archeologickými nálezy v místě již neexistujícího ambitu byly nalezeny kosterní pozůstatky z období středověku a novověku. Zajímavostí je nález kostry malého batolete z 12. století. Dalším nečekaným objevem v prostoru rajského dvora byly dva zasypané sklepy. Také interiér staré školy však skrýval svá tajemství. Zcela unikátní je nález zazděného románského „střílnového“ okna z 1. poloviny 13. století v jižní obvodové stěně. V patře byl v prostoru recepce objeven zazděný románský sloup.

Jaké se plánuje využití a jak je akce financovaná?
Rekonstrukce staré školy je realizována v rámci přeshraničního česko-rakouského projektu COL – Centrum obnovy společného kulturního dědictví podporovaného z programu Interreg V-A Rakousko-Česká republika. Budova se změní ve společenské a vzdělávací centrum, které bude sloužit k výměně zkušeností v oblasti obnovy kulturních památek. Celková investice je vyčíslena na 70,5 milionu korun. Z evropských dotací a ze státního rozpočtu získalo město Znojmo na tuto akci celkem téměř 48 milionů korun.

Polohopisné údaje naleznete v PAMÁTKOVÉM KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info