PROPAMÁTKY |

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Jihočeský kraj>>Jižní Čechy: kraj bohatý na drobné památky

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

Jižní Čechy: kraj bohatý na drobné památky

4. 11. 2020 Propamatky.info: Opravená kaple u silnice do Čeřína v roce 2014 Opravená kaple u silnice do Čeřína v roce 2014 | Foto: Karel Mikeš | Licence: Všechna práva vyhrazena JIHOČESKÝ KRAJ | Jihočeská krajina je bohatá na drobné stavby a objekty sakrální povahy. Nacházejí se v polích, lukách a někdy nečekaně i na novějších předměstích, která pohlcují dřívější volnou krajinu. Dotvářejí svým charakterem ráz krajiny. Ve druhé polovině minulého století byl tento druh staveb opomíjen, některé byly zcela zapomenuty, ale se změnami ve společnosti se změnil i přístup k nim. Řada drobných památek přečkala zásluhou Jihočeského kraje.

Již od samého počátku fungování krajů vyčleňují samosprávy určitou finanční částku na obnovu památkového fondu. Postupně si každý kraj vyprofiloval několik oblastí památkové péče, které podporuje. V případě Jihočeského kraje byl v roce 2005 vytvořen grantový program na podporu obnovy drobné sakrální architektury, ve kterém bylo možné žádat o finanční podporu jak na obnovu objektů vedených v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek, tak i na objekty nezapsané, které ale vykazují určité kulturněhistorické hodnoty. Cílem bylo urychlit obnovu kulturního bohatství jižních Čech, neboť hodnota těchto artefaktů v krajině se neodvíjí pouze od jejich památkové hodnoty, jsou zároveň hmotnými doklady lidové kultury a zbožnosti a v neposlední řadě výrazně dotvářejí obraz kulturní krajiny jižních Čech.

Dotační titul byl již od svého počátku úspěšný. Motivoval nejen soukromé vlastníky, ale především samosprávy obcí a měst, které se začaly zajímat o to, kdo vlastní tyto drobné objekty v jejich okolí, a motivovat jejich vlastníky, případně jim pomoci s obnovou. Obce se zároveň snažily získat do svého vlastnictví ty objekty, které nikomu nepatřily. Započalo se tak s postupnou obnovou kapliček, božích muk, křížků a soch v jihočeské krajině a tento proces pokračuje dodnes.

V letech 2007–2014 se k podpoře obnovy drobné sakrální architektury připojila také společnost ČEZ, která prostřednictvím své nadace finančně přispěla na uvedený dotační program. Průměrně bylo ročně opraveno kolem 70 objektů a obnovovací práce za poskytnuté prostředky byly ve velmi krátké době viditelné pro všechny, kteří se v jihočeské krajině pohybují. Některé objekty byly zachráněny téměř před zničením.

Příklad Rožmitálu

Jedním z vlastníků, který se zapojil do obnovy drobné sakrální architektury ve svém katastrálním území, je obec Rožmitál na Šumavě. V letech 2009 a 2013–2019 byla úspěšnou žadatelkou ve výše uvedeném dotačním titulu Jihočeského kraje a podařilo se jí tak opravit minimálně sedm objektů ve vlastnictví obce.

„V katastrálním území Rožmitálu na Šumavě stálo nejméně 19 božích muk, soch a kapliček, které skončily v rozvalinách tehdejší doby. Na hromady kamení, zbytky kaplí a jiných trosek byl velmi smutný pohled. Tyto stavby patřily a patří do života naší krajiny a naší obce. Snažíme se tyto sakrální památky postupně opravovat, vzkřísit je nejen pro nás, ale i pro další generace,” popisuje starostka Alena Ševčíková. Doplňuje, že velkou pomocí pro obce je podpora krajského úřadu, který vyhlašuje mimo jiné také grantový program Obnova sakrální architektury v krajině. „Poprvé jsme žádali v roce 2009 na obnovu Kaple poutní cesty, dále Kaple sv. Jiří, Kaple sv. Jana Nepomuka a další. Do opravených kapliček připravujeme příslušné motivy výzdoby odpovídající názvu kaple.“

Na změně stavu drobné sakrální architektury, její obnově a proměně jihočeské kulturní krajiny se ukazuje, kolik práce odvedly samosprávy obcí za finanční podpory kraje. Obnova odkazu našich předků a jeho důležitost pro obyvatele se jeví jako významná, a tak i v současnosti Jihočeský kraj každoročně vypisuje dotační titul na podporu obnovy drobné sakrální architektury. Snaží se motivovat a podporovat vlastníky. Kraj a obce během relativně krátké doby dokázaly změnit tvář naší krajiny k lepšímu.

Přehled oprav v Rožmitále na Šumavě spolufinancovaných z dotačního titulu Jihočeského kraje:

  • 2009

Kaple u silnice do Čeřína, v roce 1900 zde byla umístěna kamenná socha sv. Jana Nepomuckého z let cca 1730–1750, která původně stála ve farním kostele v Rožmitále. Při výměně barokního oltáře kostela za novogotický v letech 1909–1910 byla socha přemístěna do kaple. Kaple zchátrala, až zůstala pouze část obvodového zdiva.

  • 2013

Kaple v katastrálním území Hněvanov je zakreslena již na mapě Stabilního katastru. V letech 1909–1910 zde byly osazeny sochy z kostela v Rožmitále na Šumavě.

  • 2014

Kaple u osady Michnice, kaple je uvedena v seznamu drobných církevních památek farnosti Rožmitál na Šumavě z roku 1837. Nechal ji postavit majitel svobodného dvora v Michnici Ignatz Dopil. V kapli bylo umístěno Ukřižování Krista a po stranách obrazy sv. Václava a sv. Vojtěcha.

  • 2016

Kapli u bývalého mlýna postavil mlynář Martin Strauss jako výraz své zbožnosti, uvnitř se nacházel kříž a několik obrazů.

  • 2017

Kaple sv. Jana Nepomuckého, zakreslena již ve Stabilním katastru, dle Standbilderu z roku 1837 byla uvnitř freska znázorňující sv. Annu, kolem roku 1945 zde byl obraz znázorňující Pannu Marii a sv. Jana Nepomuckého. Kaple byla opravována v letech 1852 a 1933.

  • 2018

13. zastavení křížové cesty, zakreslené ve Stabilním katastru. Spolu s poutním kostelem proběhla oprava v letech 1852 a 1933.

  • 2019

Kaple Božího hrobu, 14. zastavení křížové cesty, zakreslena ve Stabilním katastru, spolu s poutním kostelem opravována roku 1852 a 1933.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v on-line verzi bulletinu MÁME VYBRÁNO. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadu Jihočeského, Ústeckého, Středočeského a Plzeňského kraje, Kraje Vysočina a Magistrátu hlavního města Prahy.

Čtěte také:

Oceněný klenot funkcionalismu na pražské Babě

Památky Středočeského kraje a jejich obnova pro společenské využití

Péče o kulturní dědictví v Plzeňském kraji

Záchrana památek v kulturní krajině Ústeckého kraje

Autor: Jaroslava Vítovcová

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info