PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Tipy a inspirace>>Objev interiérových nástěnných maleb měšťanského domu v Prachaticích

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

Objev interiérových nástěnných maleb měšťanského domu v Prachaticích

9. 8. 2019 Propamatky.info: Odkrytí a následné restaurátorské práce byly provedeny Janou Waisserovou ve spolupráci s Michalem Vedralem. Odkrytí a následné restaurátorské práce byly provedeny Janou Waisserovou ve spolupráci s Michalem Vedralem. | Foto: Jana Waisserová | Licence: Všechna práva vyhrazena PRACHATICE | Loni byla dokončena obnova interiérů středověkého měšťanského domu v Křišťanově ulici čp. 34, při níž byla objevena početná malovaná výzdoba. Dokládá především životní úroveň a estetické cítění měšťanské elity v druhé polovině 18. století.

Nástěnné malby různého stáří byly odkryty na třech stěnách místnosti druhého patra. Jde především o iluzivní plastické rámy v prostoru mezi okny, nad okny a pod parapety. Znázorňují panoramatické výhledy do volné krajiny provedené technikou takzvaného šerosvitu a zachycují například věže, usedlosti nebo jiné stavební pozůstatky. Překvapivým nálezem je v této souvislosti oltářní obraz s iluzivní architekturou s krucifixem mezi okny v severní stěně.

Odkrytí a následné restaurátorské práce byly provedeny Janou Waisserovou ve spolupráci s Michalem Vedralem v součinnosti s pracovníky památkové péče. Hlavními investory všech prací zahrnující i statické zajištění, injektáže, rekonstrukce omítek s retušemi jsou majitelé objektu. „Zásah byl spolufinancován také z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury a za spoluúčasti města Prachatice,“ říká restaurátorka Jana Waisserová. Význam nálezu podtrhuje mimo jiné nominace Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích v soutěži Patrimonium pro Futuro za rok 2018 v kategorii Objev roku.

Dle dosavadních zjištění byl pravděpodobným objednavatelem výzdoby prachatický měšťan a radní Johann Millner, který objekt vlastnil mezi lety 1758 až 1775. Malovaný oltář je dokladem zbožnosti někdejších obyvatel. Pozdější majitelé již neprováděli rozsáhlé a nákladné stavební úpravy interiéru.

Památkově chráněný nárožní měšťanský dům leží v jádru městské památkové rezervace při ústí Křišťanovy ulice do Kostelního náměstí. V objektu jsou dochované renesanční a barokní konstrukce včetně například truhlářských prvků pocházejících z doby obnovy města po požáru v roce 1832. Charakteristickými znaky uliční fasády jsou mimo jiné profilovaná kordonová a korunní římsa, dřevěná tabulková okna, nárožní malované kvádrování a zejména v patře na meziokenním pilíři obraz Panny Marie s vročením 1649. Za zmínku stojí také například tesaný portál se žlábkem pro dveřní křídlo.

Více informací naleznete na stránkách PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info