PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Památky a finance>>V Horní synagoze v Mikulově obnovili zaniklý svatostánek

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

V Horní synagoze v Mikulově obnovili zaniklý svatostánek

23. 2. 2016 Propamatky.info: Za obnovu svatostánku v Horní synagoze v Mikulově byl tým Josefa Červinky nominován na Cenu Patrimonium pro futuro 2015. Za obnovu svatostánku v Horní synagoze v Mikulově byl tým Josefa Červinky nominován na Cenu Patrimonium pro futuro 2015. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena MIKULOV (BŘECLAVSKO) | V rámci projektu 10 hvězd zahájila před pěti lety Federace židovských obcí v České republice revitalizaci významných židovských památek. Mikulovská Horní synagoga byla mezi nimi. Padlo i rozhodnutí o kompletní architektonické a materiálové rekonstrukci svatostánku.

Obnova svatostánku vycházela z fotografií z roku 1936 a fragmentu fotodokumentace svatostánku, která byla pořízena pravděpodobně při jeho bourání v 80. letech. Po sondážním průzkumu stěny, studiu dochovaných umělých mramorů v synagoze a průzkumu produkce mramorářských dílen v regionu spojených s tvorbou Ignáce Legenlachera vznikl nejprve základní rozvrh hmoty a architektonického členění bez ozdobných detailů. Historické fotografie totiž nezachytily čelní pohled na svatostánek a záběry pořízené z boku, a často pouze z podhledu, nedávaly přesné vodítko k vytvoření sochařských detailů a dekorů v správných proporcích vzhledem k architektuře. Přesnost proto byla při vytváření hmotové studie zásadní. Při volbě materiálů se vycházelo z dochovaných pozůstatků umělých mramorů a na základě průzkumů a konzultací se oproti původnímu předpokladu počet barev a typů mramoru zvýšil. Stejně pečlivě se volilo a provádělo zlacení včetně použití barevných lazur na stříbře.

Zhotovení volné repliky svatostánku, aronu ha-kodeš, v mikulovské synagoze je podle odborníků z Národního památkového ústavu ojedinělou ukázkou vysoké úrovně tradičního uměleckého řemesla na našem území jak co do rozsahu, tak kvality provedení prací. Vypovídá o hluboké znalosti a interpretaci historických technologií a tradičních uměleckých řemesel, tedy štukatérství, pozlacovačství, dekorativního malířství a technik výroby umělých mramorů, a je dokladem odbornosti i profesionality realizačního týmu. Díky precizní práci na obnově svatostánku byl celý úspěšný tým nominován na Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro 2015. Jmenovitě byli nominováni Josef Červinka, Jan Tomíček, René Fišera, Jiří Kobr – umělé mramory a štukatérské práce, Martin Zmeškal, Jan Staněk – pozlacovačské práce, Jana Waisserová, Kateřina Krhánková – malířské práce.

Budova mikulovské horní synagogy byla postavena v roce 1550 v renesančním stylu a je architektonicky blízká synagogám takzvaného východního typu, v Čechách je tedy ojedinělá. Po požáru byla v letech 1719–1723 přestavěna a ve 40. letech 18. století ji uvnitř bohatě vyzdobila sochařská dílna Ignáce Legenlachera. Výrazným uměleckořemeslným i liturgickým akcentem interiéru byla architektura svatostánku – aronu ha-kodeš. Když synagoga přestala v roce 1938 sloužit liturgickému účelu, stalo se z ní skladiště. Budova postupně chátrala, v roce 1960 byla převedena do vlastnictví státu a v 80. letech prošla necitlivou obnovou, při níž byl potlačen religiózní charakter interiéru a svatostánek byl odstraněn.

Více informací o Ceně Patrimonium pro futuro naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info