PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Věrou Nagyovou o obnově a proměně zámku

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Věrou Nagyovou o obnově a proměně zámku

10. 2. 2023 Propamatky.info: Pohled na nové fasády zámku Pohled na nové fasády zámku | Foto: ARCH.IC, s. r. o. | Licence: Všechna práva vyhrazena PROTIVÍN (PÍSECKO) | Cenný památkově chráněný zámecký areál prochází rekonstrukcí a proměnou zahrnující jeho nové využití. Na kroky obnovy a detaily akce jsme se zeptali v jedné osobě vedoucí architektky ze studia ARCH.IC, s. r. o., a představitelky projektu THE ORB.

Můžete zmínit ve stručnosti historii památky?
Protivínský zámek sahá svou historií daleko až ke gotické tvrzi. V dávné minulosti patřil Lucemburkům, například Karlovi IV. Následně byl v rukou Pernštejnů a v letech 1710–1948 jej vlastnil rod Schwarzenbergů. Roku 1963 byl zámek prohlášen kulturní památkou. Objekt prošel několika rekonstrukcemi a úpravami, jedna z nejzásadnějších probíhala mezi lety 1985–1988, po roce 1989 objekt střídal majitele, a proto rekonstrukce nikdy nedospěla k závěru. Areál tak zůstal v nedokončeném stavu, kdy byly provedeny zásadní statické úpravy, jako jsou například zesílené spřažené stropní konstrukce s ocelovými nosníky a necitlivá úprava krovu. Také v zámku došlo ke kompletní výměně omítek, tudíž po těchto úpravách se moc historických prvků v objektu nezachovalo. Jedním z investorů současného vlastníka Royal Capital Clubu je mimo jiné malajský král Muhammad V. Kelantanský. Tak lze nadneseně říci, že se tím místo částečně vrací do aristokratických rukou.

Jaké jsou hlavní myšlenky projektu obnovy zámeckého areálu a jak je akce daleko?
Po dohodě s orgány památkové péče jsme celý koncept navrhli tak, aby se jasně oddělili původní a nové konstrukce a tato myšlenka prochází i návrhem interiéru. Volbou jednoduchých materiálů v přírodních tónech jsme chtěli podpořit a dát vyniknout samotnému prostoru a jeho vnímání, protože v některých místech je to jediný historický vstup, který tam zbyl. Celým zámkem prochází jednotná barevnost světlých přírodních tónů teplé bílé v kombinaci se zlatými prvky, které jsou charakteristické pro koncept THE ORB. Hodně se v návrhu pracuje se změnou struktury materiálu v tónu. Dbáme na výběr kvalitních a trvanlivých materiálů.

Hlavním koncepčním prvkem celé rekonstrukce je hledání citlivého kontrastu mezi moderním a historickým. Jsem přesvědčená, že když se původní historické věci dá prostor a postaví se v kontrastu s moderními prvky, tak vynikne mnohem více, než když se vytvoří napodobenina historie. Z mého pohledu je velmi důležité, aby v zámku byl nějaký odkaz dnešní doby. Hlavní roli v tomto případě hraje nejen volba formy, ale i zmíněného materiálu. Musíme postupovat s respektem, aby vznikl jemný kontrast, který podpoří historickou tvář.

V roce 2022 byla dokončena asi nejnáročnější část a tou byla revitalizace a opravy původních konstrukcí. Zde jsme například museli sundat všechny omítky a udělat je zcela nové – přeci jen 30 let nepoužívání se na zámku podepsalo. Za zmínku také stojí výměna pozednice, která byla velmi složitá. Za to patří největší díky všem, co se na stavbě podílejí a starají se o její chod i v této složité době stavebnictví, kdy se některé materiály velmi těžko shánějí. Na střechu se vrátila pálená taška bobrovka v přírodní barvě a v šupinové skladbě, která se objevuje v celém areálu zámku a stejně tak bude nejspíš v podzámčí. S odborníky památkové péče jsme dále řešili například novou podobu fasády. Její barevnost bude kombinací šedé a bílé a inspirována je vídeňským architektem Antonem Erhardem Martinellim, který byl knížecím dvorním stavitelem ve službách Schwarzenbergů. K volbě barevné kombinace fasády jsme přistupovali velmi zodpovědně, protože si uvědomujeme, že zámek umístěný v čele protivínského Masarykova náměstí je dominantou města. Věřím, že jde o pozitivní změnu a památka bude působit elegantněji.

Rok 2023 bude o nových prvcích, hlavně o těch viditelných. Některé části areálu budou, když vše půjde, jak má, spuštěny ve zkušebním provozu s tím, že revitalizace dalších částí bude následovat. Nejvíce změn se dočká atrium zámku, ve kterém přibudou v souladu s povolením památkových institucí hlavní nové vstupy, jinak má dispozice původní charakter. Úspěšně se v projektu podařilo zkombinovat moderní a historické prvky, čemuž nahrála rekonstrukce v 80. letech 20. století. V současné době také pracujeme na celkovém konceptu a vzhledu podzámčí, které by samotný zámek mělo doplnit a jasně k němu patřit, přesně tak, jak tomu bylo v minulosti.

Protly se názory místních obyvatel s představou majitele o budoucím využití podzámčí?
Na místě v září proběhla první akce pro veřejnost, kam dorazily stovky lidí, kteří využili možnosti prohlédnout si areál podzámčí po dlouhých desítkách let. Prostory jsou dlouhodobě v havarijním stavu a čeká je rekonstrukce. Při setkání jsem se účastnila debaty o využití budov v prostoru podzámčí – měla jsem radost, jak se lidé o podzámčí zajímají a jak kultivovaně debata proběhla. Lidé vyplnili dotazníky, kde popsali, co by zde rádi zřídili. Ukázalo se, že si nejvíce přejí místo pro setkávání s klubovnou pro místní spolky, restaurací a ubytovacím zařízením a my jim rádi vyjdeme vstříc. I naším záměrem je vznik prostoru určeného k setkávání veřejnosti. V plánech konkrétně počítáme s velkým sálem určeným právě pro nejrůznější akce a příležitosti, který by se dal využít také jako klubovna. Výsledky průzkumu nám ukázaly, že námi zamýšlený koncept je v souladu s přáním místních obyvatel. Všechny tyto prostory přinesou Protivínu další pracovní místa, rozvoj oblasti a rozšíření infrastruktury.

Jak lze shrnout budoucí hlavní využití památky?
Zámek se stal součástí projektu THE ORB, který spadá pod Royal Capital Club. Za ním stojí královské a další významné aristokratické rodiny zejména z jižní Asie. Objekt nabídne členům klubu nejen ubytovací kapacity se vzdělávacími a reprezentativními prostory pro účely investorů a partnerů, ale také lázně a úžasný anglický park s mnoha zajímavými prvky pro poklidné rozjímání a odpočinek. Projekt THE ORB bude tvořit 12 unikátních soukromých sídel rozmístěných po celém světě. Prvním představeným místem je právě jihočeský Protivín a já věřím, že bude opravdu výjimečný.

Více informací o projektu a obnově naleznete na stránkách ASPEN.PR.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info