PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Tipy a inspirace>>ROZHOVOR | S Evou Neprašovou o dokumentárním cyklu MonumTech

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

ROZHOVOR | S Evou Neprašovou o dokumentárním cyklu MonumTech

18. 9. 2022 Propamatky.info: Česko-rakouský tým, který připravoval filmové dokumenty o technických památkách. Česko-rakouský tým, který připravoval filmové dokumenty o technických památkách. | Foto: Eva Neprašová | Licence: Všechna práva vyhrazena JIHOČESKÝ KRAJ | O technických památkách česko-rakouského příhraničí natáčela Jihočeská televize ve spolupráci se zástupci z Česka i Rakouska. Na okolnosti vzniku dokumentárního cyklu jsme se zeptali tiskové mluvčí Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Kdy a u koho se zrodila myšlenka zmapovat prostřednictvím filmových dokumentů technické památky v česko-rakouském příhraničí?
S nápadem na projekt zaměřený na popularizaci známých i méně známých technických památek nás v roce 2020 oslovili kolegové z Regionální rozvojové agentury jižních Čech. Snažit se zviditelnit segment kulturního dědictví, který není pro náš kraj vnímán jako zcela charakteristický, jsme brali jako výzvu.

Co je hlavním cílem mapování těchto objektů kromě natočení dokumentů velmi atraktivní formou, včetně leteckých záběrů z dronů?
Cílem projektu je zejména popularizace technických památek a jejich intenzivnější zapojení do cestovního ruchu. Kromě všeobecně známých staveb (koněspřežka, Stádlecký most a další) projekt upozorňuje i na méně známé objekty, které jsou však nedílnou součástí fondu technických památek jižních Čech (kovárny, sklárny, elektrárny, přádelna a podobně) a rakouského příhraničí. S tím souvisí i další cíl – upozornit na společný kulturně-historický prostor jihočeského a rakouského příhraničí.

Podle jakého klíče byly jednotlivé objekty vybírány a jaké typy technických památek budou v seriálu zastoupeny, z jakých míst?
Jedním z hlavních kritérií výběru objektů pro filmové reportáže byla, kromě památkové hodnoty, zajímavosti a atraktivnosti pro cestovní ruch (dochovaná technologie a přístupnost veřejnosti), především možnost srovnání typově shodných objektů na obou stranách hranice. Byly proto vybírány takové typy památek, které mají adekvátní zástupce jak v jižních Čechách, tak v Rakousku. Na základě společného jednání všech partnerů projektu bylo vybráno 10 témat, která naplňují výše uvedená kritéria. Vybrané příklady se teritoriálně nalézají na území jižních Čech, Dolního a Horního Rakouska.

Co všechno se divák při zhlédnutí jednotlivých dílů o těchto památkách dozví?
Filmové reportáže jsou v první řadě pozvánkou k návštěvě. Kromě základních historických dat se diváci dozvědí některé zajímavosti týkající se samotné výrobní technologie či technologie vzniku staveb. V případě dochování funkčního technologického zařízení je součástí reportáže jeho provozní ukázka. Součástí každé reportáže je informace o současném využití objektu a možnosti jeho prohlídky.

Kdo se na projektu kromě Národního památkového ústavu a Jihočeské televize podílí a z jakých finančních zdrojů je financován?
Projekt MonumTech je realizován v rámci Operačního programu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika. Vedoucím realizátorem projektu je Regionální rozvojová agentura jižních Čech – RERA, a. s. Kromě Národního památkového ústavu jsou dalšími partnery Universität für Weiterbildung Krems a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Jako strategičtí partneři se do projektu dále zapojili Krajský úřad Jihočeského kraje – Odbor kultury a památkové péče, Úřad Země Dolního Rakouska – oddělení památkové péče, TICCIH Austria a Waldviertel Akademie.

Kolik bude mít seriál částí a najdou dokumenty jakožto edukační materiál i širší využití například ve školách?
Cyklus reportáží bude mít celkem 10 dílů. Každý je věnován jednomu tematickému okruhu zastoupenému jedním objektem jihočeským a jedním rakouským. Reportáže i připravovaná tematická mapa je určena nejširší veřejnosti. Vzhledem k veřejné dostupnosti filmových reportáží je bezesporu lze využít ve školní výuce na všech úrovních, a to jak ve výuce dějepisu, vlastivědy, tak ve výuce technických oborů na středních i vysokých školách.

Kde se dají všechny díly tohoto cyklu najít a sledovat?
Jednotlivé díly jsou postupně vysílány Jihočeskou televizí v živém vysílání v rámci cyklu MonumTech, následně je možné všechny odvysílané reportáže zhlédnout prostřednictvím archivu Jihočeské televize.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info