PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Opravené památky>>ROZHOVOR | S Josefem Hromkem nejen o obnově mostu v areálu letohrádku Portz

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Josefem Hromkem nejen o obnově mostu v areálu letohrádku Portz

27. 12. 2019 Propamatky.info: Most zpřístupňoval bývalý ostrov v rybníku Nový, dříve Portz u Mikulova na jižní Moravě. Most zpřístupňoval bývalý ostrov v rybníku Nový, dříve Portz u Mikulova na jižní Moravě. | Foto: Město Mikulov | Licence: Všechna práva vyhrazena MIKULOV (BŘECLAVSKO) | Město se podílí na rozsáhlém projektu obnovy historického mostu a krajiny v lokalitě Portz Insel. Nejen na stav realizace jsme se zeptali tamního zástupce pro oblast památkové péče z odboru rozvoje a živnostenského podnikání, Josefa Hromka.

Můžete ve stručnosti přiblížit historii mostu?
Zpřístupňoval bývalý ostrov v rybníku Nový, dříve Portz u Mikulova. Nacházel se na něm libosad se stavbou letohrádku umístěného na vyvýšené terase bastionu, v urbáři z roku 1629 zvaný Lusthaus. Předpokládaným zakladatelem areálu byl František kardinál Dietrichstein. Most byl situován do nejužšího místa vodní nádrže, přesto dosáhl délky 95,1 metru. Jeho šířka je 3,70 metru. Tvoří jej 15 kruhově klenutých cihelných oblouků, oddělených subtilními kamennými pilíři s jehlancovými břity po obou stranách, desáté pole bylo původně tvořeno dřevěným padacím mostem.

Jaké úpravy se dosud podařilo realizovat?
Letohrádek se svým areálem byl prohlášen kulturní památkou v roce 1995, tedy až po zpřístupnění pohraničního pásma, ve kterém se nacházel. Jeho postupná obnova začala po roce 2003. Nový majitel jej v první řadě vyčistil od náletových dřevin, staticky zajistil, vrátil mu zpět chybějící střechu, vstupní dvouramenné schodiště a započal s opravou fasády. Další vlastník poté provedl kompletní vnitřní obnovu, dokončil rekonstrukci vnějšího pláště a započal s postupnou opravou bastionu a podzemního labyrintu chodeb. Dále vyklidil ruiny hospodářského objektu a pokračoval v další likvidaci nepůvodní zeleně. Současně byl upraven parter bastionu a vysázeny nové vinice v jeho těsné blízkosti. Město Mikulov započalo s obnovou mostu letos v dubnu.

Jaké kroky budou následovat?
Vlastník letohrádku, kterým je soukromý subjekt, zamýšlí dokončit obnovu zbývající strany bastionu a podzemního labyrintu chodeb. V plánu má dále zahradní úpravy parteru fortifikační stavby a na zámečku doplnit chybějící vnější zábradlí. Oprava historického cihlového mostu by měla být hotova v první polovině příštího roku. Součástí akce jsou i terénní úpravy v jeho bezprostředním okolí a opětovné napojení mostu na zcela chybějící cestní síť. V rámci nově budovaných cyklostezek dojde k obnovení historického přístupu k areálu i z rakouského území. Součástí je i vybudování naučné stezky.

Daří se na projekt získat finance z dotačních programů?
Vlastník letohrádku realizoval část prací za pomoci finančních prostředků z programu Záchrany architektonického dědictví a Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Akce rekonstrukce historického mostu a vybudování související cestní sítě je prováděna díky projektu INTERREG V-A spolupráce Rakousko – Česká republika 2014 – 2020. Realizátorem je Město Mikulov, jeho partnery jsou sousední obce Sedlec a rakouský Drasenhofen.

Jak hodnotíte dosavadní úroveň obnovy areálu?
Majitel se snaží postupovat co nejvíce ve shodě s doporučeními pracovníků památkové péče. Objekt byl při zahájení prací v naprosto zoufalém stavu, navíc bez jakékoliv dochované historické dokumentace. Lze tedy považovat za malý zázrak, že se jej podařilo nejen zachránit, byť se změnilo jeho využití z původního letního rekreačního na stavbu umožňující trvalé bydlení. Rovněž rekonstrukce historického mostu probíhá za neustálého dohledu pracovníků památkové péče. Jedním z velkých úskalí bylo například zajištění dostatečného počtu starých cihel tak, aby svým vzhledem i technickými vlastnostmi odpovídaly původnímu režnému zdivu.

Detaily o památkově chráněném areálu naleznete v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU. Obnově třech historických mostů se věnuje také aktuální časopis PROPAMÁTKY ZIMA 2019/2020. Tištěný čtvrtletník zasíláme všem našim dárcům po celý rok zdarma. Více informací naleznete v sekci PODPOŘTE NÁS.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info