PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihomoravský kraj>>Opravené památky>>Kostel sv. Jakuba Staršího prochází kompletní obnovou

Zpravodajství

Jihomoravský kraj

zpět

 

Kostel sv. Jakuba Staršího prochází kompletní obnovou

13. 12. 2023 Propamatky.info: Obnovu kostela sv. Jakuba Staršího provádí vsetínská firma H&B delta. Obnovu kostela sv. Jakuba Staršího provádí vsetínská firma H&B delta. | Foto: Pavel Kotrla - H&B delta | Licence: Všechna práva vyhrazena BRNO | Pozdně gotický kostel sv. Jakuba Staršího bude opět důstojnou dominantou Brna. Špatným stavem trpěla střecha, v havarijním stavu byly krovy, kamenné prvky i válkou poničená gotická okna. Od roku 2021 provádí vsetínská firma H&B delta náročnou obnovu památky.

Celkovou rekonstrukcí prochází plášť chrámu. Pod pojmem plášť budovy si v tomto případě lze představit střechu, okna, fasádu, ale také architektonicky ceněné gotické kamenné fasádní prvky.

Rekonstrukce střechy
Pracovníci realizační firmy H&B delta provádí opravy konstrukce historického krovu a střešní krytiny. „Vyjma hlavní a sanktusní věže se jedná o všechny ostatní střechy tohoto objektu. Střešní plášť tvoří falcovaná měděná krytina, do které je vsazeno devět sedlových celoopláštěných vikýřů. Sanací prošly i tesařské prvky krovu. Vyměněno bylo 2 500 m² měděného pláště střechy, kterým dovnitř zatékalo,“ říká o probíhající rekonstrukci Radek Filák, stavbyvedoucí společnosti H&B delta.

Obnova gotických oken
V případě obnovy oken se kompletně rekonstruuje 24 oken širokých 3,2 metru a vysokých 13 metrů. Tato jsou dále členěna ve svislé ose na třetiny kamennými pruty a ve vodorovné ose kovovými poutci ve vzdálenosti cca 0,6 metru. „Okna byla za druhé světové války silně poškozena výbuchem pumy poblíž kostela a po válce provizorně zasklena bublinkovým sklem. Provizorium trvalo 75 let a až nyní se oknům o ploše 766 m² vrátil původní gotický charakter. Celkové opravy spočívaly v repasi nosných kamenných a zámečnických prvků a ve výměně skleněných výplní. Ty byly na základě zkušeností nejprve předskleny bezpečnostním sklem a až následně zaskleny vitrážovým sklem. Na přesklení vitráží gotických oken bylo zapotřebí na 9 000 skleněných tabulek,“ vypočítává značný objem prací Radek Filák.

Fasáda a kamenné prvky
Na počátku oprav fasády došlo k jejímu očištění a zbavení biotických vlivů (mechů), k zapravení statických poruch sanování a opatření fasády nátěrem. Výměra fasády byla cca 2 777 m². „Největším oříškem celé akce byla obnova fasádních kamenných prvků, mezi které patřila i šestitunová fiála. Po provedené montáži fasádního lešení a tím zpřístupnění těchto prvků k bližšímu průzkumu byla totiž zjištěna výrazná odchylka oproti zadávací dokumentaci. Zejména na jižní straně objektu vlivem několika stovek, možná i tisícovek cyklů tání sněhu, ledu a jejich následného zmrznutí došlo k výrazné degradaci hmoty těchto kamenných prvků. S ohledem na skutečnost, že se jednalo mnohdy až o tunové masy kamene a hrozilo jejich utržení, pád a následné možné škody na zdraví kolemjdoucích a ostatního majetku, byla rozhodnuta jejich okamžitá demontáž,“ vzpomíná na nároky rekonstrukce stavbyvedoucí Filák. Následovala jejich finančně náročná obnova, kdy se jednalo o 3 000 m² plochy kamenné výzdoby. První etapa osazení kamenných prvků je již ukončena, druhá, pro kterou nyní prvky vznikají v umělecko-řemeslných kamenických dílnách, je v plánu na jaře roku 2024.

Práce v interiérech
Součástí probíhající rekonstrukce byly i další práce v rámci interiéru budovy: elektroinstalace, designové osvětlení interiéru kostela, podkroví a věže, elektronický hlásný protipožární systém a následný hasicí systém. Renovovaly se také stavební části zázemí kostela. Byly vytvořeny turistické trasy, které zpřístupnily dosud nepřístupná místa. Ve věži ve výšce 42 metrů vzniká nová vyhlídka, která nabídne unikátní pohled na centrum Brna.

„Takto náročná rekonstrukce by nebyla možná bez společného úsilí investora, architektů, zástupců památkové péče, dodavatelů, řemeslníků, restaurátorů a celého realizačního týmu. Další etapy rekonstrukce této památky budou probíhat do poslední čtvrtiny roku 2024. Možný rozsah dalších prováděných oprav je pak samozřejmě limitován finančními prostředky, které se podaří investorovi získat,“ dodává Radek Filák.

V rámci mediální spolupráce s firmou H&B delta jsme přinesli tyto zprávy o památkových realizacích:

Zpráva byla připravena v rámci mediální spolupráce. Bližší informace o realizátorovi společnosti H&B delta najdete také v KATALOGU SLUŽEB.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: H&B delta, s. r. o.

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info