PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Památky a finance>>ROZHOVOR | S Radkem Ryšánkem o obnově bytu manželů Herdanových

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Radkem Ryšánkem o obnově bytu manželů Herdanových

17. 2. 2024 Propamatky.info: Interiér památkově chráněného bytu Interiér památkově chráněného bytu | Foto: Radek Ryšánek | Licence: Všechna práva vyhrazena BRNO | Městská část Brno-střed provádí za pomoci studentů brněnské Vyšší odborné školy restaurátorské obnovu mobiliáře cenného a památkově chráněného bytu rodiny významného průmyslníka. Na detaily jsme se zeptali dohlížejícího pedagoga a restaurátora v jedné osobě.

Můžete krátce představit původní majitele, zmínit historii i unikátnost interiéru a jeho vybavení?
Tedy jen ve stručnosti. Byt manželů Herdanových se nachází na brněnské druhdy výstavní ulici Hlinky v podstatě na dohled od unikátních funkcionalistických budov brněnského výstaviště a mnoha slavných funkcionalistických vil Masarykovy čtvrti. Dům ve stylu eklektického historismu patřil rodičům Johanny Herdanové, která dostala byt pravděpodobně po svatbě s Richardem Herdanem. Další unikátní byt Eugena a Elsy Teltscherových je jen o patro níž. Herdanovi s dětmi se v roce 1938 vystěhovali kvůli Richardově práci pro Škodovy závody do jižní Afriky a unikli tím holocaustu, jehož oběťmi se stali oba rodiče Johanny. Dům i s bytem byl arizován a následně znárodněn. Dále sloužil jako nájemní byt až do roku 2016. V roce 2020 byl v podstatě náhodou objeven. V současné době probíhá rekonstrukce prostoru a restaurování dochovaného mobiliáře. Investorem akce je městská část Brno-střed. Restaurování se uskutečňuje v ateliérech brněnské Vyšší odborné školy restaurátorské pod mou supervizí.

V jakém stavu se obnova mobiliáře nachází a kterými kroky bude pokračovat?
Aktuálně je po demontáži a probíhá čištění. Důležitý je fakt, že dochované prvky jsou zcela intaktní včetně původních povrchových úprav. Na jejich rozborech jsme spolupracovali s odborníky z Masarykovy univerzity, Technického muzea v Brně a Národního technického muzea v Praze. Jednou z ambicí projektu je tak snaha zachovat původní laky na maximální možné ploše mobiliáře. Celý postup byl navržen v podstatě velmi konzervativně a na základě zkušeností, které mají pedagogové i studenti ze spolupráce se zahraničními institucemi a odborníky příkladně z Goeringova institutu v Mnichově, Victoria and Albert Muzea v Londýně a též z diskuzí na mezinárodních konferencích pořádaných Vyšší odbornou školou restaurátorskou v Brně. Na té poslední jsme diskutovali metodické a etické otázky třeba s kolegy z berlínské Nadace pruských zámků a zahrad Berlína-Braniborska (Stiftung Preußischer Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg) nebo z francouzského Versailles. Vlastně nejvíc hrdý jsem na práci, která byla věnována přípravě projektu a průzkumům a která je už v podstatě za námi. Co se týče průzkumů a přípravy restaurátorských záměrů, jen dokumentace k průzkumu a mapování poškození vydala na nějakých více než 600 stran. Teď už v podstatě dál a dál probíhá těch přibližně 4 000 hodin, které si vyžádá naplnění našich dosti podrobných plánů podle propočtů.

Jak jsou do celého procesu zapojeni studenti Vyšší odborné školy restaurátorské a které předměty obnovou prochází?
Studenti v podstatě celý projekt od začátku provádí. Je to sice pro všechny strany mírně náročné, ale malý jen ten, kdo má malé cíle, že ano? Interiér je sice kulturní památkou, ale legislativně je možné, aby v rámci výuky studenti pracovali i na zapsaných památkách, pokud pracují pod dohledem držitelů patřičných restaurátorských licencí. Vyšší odborná škola restaurátorská v Brně disponuje hned třemi takovými odborníky, takže studenti jsou pod permanentním dohledem. Zatím prokazují dle mého soudu mimořádné schopnosti a je vidět, jak na takovém praktickém projektu rostou profesně i lidsky. Nutno říci, že to není náš jediný projekt a třeba projekt průzkumu chórových lavic v brněnském kostele Nanebevzetí Panny Marie, který děláme s mnichovským Goeringovým Institutem, je ještě navíc v angličtině. Restaurováním projde kompletní dochovaný dřevěný mobiliář. Bohužel v nultých letech došlo ke ztrátě mnoha kusů při necitlivé rekonstrukci, kterou provedl tehdejší nájemník. Jinak máme informace a doklady, že až do roku 2007 byl interiér zcela intaktní včetně vybavení kuchyně, nábytku a koberců. Asi to má naše studenty naučit, aby se lépe dívali a dávali pozor. Je velmi snadné něco nenávratně poškodit nebo zničit a u památek je pak obnova v podstatě nemožná. Vše zaniká zničením původní materie.

Kdy a jak bude zahájena obnova bytu, kdy by měla být dokončena a jaké využití máte v plánu?
To je asi otázka spíše na investora. Za nás se počítá s koncem roku 2024 nebo jarem 2025 v návaznosti na rekonstrukci interiéru bytu. Prostor by po rekonstrukci měl sloužit ke kulturním nebo společenským účelům.

Můžete uvést finanční náročnost celého procesu a případné využití některého z dotačních titulů?
Dle doplňující informace Vojtěcha Mencla, starosty městské části a architekta v jedné osobě, půjde zcela jistě o částku několika milionů korun. Investorem akce je městská část a dosud na ni nebylo čerpáno z žádného dotačního titulu.

Další informace naleznete na stránkách BRNO-STŘED.CZ a aktuality na FACEBOOKU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info