PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Zprávy z regionů>>Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách

5. 6. 2020 Propamatky.info: Areál svatostánku doplňuje hřbitov s ohradními zdmi a klenutými bránami. Areál svatostánku doplňuje hřbitov s ohradními zdmi a klenutými bránami. | Foto: Římskokatolická farnost Blatná | Licence: Všechna práva vyhrazena BEZDĚDOVICE, PAŠTIKY (STRAKONICKO) | V minulém roce byla dokončena obnova cenného barokního svatostánku. Akce byla nominovaná za Jihočeský kraj v soutěži Památka roku 2019 v kategorii Velké rekonstrukce, kterou pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Hlavní etapy rekonstrukce se týkaly krovu zahrnující mimo jiné nové laťování a v konečné fázi výměnu krytiny za pálenou bobrovku. Následovaly veškeré klempířské prvky, oprava vnitřních a vnějších omítek v odstínu lomené bílé nebo vyspárování pohledového kamenného zdiva. Restaurátorskou obnovou prošla vitrážová okna, chybějící části ostatních okenních a dveřních výplní byly nahrazeny replikami. Současně s tím probíhaly práce na objektu márnice a také ohradní zdi se vstupní branou.

Kostelní varhany zrestauroval varhanář Dalibor Michek. Z věže dělníci sesadili poškozené sochy sv. Alžběty a sv. Josefa, které nahradily kopie. Originály jsou umístěny v přízemí věže. Do pozlacené makovice věže byla uložena pamětní listina informující o průběhu stavby a mince ze svěcení českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila. Celková výše nákladů obnovy činila přes 20 milionů korun. Velkou část pokryla dotace Ministerstva kultury, dva miliony korun zaplatila farnost. Z veřejné sbírky se podařilo získat asi 150 tisíc korun.

Areál chrámu sv. Jana Křtitele je situovaný na severním okraji obce Paštiky a tvoří výrazný architektonický, urbanistický a krajinotvorný prvek obce a širšího okolí. Byl postaven v letech 1747–1753 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Dochovalo se v něm nemalé množství historických konstrukcí a hodnotných uměleckořemeslných detailů. Za samostatnou pozornost stojí například barokní klenby v lodi a presbytáři s nástropní výmalbou nebo truhlářské prvky včetně původních kování.

Více informací naleznete na stránkách ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI BLATNÁ, detaily o stavbě také v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info