PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Jihomoravský kraj>>ROZHOVOR | S Josefem Rybeckým o obnově kostela v Předklášteří

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Josefem Rybeckým o obnově kostela v Předklášteří

13. 4. 2022 Propamatky.info: Klášterní kostel v areálu Porta coeli v Předklášteří Klášterní kostel v areálu Porta coeli v Předklášteří | Foto: Josef Rybecký | Licence: Všechna práva vyhrazena PŘEDKLÁŠTEŘÍ (BRNO-VENKOV) | Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří prochází rozsáhlou obnovou. Jak práce postupují, co se již podařilo a co unikátní památku středoevropského významu ještě čeká, přibližuje farář Josef Rybecký.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii památky?
Ženský cisterciácký klášter Porta coeli založila královna Konstancie, manželka českého krále Přemysla Otakara I., v roce 1233 jako projev pokání za hříchy svého manžela a jako místo svého posledního odpočinku. Kostel a klášter byl vybudován již za šest let. V 15. století jej vyplenili husité. K znovuvysvěcení kostela došlo po opravách až v roce 1454. V 17. století klášter zrušili moravští nekatoličtí stavové. Později ho vyplenila švédská i císařská vojska. V první polovině 18. století zasáhlo klášter drancování pruských vojsk a v roce 1782 v době rozkvětu klášter zrušil Josef II. Poté se klášterní kostel stal farním a ostatní budovy odkoupil brněnský textilní podnikatel baron Vilém Mundy. V křížové chodbě vznikla barvírna textilní manufaktury. K obnově klášterního života došlo až v roce 1901, kdy přijelo 18 sester z Marienthalu. Klášter založil Soukromou odbornou školu pro ženská povolání, která fungovala až do konce druhé světové války. Po roce 1948 byl vyvlastněn státem. Sestry mohly pracovat ve státním statku, který sídlil v klášterních budovách. Po sametové revoluci se tamní život obnovil a dnes je Porta coeli jediným ženským cisterciáckým klášterem v Česku.

V jakém stavu se kostel nacházel před obnovou?
Na první pohled bylo jasné, že kostel potřebuje novou výmalbu, která byla v důsledku zatékání z minulosti na řadě míst značně poškozená. V lodi kostela zcela chyběla elektroinstalace. Na některých venkovních opěrných pilířích rostla vegetace a bylo jen otázkou času, kdy se začnou více rozpadat. Spodní trámy krovů v křížení lodí byly uhnilé. Na severní vnější fasádě scházela omítka.

Jaké práce na rekonstrukci objektu jsou již za vámi?
V rámci stavebních prací se provedly opravy v krovech. Rozsáhlou obnovou prošly všechny kamenné prvky: opěrné pilíře, severní, jižní a západní štít a jižní kružba. Severní strana kostela dostala novou fasádu, novou střechu získala také jižní boční loď. Po postavení lešení vyvstala nutnost opravit také vitráže v presbytáři a jižní kružbu. Proběhla celková výmalba, která spolu s novou elektroinstalací kostel opravdu prozářila. Rozšířeno bylo i elektronické zabezpečovací zařízení. V zázemí kostela bylo umístěno samostatné sociální zařízení. Pod kůrem postupně vzniká místnost pro návštěvníky a díky rolovací rampě je možné baziliku navštívit bezbariérově. Nová sadová úprava okolí proběhla v loňském roce. Mimo hlavní projekt se s přispěním města Tišnova očistilo 14 obrazů Ignáce Raaba, jež ztvárňují výjevy ze života Ježíše Krista. Dále se ve třech etapách opět s pomocí města restaurují lavice v hlavní lodi.

Co vše je třeba ještě dokončit?
Ještě zbývá dokončit restaurování hlavního oltáře, kazatelny a křtitelnice. Dále pověsit zrestaurované obrazy a dokončit restaurování chórových lavic. Pak nás čeká digitalizace památky a vytvoření expozice pro návštěvníky.

Z jakých finančních zdrojů se celá rozsáhlá obnova realizuje?
Celý projekt byl financován za pomoci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), který hradil 85 procent výdajů a 10 procent Ministerstvo pro místní rozvoj. Celkem činí náklady necelých 47 milionů korun. Na menších paralelních opravách mimo projekt IROP bylo zatím proinvestováno 2,27 milionu korun. Děkujeme také všem dárcům, kterých si vážíme, a věříme, že s pomocí štědrých lidí dofinancujeme i zbývající podíl farnosti na dotacích i všechny neuznatelné náklady.

Bude památka sloužit i k jiným než bohoslužebným účelům?
Klášter Porta coeli je z hlediska historie a architektury unikát evropského významu, na který můžeme být právem hrdí. Krásná architektura, jedinečné sochařské i nádherné výtvarné umění zde tvoří výjimečný celek. Každou neděli v 10.15 je zde slavena mše svatá. Celoročně každý den kromě pondělí je možné kostel navštívit v rámci prohlídek, které zajišťuje Podhorácké muzeum, sídlící hned naproti portálu. Kostel bývá otevřený také v rámci Noci kostelů a ve Dnech evropského dědictví. Místo je také vyhledávané pro koncerty. Letos 24. dubna se zde uskuteční velikonoční koncert Pavla Šporcla a v květnu tady zazní nejkrásnější Ave Maria.

Jaké firmy se podílely na realizaci rekonstrukce kostela?
Stavební práce zajistila společnost ISS stavtrade, s. r. o., restaurování provádí firmy Pastiglia společnost pro obnovu památek, s. r. o., a A. Q. Attentus Qualitatis, s. r. o.

Bližší informace naleznete na stránkách PORTA COELI.

Autor: Zbyněk Konvička

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info