PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Jihočeský kraj>>Usedlost v Záluží na Táborsku je novou kulturní památkou

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

Usedlost v Záluží na Táborsku je novou kulturní památkou

20. 9. 2020 Propamatky.info: Usedlost v Záluží na Táborsku čp. 12 má cenné secesní průčelí s lidovými motivy z roku 1928. Usedlost v Záluží na Táborsku čp. 12 má cenné secesní průčelí s lidovými motivy z roku 1928. | Foto: Národní památkový ústav | Licence: Všechna práva vyhrazena VLASTIBOŘ (TÁBORSKO) | Novou kulturní památkou se stala usedlost v Záluží, místní části obce Vlastiboř. Postavena byla nejpozději v první polovině 19. století a nachází se v jižní části návsi. Cenné je především její pozdně secesní průčelí s lidovými motivy z roku 1928.

Odborníci památkové péče usuzují, že některé části nově zapsané památky pocházejí patrně již z druhé poloviny 18. století. Na stabilním katastru z roku 1828 je usedlost zachycena téměř ve shodném půdorysném rozvržení, jen s nepatrnými rozdíly. Roku 1911 byla v areálu usedlosti přestavěna a rozšířena stodola jižním směrem. V roce 1928 byla obytná část prodloužena do návsi a byla vystavěna nová ohradní zeď, čímž došlo k scelení štítového návesního průčelí. Ve stejném období byla patrně provedena i sjednocující průčelní cementová omítka s pozdně secesní výzdobou s lidovými motivy.

Areál usedlosti čp. 12 se nachází v malé obci Záluží, v níž se dochoval jedinečný soubor blatské zděné architektury, která byla pro své nesporné hodnoty a kvality v roce 1995 vyhlášena vesnickou památkovou rezervací. Areál přečkal do současnosti téměř v autentickém stavu včetně materiálové skladby, dispozičního řešení, historických konstrukcí a řemeslných prvků. V interiéru se dochovaly trámové stropy s prkenným záklopem ve špýcharu, klenuté sklepy, plackové klenby a klenby do traverz ve stájích a chlévě, Ránkovy krovy se stojatou stolicí.

V dané oblasti, na území Soběslavsko-veselských blat, se jedná o velmi netradiční řešení, které poukazuje na společenské postavení tehdejšího majitele / starosty a nabízí ukázku soudobého přístupu, místní ambice stavebníka, k řešení fasády v konzervativním venkovském prostředí. Novodobé a modernizační úpravy, jakými byly například výměna části oken, byly provedeny citlivě a bez porušení památkové hodnoty objektů.

Bližší informace o usedlosti naleznete na stránkách PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU.

Autor: Zbyněk Konvička

Zdroj: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info