PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Památky a finance>>ROZHOVOR | Se Svatoplukem Staňkem o obnově zámecké kaple

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | Se Svatoplukem Staňkem o obnově zámecké kaple

10. 4. 2023 Propamatky.info: Interiér zámecké kaple Interiér zámecké kaple | Foto: Archiv města Oslavany | Licence: Všechna práva vyhrazena OSLAVANY (BRNO-VENKOV) | Koncem roku 2022 byla úspěšně dokončena další fáze obnovy interiéru cenné kaple, která je součástí památkově chráněného zámeckého areálu. Na detaily čtyři roky trvající akce a výhled do budoucna jsme se zeptali místostarosty města.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii památky?
Zámecká kaple oslavanského zámku je součástí dnes již zaniklé románské baziliky založené s prvním ženským cisterciáckým klášterem na Moravě Vallis Santa Mariae v roce 1225. Současná podoba je výsledkem celkové přestavby kláštera na renesanční zámek v 16. století. Východní třetina hlavní lodi bývalé baziliky zůstala vyhrazena sakrálním účelům jako zámecká kaple. Po roce 1945 byla zanedbaná kaple přidělena Československé církvi husitské. Částečná obnova interiéru kaple proběhla v letech 1951–1952 a od té doby kaple znovu chátrala.

Co vše se v této fázi podařilo dokončit a jaké práce vás v nadcházejícím roce čekají?
Obnova zámecké kaple byla zahájena v roce 2019 restaurováním výmalby závěru kaple, takzvaného presbytáře. Následující rok byla obnovena výmalba stropu hlavní lodi a kůru včetně příslušných opěrných sloupů a přípor. Rok 2021 byl věnován vnějšímu odvlhčení objektu, bez něhož by realizace závěrečné etapy byla z důvodu zavlhání bezpředmětná. V roce 2022 byla obnova interiéru zámecké kaple dokončena včetně velmi zdařilé obnovy sakristie. Pro rok 2023 připravujeme celkovou opravu vnější fasády.

Zmínil byste zajímavosti a specifika provedené obnovy?
Při restaurátorských průzkumech byly na bočních stěnách hlavní lodi nalezeny pozůstatky pravděpodobně původní výmalby, bohužel ne v takové podobě, aby bylo možno ji ve větším měřítku obnovit. V sakristii byly při provádění archeologických průzkumů zachyceny kromě stávající ještě další dvě úrovně podlahy. Nejníže položená se nachází asi 1,2 metru pod stávající úrovní a je tvořena pálenou dlažbou o rozměrech přibližně 10 x 10 centimetrů se zajímavými reliéfními vlysy. Část této historické dlažby je restaurována a následně bude prezentována přímo v kapli.

Jaká byla struktura financování náročné akce?
Největší díl nákladů na čtyřletou obnovu interiéru kaple nese ze svého rozpočtu město Oslavany. Nemalým podílem přispívá Ministerstvo kultury v rámci Programu záchrany architektonického dědictví. Celkové náklady na obnovu interiéru zámecké kaple dosud dosáhly hodnoty téměř 7,5 milionu korun, přičemž 2,8 milionu poskytlo Ministerstvo kultury, bezmála 4,7 milionu bylo hrazeno z městského rozpočtu.

Můžete našim čtenářům doporučit kvalitní řemeslníky nebo jiné profese podílející se na zrodu projektu?
Projekt obnovy pro město zpracoval architekt Zdeněk Bureš ze společnosti A77 Architektonický ateliér Brno, s. r. o. Realizace byla na základě výběrového řízení svěřena společnosti ISS stavtrade Brno, s. r. o., která má s obnovou kulturních památek bohaté zkušenosti a se kterou spolupracuje celá řada odborníků na restaurátorské a odborné památkové práce. Odborný dozor nad obnovou z pohledu státní památkové péče zajišťoval převážně přímo ředitel územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Brně Zdeněk Vácha.

Více informací naleznete na stránkách BIOTOPOSLAVANY.CZ.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info