PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Tipy a inspirace>>Nová kniha přibližuje poválečné brněnské vlnařství

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

Nová kniha přibližuje poválečné brněnské vlnařství

4. 6. 2023 Propamatky.info: Titulní obálka knihy Vlněna ve vzpomínkách Titulní obálka knihy Vlněna ve vzpomínkách | Foto: Technické muzeum v Brně | Licence: Všechna práva vyhrazena BRNO | Technické muzeum v Brně vydalo letos novou publikaci s názvem Vlněna ve vzpomínkách, která mapuje vývoj jednoho z nejvýznamnějších průmyslových odvětví v Brně ve druhé polovině 20. století. Zájemci si ji mohou zakoupit na pokladně nebo v e-shopu muzea.

Publikace je výstupem několikaletého výzkumu vzpomínek pamětníků textilní výroby v Brně v období socialismu. „V roce 2019 jsem zahájila terénní výzkum mezi pamětníky. Chtěla jsem dokumentovat vyprávění nejstarší generace textiláků, která svůj profesní život strávila ve Vlněně, v Mosilaně či jiné továrně,“ říká autorka knihy, která je současně kurátorkou oborů Textil a Řemesla v Technickém muzeu v Brně.

„V té době již bylo zřejmé, že je nejvyšší čas zachytit vzpomínky pracovníků schopných popsat, co a jak se v továrně vyrábělo, jaké vztahy na pracovištích panovaly, kdo odebíral hotové výrobky, jak fungovalo plánované socialistické hospodářství, jaké výstavy a soutěže textilky obesílaly a mnoho dalšího. Motivací mi byl i fakt, že Vlněna byla již dlouho opuštěna a postupně byly demolovány její budovy. Mosilana sice pracuje dál pod názvem Nová Mosilana, ale v průběhu 90. let se přesunula do Brna-Černovic. Původní areály textilních továren v centru města hledají využití a jsou ohroženy možnou demolicí,“ doplňuje Petra Mertová.

Předmluva knihy se zabývá fenoménem průmyslové revoluce – továrnami, které byly prostorem pro průmyslový rozvoj a inovace, zároveň generovaly ekonomický zisk a dávaly práci lidem. Také se stávaly místem spojeným s dělnickými bouřemi, ale i se zaváděním sociální a zdravotní péče, bezpečnosti práce a vzdělávání. V případě českých průmyslových podniků byla jejich role silně ovlivněna politickými událostmi.

„Snahou bylo popsat motivaci pamětníků, jež je vedla k práci v textilce, a rovněž i jejich pracovní náplň a prostředí. Vedle toho se výzkum zaměřil i na popis všedního života socialistické rodiny, v níž jeden či oba rodiče pracovali v textilní továrně. Vzpomínky vybraných pěti pamětníků profesně spojených s Vlněnou doprovází množství dobových fotografií včetně fotografií reklamních materiálů z bývalé Vlněny,“ upřesňuje Petra Mertová.

Projekt podpořilo Ministerstvo kultury České republiky formou interního výzkumného záměru. Publikace Vlněna ve vzpomínkách vyšla v nákladu 300 ks a zájemci o brněnskou industriální historii si ji mohou zakoupit buď přímo na pokladně Technického muzea v Brně, Purkyňova 105, nebo na e-shopu.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Technické muzeum v Brně

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info