PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Tipy a inspirace>>KONFERENCE | Střežení státní hranice v 70. letech

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

KONFERENCE | Střežení státní hranice v 70. letech

20. 11. 2023 Propamatky.info: Konference se bude zabývat i emigrací. Konference se bude zabývat i emigrací. | Foto: Technické muzeum v Brně | Licence: Všechna práva vyhrazena BRNO | Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Univerzitou obrany pořádá 23. listopadu konferenci Střežení státní hranice v 70. letech s podtitulem Pohraničí a normalizace. Akce se koná v přednáškovém sále ve 4. patře muzea, Purkyňova 105.

Způsob ochrany státních hranic, který byl po roce 1989 demontován, získal svůj poslední organizační rámec počátkem 70. let. Vedle převedení Pohraniční stráže k 1. lednu 1972 z resortu národní obrany k Federálnímu ministerstvu vnitra byl organizačním předělem rok 1973. Tehdy byla zřízena Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic s odpovědností za řízení ochrany státních hranic celého československého státu, včetně hranic s takzvanými socialistickými sousedy.

Téma konference je však širší. Přednášející budou reflektovat také společenskou situaci v pohraničních oblastech po zastavení reformního procesu. Mluvit se bude o nucených personálních obměnách jak v bezpečnostních složkách, tak v aparátu nebo v organizacích pohraničních obcí a okresů. Vynoří se také otázky po způsobech koexistence obyvatelstva s bezpečnostními složkami. Stranou nezůstanou ani snahy o emigraci, ať už přechodem „zelené“ hranice nebo vycestováním, což přináší další konotace jako postihy rodinných příslušníků, kteří zůstali, nebo majetkové konfiskace.

Konference, v návaznosti na předchozí akce pořádané již od roku 2011, si klade za cíl představit období 70. let, pohraničí a střežení státních hranic příspěvky historiků, archivářů a dalších badatelů. Zároveň nastíní uvedenou problematiku z pohledu pracovníků muzeí, kteří při realizaci výstav a expozic v muzeích nebo v terénu pracují buď s objekty z této éry, nebo vytvářejí jejich repliky.

Cílem pořadatelů je víceoborové setkání nad danou problematikou s průniky do různých badatelských perspektiv. Konference bude organizována do bloků referátů sdružených tematicky.

Témata konference:

I. Střežení státní hranice v 70. letech

 • systém střežení státní hranice Pohraniční stráží
 • pokusy o emigraci
 • ochrana hranice se socialistickými státy
 • zahraniční kontakty Pohraniční stráže

II. Pohraniční stráž a ostatní bezpečnostní složky v 70. letech

 • „dělba práce“ Pohraniční stráže s Veřejnou bezpečností a útvary Státní bezpečnosti
 • spolupráce s útvary Československé lidové armády
 • personální změny

III. Muzejní expozice k ochraně státní hranice

 • prezentace výstavních a edukačních aktivit občanských sdružení, muzeí a dalších institucí

IV. Obyvatelstvo v pohraničí

 • společenské poměry v době normalizace, hospodářská aktivita v pohraničním území
 • turistický ruch, cizí státní příslušníci
 • některé aspekty „soužití“ obyvatelstva v pohraničí s útvary Pohraniční stráže
 • pomocníci Pohraniční stráže

Základní informace pro účastníky:
Příjezd je možný od Hlavního nádraží tramvajovou linkou č. 12 (směr Technologický park), zastávka Technické muzeum. Pokud pojedete osobním vozidlem, je možné po předchozí domluvě na recepci (tel.: 541 421 411) parkovat v uzavřeném areálu muzea.

Bližší informace naleznete v příloze a na stránkách TECHNICKÉHO MUZEA V BRNĚ. Mediálním partnerem je portál PROPAMÁTKY.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Technické muzeum v Brně

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info