PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Jihomoravský kraj>>ROZHOVOR | S Pavlem Jiráskem o záchraně a obnově sebranické fary

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Pavlem Jiráskem o záchraně a obnově sebranické fary

24. 11. 2020 Propamatky.info: Pozdně barokní stavba má rustikálně pojaté průčelí. Pozdně barokní stavba má rustikálně pojaté průčelí. | Foto: Pavel Jirásek | Licence: Všechna práva vyhrazena SEBRANICE (BLANSKO) | Od loňského roku usilují manželé Jiráskovi o záchranu cenné památkově chráněné barokní fary. Na průběh a stav náročného procesu rekonstrukce objektu, který se nacházel v neutěšeném technickém stavu, jsme se zeptali majitele a režiséra Pavla Jiráska.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii fary čp. 78?
Její historie začala v roce 1733, kdy původní zdejší starobylá dřevěná fara, v níž působili od 16. století luteránští kněží, postupně zpustla. Proto si vystavěli rekatolizovaní sebraničtí farníci za finanční pomoci kunštátského patrona kostela, svobodného pána Jana Theodora z Imbsenu, faru novou, ve stylu barokního zámečku. Stavba s parkem a zahradním takzvaným lusthauzem se stala v 18. a 19. století ozdobou vesnice. Nejrůznější modernizující zásahy během konce 19. století a první poloviny 20. století nebyly pro objekt příliš devastující. Od 80. let 20. století, kdy byly provedeny poslední, nepříliš ohleduplné stavební úpravy, však fara chátrala. V neutěšeném stavu zůstala v posledních letech, kdy celý areál od církve získala obec s cílem především využít rozsáhlé pozemky v developerském projektu. Necitlivá výstavba dětského hřiště a domů kolem fary před několika lety degradaci původně nádherného objektu s areálem dovršila. V roce 2019 jsme získali s manželkou Marií tuto budovu ve vsi pod Kunštátem a pokoušíme se zapomenutou a zchátralou kulturní památku zachránit.

Co vše se dosud podařilo obnovit?
Pustili jsme se obratem do záchrany stavby, jejímž cílem je ohleduplně ji restaurovat do autentické podoby. Tak, aby byla zachována co nejvíce autentičnost a prostorové vyznění fary, která je osobitým dokladem pozdně barokní církevní architektury. Průzkumy probíhající od podzimu 2019 přinesly několik objevů. Nejen stopy staršího pozdně renesančního a raně barokního osídlení, ale především byly odkryty unikátní malované stropy ve dvou místnostech. V bývalé kapli, proměněné v koupelnu, odhalilo sejmutí poškozených a obrácených stropních prken malovaný strop, byť násilně zkrácený a rozřezaný, s námětem boha Jupitera, který pověřuje úkolem válečníka Marta. Po odstranění nepůvodních podhledů v pokoji hostů se objevil dřevěný malovaný strop zdobený ornamentálními rozvilinami. Projekt obnovy je zamýšlen jako víceletý, první fáze během letošního podzimu zahrnula základní statické zajištění budovy a venkovní sanaci vlhkosti.

Jaké práce vás čekají v budoucnu?
Následovat bude stabilizace střechy, restaurování dřevěných prvků, oken, dveří, stropů, sanace vlhkosti zdí i podlah uvnitř a konečně i znovuvzkříšení fasády. Tato záchrana je plánována jako poučené restaurování se zachováním co největšího počtu původních architektonických i dekorativních prvků a bude mimořádně ohleduplná ke stavbě. Teprve potom by se měly záchranné práce přesunout i dovnitř, kam by měla být navrácena i původní restaurovaná kachlová topidla. Dále by měla být postupně restaurována výmalba a dřevěné interiérové součásti.

Daří se na obnovu čerpat finanční příspěvky Ministerstva kultury nebo z jiných zdrojů?
Přestože stojíme prakticky na začátku procesu, musíme poděkovat Ministerstvu kultury ČR a Jihomoravskému kraji za finanční pomoc při realizaci první fáze záchrany. Existuje ještě řada další pomoci, která, ač na první pohled skryta, je také podstatná. Mám na mysli spolupráci s památkáři z Boskovic či Národního památkového ústavu v Brně, se společností Archaia, konzultace s odborníky na konzervaci původních omítek Trastam nebo z firmy Kulturní obnova památek s.r.o.

Jaké máte plány s budoucím využitím památky?
Zásadní je památku nejprve zachránit, teprve potom se otevírají různé možnosti využití. Jsme umělci, potřebujeme tedy prostor pro ateliery, v úvahách je i možné budoucí umístění významné soukromé sbírky historických českých loutek – fenoménu chráněného jako dědictví UNESCO. S projekty s českými loutkami máme zkušenosti i v mezinárodním kontextu, naše sbírka byla opakovaně vystavována a publikována.

Polohopisné údaje naleznete v PAMÁTKOVÉM KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, aktuality na FACEBOOKU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info