PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Jihočeský kraj>>VÝSTAVA | Hradiště u Písku 1858 – Nálezy z knížecích mohyl z časné doby laténské

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

VÝSTAVA | Hradiště u Písku 1858 – Nálezy z knížecích mohyl z časné doby laténské

8. 9. 2016 Propamatky.info: Etruská zobákovitá konvice ze sbírek Národního muzea je nyní k vidění v Prácheňském muzeu v Písku. Etruská zobákovitá konvice ze sbírek Národního muzea je nyní k vidění v Prácheňském muzeu v Písku. | Foto: Prácheňské muzeum v Písku | Licence: Všechna práva vyhrazena PÍSEK | V Prácheňském muzeu je nyní k vidění výstava k 130. výročí otevření expozic v Písku s názvem Hradiště u Písku 1858 – Nálezy z knížecích mohyl z časné doby laténské. Výstava je instalována v Rytířském sále a potrvá do 18. září.

„Podobný význam, jako mají české korunovační klenoty pro naši státnost, je pro naše prehistoriky stejně důležitý soubor pohřebních předmětů z mohyl knížat doby železné z Hradiště u Písku. Byl objeven v roce 1858 a dnes je chloubou sbírek pražského Národního muzea a vídeňského Přírodovědného muzea. Poprvé po 158 letech je celý soubor vystaven pohromadě v Prácheňském muzeu v Písku,“ říká o vzácných exponátech archeolog muzea Jaroslav Jiřík.

Nálezy pocházejí ze dvou mohutných mohyl, které rolník Josef Novák rozebral při přeměně pozemku na pole. K nalezeným starožitnostem patří vzácná etruská konvice s napojením ucha zdobeným motivem Sirény, dále ucho další konvice a dvě zdobené bronzové mísy. Jan Bohuslav Miltner, syn zachránce nálezů, se dále zmiňuje o zdobených bronzových náramcích, hladkých kruzích s ouškem, zlomcích kulatých plíšků, spirálovitě točených drátcích a četných knoflících, jehlicích, jantarových okrasách a o železném roštu. Některé nálezy se však zatím nepodařilo identifikovat.

Archeologové rozeznali v tomto souboru ženský pohřeb (asi 530–480/450 př. n. l.). Hrob byl vybaven picí soupravou, složenou z bronzové zobákovité konvice, z níž se dochovalo jen ucho (ataše) hadovitého typu s palmetou, ploché mísy a stříbrného cedníku, doplněnou ještě garniturou zlatých šperků o celkové hmotnosti 370 gramů.

Mladší mužský pohřeb (asi 480–450 př. n. l.) obsahoval picí soupravu s bronzovou zobákovitou konvicí s ataší v podobě Sirény a se zdobeným hrdlem, plochou mísu, zdobenou motivem takzvaného běžícího psa, železný rošt – kozlík s konci v podobě ptáků, součástky koňského postroje – nejrůznější knoflíky, menší i větší zdobené falérky z koňského postroje, bronzové kroužky a bronzové hřebíky. Oba pohřby obsahovaly také hliněné nádoby, ty však byly zničeny a pohozeny.

Osud nálezů z mohyl z Hradiště u Písku byl částečně odlišný od přání členů archeologického sboru a jejich cesta do muzejních sbírek byla dosti komplikovaná. Část nálezů se dostala do Musea království českého díky soukromým sbírkám pražských starožitníků  Štefana Bergera, Emanuela Mikše či Karla Buchtely. Řada nálezů, které popisuje Jan Bohuslav Miltner, však byla dlouhou dobu nezvěstná.

Velkým překvapením ovšem bylo, když archeolog Jan Michálek objevil na konci svého studijního pobytu ve Vídni část nezvěstných předmětů ve sbírce vídeňského Uměleckohistorického muzea. Tento svůj objev publikoval v polovině 70. let minulého století. Mezitím však v roce 1981 tyto předměty změnily majitele a byly převedeny do sbírek sousedního Přírodovědného muzea, kde jsou dodnes k vidění ve stálé expozici. Tento objev v muzejních depozitářích nezůstal jediným. V roce 2001 publikoval další část identifikovaných nálezů ze staré sbírky Národního muzea Pavel Sankot.

Nezahálelo se ani v terénu. Původní místo nálezu identifikoval již v 70. letech bývalý archeolog Prácheňského muzea Jiří Fröhlich. To vše dohromady svědčí o mimořádném bohatství, přepychu a umělecké dovednosti výrobců předmětů, které doprovázely zemřelé na jejich pouti do zásvětí někdy na sklonku doby halštatské a na počátku doby laténské. Svědčí také o mimořádných nadregionálních kontaktech, které spojovaly zdejší elitu až s dalekou Etrurií či ještě vzdálenějšími oblastmi Středomoří. 

Výstava k jubileu otevření expozic Prácheňského muzea v Písku vůbec poprvé představuje všechny dostupné nálezy z hradišťských knížecích mohyl v úplnosti široké veřejnosti. Návštěvníci tak mají možnost spatřit jeden z nejslavnějších archeologických nálezů, jenž byl kdy v Čechách učiněn.

Více informací naleznete na stránkách PRÁCHEŇSKÉHO MUZEA V PÍSKU.

Autor: Jaroslav Jiřík, Jan Michálek, Zbyněk Konvička

Zdroj: Prácheňské muzeum v Písku

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info