PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Tipy a inspirace>>Obnova kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

Obnova kostela Povýšení svatého Kříže v Doubravníku

1. 12. 2023 Propamatky.info: Bělostná fasáda nově zrekonstruovaného kostela v Doubravníku svítí do daleka. Bělostná fasáda nově zrekonstruovaného kostela v Doubravníku svítí do daleka. | Foto: H&B delta | Licence: Všechna práva vyhrazena DOUBRAVNÍK (BRNO-VENKOV) | Kostel Povýšení svatého Kříže se v letech 2020–2023 dočkal celkové rekonstrukce. Stavební část provedla firma H&B delta a zahrnovala odvlhčení, opravy statických poruch a krovu. Celkové náklady na obnovu dosáhly 39 milionů korun bez DPH.

Římskokatolické farnosti Doubravník se podařilo obnovit historicky cennou památku díky dotaci z operačního programu na ochranu kulturního dědictví. Rekonstrukce zahrnovala jak opravu vnějších, tak i vnitřních prostor chrámu. Práce spočívaly především v opravách hlavní věže, kdy byla obnovena i omítka a mramorové prvky věže, sanktusní věžičky. Rovněž se opravil krov a vyměnila se falcová krytina na střeše kostela. Došlo také k výměně klempířských prvků. Restaurátorské práce zahrnovaly vnitřní a vnější omítky, kamenné prvky a vitrážová okna. Provedla se také elektroinstalace a musely se repasovat nebo vyměnit truhlářské a zámečnické prvky.

„Sanovali jsme také klenby, pracovali jsme na výmalbě interiéru a odvětrání kostela. Obnovili jsme vnitřní a venkovní dlažby. V neposlední řadě jsme se postarali o zemní práce a terénní úpravy. Mimo naši firmu H&B delta pracovaly na obnově kostela i další restaurátorské týmy, které měly na starost obnovu obrazů, lavic, dveří, zvonů nebo litinových plášťů sarkofágů v hrobce,“ sdělil za realizační firmu H&B delta Stanislav Rada.

Rekonstrukce této významné památky probíhala za zvýšeného zájmu médií a záběry z ní se vícekrát objevily v televizním zpravodajství i tisku. „Vizuálně zajímavé bylo sundávání nebo zvedání věží, a to jak sanktusníku o výšce 18,5 m, tak hlavní 15tunové báně. Takto rozsáhlé rekonstrukce přináší i řadu překvapení. Při této tak byly objeveny pozůstatky předchozího kostela,“ dodal Stanislav Rada.

Kostel Povýšení svatého Kříže
Římskokatolický chrám v městysu Doubravník v okrese Brno-venkov stojí na místě původního kostela, který byl součástí zaniklého kláštera augustiniánek. V pozdně gotickém a renesančním slohu jej nechali vybudovat páni z Pernštejna. Jedná se o pohřební kostel tohoto významného šlechtického rodu, který je chráněn jako kulturní památka. Podobně jako u hradu Pernštejn byl na jeho stavbu použitý nedvědický mramor, který připomíná slavný mramor kararský.Tato sakrální stavba je na území Česka jako jediná postavena z mramoru. Poslední velká úprava doubravnického kostela spadá do let 1859–1867. Tehdy nechal hrabě Vladimír Mitrovský přistavět ke kostelu novogotickou hrobku Mitrovských, do které dal převézt ostatky svých předků. Ty se zde nachází v 19 litinových sarkofázích.

V rámci mediální spolupráce s firmou H&B delta jsme přinesli tyto zprávy o památkových realizacích:

Bližší informace o realizátorovi společnosti H&B delta najdete také v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: H&B delta, s. r. o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info