PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Tipy a inspirace>>V Českém Krumlově se uskuteční sympozium o českém stavovském povstání

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

V Českém Krumlově se uskuteční sympozium o českém stavovském povstání

9. 12. 2019 Propamatky.info: Sympozium se bude konat v přednáškovém sále Centra studijních pobytů v Českém Krumlově. Sympozium se bude konat v přednáškovém sále Centra studijních pobytů v Českém Krumlově. | Foto: Ladislav Pouzar | Licence: Všechna práva vyhrazena ČESKÝ KRUMLOV | Ve Studijním centru v zámeckém areálu se 22. až 24. září 2020 bude konat mezinárodní vědecké sympozium Jihočeské univerzity. Tématem setkání bude české stavovské povstání v letech 1618–1620 a jeho aktéři – spojenci i odpůrci.

V návaznosti na dosavadní poznatky a probíhající výzkumy si program akce klade tři vědecké cíle, jimž odpovídají tři tematické bloky v jednání. Do prvního budou zařazena vědecká sdělení, jejichž autoři budou usilovat o objasnění charakteru mocenských a náboženských konfliktů v Evropě na počátku 17. století.

Druhý bude klást důraz na interpretaci politické a náboženské argumentace vybraných aktérů českého stavovského povstání a na představení jejich komunikačních sítí. Rozkrytí způsobů, odhalení nástrojů a vymezení obsahu politické komunikace českých stavů se stoupenci a odpůrci v zahraničí bude tvořit hlavní rámec vědeckých sdělení zařazených do třetího bloku.

Jednacími jazyky jsou němčina a angličtina. Délka příspěvku by neměla překročit 30 minut. Účastníkům sympozia, kteří byli požádáni o referát, uhradí pořadatel cestovné a finanční náklady spojené s ubytováním a stravováním. Písemné verze vědeckých sdělení budou publikovány v kolektivní monografii. O zvoleném nakladatelství v zahraničí a nárocích na formální úpravu textů budou autorky a autoři s předstihem informováni.

Bližší informace naleznete na stránkách pořadatele, jímž je JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info