PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Památky a finance>>Spojení, které funguje. Moderní prostor nejen pro čtení

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

Spojení, které funguje. Moderní prostor nejen pro čtení

5. 10. 2023 Propamatky.info: Studijní část Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích Studijní část Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích | Foto: Leona Töröková | Licence: Všechna práva vyhrazena JIHOČESKÝ KRAJ | Studijní část Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích sídlí od roku 1990 v objektu bývalého Muzea dělnického revolučního hnutí ze 70. let minulého století. Cesta k moderní knihovně byla dlouhá – od záměru vybudovat knihovnu novou na zcela jiném místě až po variantu přístavby nové budovy ke knihovně na Lidické třídě. Právě tato varianta byla nakonec realizována v podobě jednopodlažního pavilonu levitujícího nad terénem.

Díky nové přístavbě a zcela novému uspořádání původní haly získala knihovna moderní prostor o rozloze 2000 m2 pro více než 100 tisíc knih, kde je dostatek studijních míst a také relaxační zóny pro klidné čtení či spočinutí. Splněn byl i nejdůležitější požadavek na to, aby se čtenáři mohli volně pohybovat mezi knižními regály, vybírat si knihy sami, studovat a setkávat se s ostatními návštěvníky knihovny, jak je to běžné ve všech moderních knihovnách.

Vlastní stavba probíhala od dubna 2019, a to i v době první covidové pandemie, dokončena byla v říjnu 2020. Provoz byl zahájen v dubnu 2021 po uvolnění opatření. Zahájení stavby předcházelo několikaleté období příprav, které zahrnovalo realizaci architektonické soutěže, majetková vypořádání, dopracovávání projektové dokumentace, výběrová řízení a v neposlední řadě podání žádosti o evropskou dotaci IROP.

Aby mohl nový pavilon knihovny stát na plánovaném místě, bylo potřeba přesunout více než stotunový balvan o velikosti 23 metrů. Přesunu předcházely jednodenní přípravné práce. Samotný balvan pak skoro hodinu přesouval rozměrný jeřáb. Balvan, který u knihovny stojí téměř 45 let, byl na podzim roku 1974 přivezen z Novohradských hor.

Po zahájení stavby v dubnu 2019 byl pro návštěvníky knihovny na Lidické zřízen náhradní boční vchod. Přístupný zůstal i bezbariérový výtah. Knihovna tak mohla být pro návštěvníky knihovny plně otevřena do začátku března 2020. Za provozu a plného nasazení zaměstnanců se stěhoval i knihovní fond. Do suterénu knihovny i mimo knihovnu se muselo přestěhovat více než 100 tisíc dokumentů (knihy, mapy, skripta atp.). Všechny knihy v suterénu se pak musely obalit fólií a ochránit proti prachu.

Kdo zná dispozici knihovny na Lidické, dobře ví, že se zde nachází centrální schodiště s výtahem. To se v době stavby stalo „komínem“ na prach. Byl jemný a všudypřítomný. Zakrytí igelity pomohlo jen zčásti. Před otevřením knihovny bylo nutné všechen prach vysát, vše řádně umýt, knihy vyluxovat. Část zajistila firma, ostatní zaměstnanci.

Doba „covidová“ ovlivnila nejen termín plného uvedení knihovny do provozu, ale také přípravné práce. Například lety prověřený nejefektivnější způsob stěhování knih podáváním z ruky do ruky v řetězu knihovníků nemohl být vzhledem k platným opatřením vůbec použit. Stěhovalo se v malých skupinkách pomocí vozíků.

Architektonická soutěž byla vypsána podle pravidel České komory architektů. Součástí soutěžních podmínek bylo i stanovisko orgánů památkové péče, původní budova je architektonicky cenná a nachází se na území ochranného pásma hradebního systému města. Soutěž byla provedena formou otevřené výzvy pro architektonické kanceláře. Z 27 soutěžních nabídek bylo vybráno 6 ateliérů, které podaly soutěžní návrhy. Vítězem se stal brněnský ateliér Kuba & Pilař architekti, s.r.o. Zhotovitelskou firmou byla OHL ŽS, a. s., firma Mauring, s.r.o., zajišťovala stavební dozor a Intebo, s.r.o., byla dodavatelem vybavení interiéru. Celá akce by nemohla být uskutečněna bez podpory Jihočeského kraje.

Finanční limit stanovený v dotačních podmínkách na 123 milionů korun se ukázal i vzhledem k navýšení cen stavebních prací v roce 2019 a vyvolaným investicím u parkoviště a příjezdové komunikace zcela nereálný. Celkové náklady projektu činily 168 milionů, 99,5 milionu bylo hrazeno z prostředků EU. 60 miliony se podílel Jihočeský kraj a 5,8 milionu Ministerstvo pro místní rozvoj.

V průběhu projektové přípravy i realizace bylo nutno vyvažovat přístup knihovnický a architektonický. Někde bylo nutné trvat na provozním pohledu knihovníků, někde převážil estetický názor architekta. Výsledkem je ale knihovna co nejvíce otevřená a poskytující čtenářům vysoký komfort při výběru knih.

Knihovna byla uvedena do provozu v dubnu 2021. Interiér je jednoduchý a pohodlný, oranžovou barvu nábytku doplňují bílé regály a šedý beton. Za rok a půl provozu se ukazuje, že velmi dobře slouží svému knihovnickému účelu, a navíc se zde mohou konat nejrůznější akce, které lze bez obav do nové knihovny a mezi regály začlenit. Výpůjční pult může být barem s občerstvením, nakloněná plocha spojující prostor nové přístavby a staré budovy poslouží jako vyvýšené pódium, jednoduché výstavní panely se hodí do betonového prostoru a vystavované obrazy či fotografie zajímavě dotvářejí interiér. Relaxační zóny se stávají stále oblíbenějším místem návštěvníků knihovny. Podařilo se vytvořit moderní prostor nejen pro půjčování knih.

Vzhledem k tomu, že byl projekt přístavby hrazen z evropských dotací, musel se přizpůsobit zadávacím podmínkám. Dotační titul neumožňoval rekonstruovat celou budovu knihovny, kde se nachází další oddělení včetně studoven. Na modernizaci těchto prostor bude nutné si do budoucna ještě počkat. Přesto tyto dva prostory po propojení přístavby a původní haly v přízemí spolu fungují a komunikují. Jsou multifunkčním prostorem pro pořádání řady kulturních akcí pro veřejnost.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v bulletinu MÁME VYBRÁNO, který je přílohou podzimního časopisu PROPAMÁTKY. Ten zasíláme všem členům Klubu PROPAMÁTKY. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadech krajů Královéhradeckého, Jihočeského, Středočeského, Pardubického, Karlovarského, Moravskoslezského, Kraje Vysočina a Magistrátu hlavního města Prahy. On-line lze číst na stránkách www.mamevybrano.cz.

Přečtěte si také další články:

Autor: Ivo Kareš

Zdroj: Jihočeský kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info