PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Jihočeský kraj>>Město Písek obnoví historickou výmalbu objevenou v interiéru bývalé školy

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

Město Písek obnoví historickou výmalbu objevenou v interiéru bývalé školy

12. 11. 2017 Propamatky.info: Původní barevné vrstvy byly nalezeny ve druhém nadzemním podlaží v prostoru hlavního sálu. Původní barevné vrstvy byly nalezeny ve druhém nadzemním podlaží v prostoru hlavního sálu. | Foto: Město Písek | Licence: Všechna práva vyhrazena PÍSEK | V rámci probíhající konverze staré školy na Alšově náměstí na městskou knihovnu a centrum vzdělávání byla objevena cenná původní výmalba z 19. století. Městské zastupitelstvo následně rozhodlo o její restaurátorské obnově.

Původní barevné vrstvy byly nalezeny ve druhém nadzemním podlaží v prostoru hlavního sálu. Jedná se o hustou síť sloupů s korintskými hlavicemi vzdálenými přibližně 1,5 m od sebe, na stropě se dále nachází celoplošná šablonová výzdoba s nadokenními oválnými zrcadly. „Nález výmalby z 19. století pro nás byl překvapením. Podařilo se ji zcela náhodou odkrýt po vybourání zděných přepážek v prostorách, kde se nacházel hlavní sál a v budoucnu zde vznikne oddělení beletrie,“ říká ředitel knihovny Roman Dub. „Na základě sond provedených restaurátorem Josefem Novotným byla pracovníky památkové péče zastoupené Jiřím Hladkým a Martinem Zemanem navržená rekonstrukce 220 m2 stěn a 180 m2 stropu,“ upřesňuje Václav Filip z odboru investic a rozvoje Městského úřadu Písek.

Předpokládaná investice činí necelých 2,5 milionu korun. „Část finančních prostředků v maximální výši 15 milionů korun by mohla pokrýt dotace z Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, o kterou město Písek požádalo. Zda budeme úspěšní, se rozhodne koncem letošního roku,“ doplňuje místostarosta Josef Knot. Veškeré restaurátorské práce zahrnující obnovení nové výmalby dle původního vzoru by neměly mít vliv na harmonogram stavby, která by měla být dokončena na podzim 2018.

Budova školy Jana Amose Komenského, která výrazově spoluvytváří Alšovo náměstí, představuje nejstarší píseckou stavbu určenou pro školní vyučování z období raného historismu. Je nemovitou kulturní památkou a nachází se také v městské památkové zóně. Má klasicistní průčelí s atikovými štítky a bohatou štukovou ornamentální výzdobou. Byla postavena podle projektu Julia Spiesse roku 1858 na místě tří měšťanských domů. Jana Amose Komenského připomíná pamětní deska osazená roku 1892 u příležitosti 300. výročí jeho narození. Nemalou památkovou hodnotu má také interiér s mnoha zachovanými historickými konstrukcemi. Dvorní průčelí byla v minulých letech zbavena většiny ozdobných článků, vyjma profilované okapní římsy. Zajímavostí je, že v prostorách s výmalbou večeřel 2. září 1888 František Josef I. během své návštěvy města.

Šetrná přeměna budovy podle projektu architektonické kanceláře Studio A.B.S. spol. s r.o., byla památkovými orgány schválena v roce 2015. Probíhající realizace počítá mimo jiné s tradiční tesařskou opravou krovu a částečnou výměnou špaletových oken. Městská knihovna bude bezbariérová, zároveň bude nabízet prostorné a moderní zázemí v historickém prostředí.

Článek byl připraven v rámci mediální spolupráce s městem Písek. Bližší informace naleznete na webových stránkách MĚSTA PÍSEK, podrobnosti o stavbě jsou k dispozici v rámci PAMÁTKOVÉHO KATALOGU NÁRODNÍHO PAMÁTKOVHO ÚSTAVU.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Město Písek

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info