PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Zprávy z regionů>>Nález nástěnných maleb a části oltáře na hradě ve Strakonicích

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

Nález nástěnných maleb a části oltáře na hradě ve Strakonicích

15. 2. 2019 Propamatky.info: Prostory hradu Strakonice budou v příštím období pro návštěvníky z důvodu rekonstrukce uzavřeny. Znovuotevření nových expozic je plánováno na druhou polovinu roku 2021. Prostory hradu Strakonice budou v příštím období pro návštěvníky z důvodu rekonstrukce uzavřeny. Znovuotevření nových expozic je plánováno na druhou polovinu roku 2021. | Foto: Linvitra – Wikimedia Commons | Licence: CC BY-SA 3.0 STRAKONICE | Hrad Strakonice bude až do poloviny roku 2021 uzavřen. V červenci loňského roku byla totiž zahájena jeho rozsáhlá rekonstrukce, která nabídne nejen nové prostory, nové expozice, ale i bezbariérový provoz. Během obnovy došlo k zajímavým objevům.

Hrad Strakonice nechal na soutoku Otavy a Volyňky vybudovat počátkem 13. století komorník českého krále Václava I., Bavor I. ze Strakonic. Již od roku 1243 byla polovina sídla darována majitelem a jeho manželkou Bolemilou řádu johanitů (maltézských rytířů), který ze Strakonic učinil roku 1420 svou hlavní komendu. Muzeum se do areálu nastěhovalo v roce 1936 a pro veřejnost byla první expozice zpřístupněna při příležitosti návštěvy prezidenta Beneše ve městě v květnu 1937.

V současnosti zde sídlí Muzeum středního Pootaví. Tato instituce uspěla s žádostí o finanční podporu obnovy z Integrovaného regionálního operačního programu. Součástí rekonstrukce je odstranění havarijního stavu stěny hradního paláce, záchrana nástěnných maleb ze 13. a 14. století v ambitech a kapitulní síni, restaurování kamenných prvků, ale i vybudování nových expozic. Nově bude do všech výstavních prostor zavedeno podlahové topení, čímž bude umožněn celoroční provoz muzea. Vzniknou dva nové sály s bezbariérovým vstupem a nové prostory pro zázemí. Rekonstrukce má být dokončena 30. června 2021.

V rámci obnovy interiérů došlo k několika objevům. Při opravě omítek jedné z místností byly odkryty nástěnné malby pocházející dle vyjádření restaurátorů pravděpodobně z poloviny 18. století. Jedná se o čtyři průhledy do krajiny, snad z Tyrolska nebo Itálie. Předpokládá se, že iniciátorem této výzdoby by mohl být jeden z velkopřevorů maltézského řádu Gundakar z Dietrichsteinu nebo Emanuel Václav Krakowský z Kolowrat. V sousedící místnosti čekalo na restaurátory další překvapení. Při odstraňování stropního podhledu byla nalezena čtyři malovaná prkna a dvě široké desky s malovaným plátnem. Ty pravděpodobně pocházejí ze středověkého oltáře. Jejich vznik byl odborníky odhadnut na konec 15., možná počátek 16. století, tedy do období renesanční přestavby komendy velkopřevorem Janem z Rožmberka. Všechny nálezy nyní čeká složité restaurování. Muzeum počítá s jejich umístěním v expozici.

Veřejnost byla o nálezech informována v programu České televize Události v regionech ZDE.

Více informací naleznete na stránce MUZEUM STŘEDNÍHO POOTAVÍ STRAKONICE.

Autor: Milan Daněk

Zdroj: Muzeum středního Pootaví Strakonice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info