PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Opravené památky>>Unikátní most přežil díky zručným cihlářům

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

Unikátní most přežil díky zručným cihlářům

18. 5. 2020 Propamatky.info: Revitalizovaný cihelný most mezi Mikulovem a Sedlecem je unikátní technickou památkou. Revitalizovaný cihelný most mezi Mikulovem a Sedlecem je unikátní technickou památkou. | Foto: Petr Holub, Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně | Licence: Všechna práva vyhrazena MIKULOV (BŘECLAVSKO) | Od loňského roku probíhá obnova cihelného mostu mezi Sedlecem a Mikulovem. Dnes již nenapodobitelná kvalita cihel zručných mikulovských cihlářů 17. století zapříčinila, že se nám stavba dochovala dodnes. Nyní se jeho rekonstrukce chýlí k závěru.

Zednické práce na památce jsou v podstatě ukončeny. Zbývá položit mlatový povrch na mostovku a vyřešit i průtok potoka pod mostem a případné zaplavení okolního terénu. Důležité poznatky pro samotnou rekonstrukci vyplynuly jak z archeologického výzkumu, tak z provedené operativní dokumentace památky.

V první etapě archeologického výzkumu byl pořízen digitální model mostu za pomoci 3D scanneru a současně byly vytvořeny i přesné digitální plány. Systémem sond archeologové zjistili míru dochování jednotlivých konstrukcí. Nejzásadnějším zjištěním bylo, že most byl v celé ploše mostovky opatřen ještě původní dlažbou z vápencových kamenů. Na část pilířů pod a mírně nad vodní hladinou byly užity velké opracované kamenné bloky, zbývající část byla provedena z cihel vyráběných v panské cihelně v Mikulově. Volba stavebního materiálu je na Moravě unikátní.

Výška lemu mostu musí z důvodu bezpečnosti odpovídat stavebním předpisům a normám. Proto bylo do koruny obvodové zídky vsazeno nové ocelové zábradlí. Náročný úkol znamenalo zajištění dožilých a chybějících cihel takovými, které by měly vlastnosti odpovídající původním mikulovským ze 17. století. Současná produkce cihelen nebyla využitelná. Jako náhrada posloužily cihly z 19. století. Mikulovskému vápenci, jenž byl v době stavby mostu použitý na obložení pilířů a odrazníků lemových zídek, se díky profesionální práci kameníků přiblížil umělý kámen, který neruší celkový vjem při pohledu na celé technické dílo a strukturou se blíží původnímu kameni.

Cihelný most, překlenující rybník Portz k loveckému zámečku, se přestal užívat v roce 1872 po vysušení vody souvisejícím se stavbou železnice do Mikulova. Přestože byl situován do nejužšího místa rybníka, dosáhl délky 91,5 metru a šířky 3,7 metru. Tvoří jej 15 valeně klenutých oblouků. Od běžných rybničních a říčních mostů se odlišuje nejen stavební formou, ale především funkcí. Spolu s ostatními stavbami na ostrově a tamními sadovými úpravami vznikl jako součást jednotného architektonického záměru, jehož reprezentační význam esteticky povyšoval svou formou. Autor stavby sledoval nejen vizuální působení mostu na návštěvníka. Dojem pevnostního charakteru místa architekt umocnil zvedací mostovkou jako prvku obranné architektury.

Město Mikulov a obec Sedlec realizací projektu cyklostezek propojených v pohraničí s rakouským územím zachránili před úplnou destrukcí významnou a unikátní památku raně barokního mostního stavitelství. V místě chtějí instalovat tabule naučné stezky a vydat informační brožuru o historii, fauně a flóře ostrova Portz a jeho nejbližšího okolí.

O celkové obnově mostu a jeho okolí jsme přinesli rozhovor s pracovníkem památkové péče Josefem Hromkem ZDE. Bližší informace o cihelném mostě u Mikulova naleznete na stránkách NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info