PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Památky a finance>>První veřejné představení svatého hřebu v Milevsku

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

První veřejné představení svatého hřebu v Milevsku

19. 10. 2022 Propamatky.info: Prvně veřejně vystavená relikvie Prvně veřejně vystavená relikvie | Foto: Milevský klášter bratří premonstrátů | Licence: Všechna práva vyhrazena MILEVSKO (PÍSECKO) | V předvečer svátku Povýšení svatého Kříže se 13. září konala v klášteře slavnostní liturgie, během níž byl prvně vystaven takzvaný svatý hřeb z Milevska. Relikvie byla objevena během průzkumu a dokumentace trezorové místnosti ukryté ve zdi kostela sv. Jiljí.

Před vlastním liturgickým obřadem byla zástupci Královské kanonie premonstrátů na Strahově, Jihočeského kraje a výzkumného týmu představena některá nová zjištění z laboratorního zkoumání trosek relikviářové schrány, její výzdoby i relikvie samotné. „V současné době Královská kanonie premonstrátů na Strahově, která spravuje milevský klášter, usiluje o získání finančních prostředků z programu IROP na opravu původního románsko-gotického konventu kláštera. V těchto prostorách, zvláště pak v kapitulní síni, by v případě získání dotace měly vzniknout moderní expozice prezentující nejen svatý hřeb, ale i další významné artefakty vztahující se k této výjimečné národní kulturní památce,“ říká Irena Velcová z milevského kláštera.

V průběhu roku 2020 byla zkoumána soustava dutin v mohutné kamenné zdi kostela sv. Jiljí. Archeologické nálezy a situace umožňují interpretovat největší dutý prostor jako původní středověkou trezorovou místnost. Z důmyslné skrýše uvnitř středověkého trezoru byly následně vyzvednuty trosky dvojice dřevěných schránek zdobených zlatem a stříbrem. Vedle většího množství ozdob ze zlatého a stříbrného plechu byl mezi troskami identifikován železný hřeb označený zlatým křížkem. Podařilo se tedy vyzvednout historický artefakt, který středověká společnost považovala za jednu z nejvzácnějších křesťanských relikvií na světě – část hřebu z Pravého kříže. Všechny části rozpadlého milevského relikviáře a veškeré kovové ozdoby i samotný hřeb byly převezeny do specializovaných laboratoří, v nichž proběhla základní konzervace a řada přírodovědných analýz. V rámci záchrany výjimečného kulturního dědictví, které je nedílnou součástí národní kulturní památky kláštera v Milevsku, byly v letech 2021 a 2022 uskutečněny veškeré práce konzervační, restaurátorské včetně nedestruktivního průzkumu a dokumentace. To vše pod záštitou a za finanční podpory Jihočeského kraje. Výsledky analýz jsou důležitými vodítky pro správnou interpretaci celého nálezu.

Vzhledem k unikátnosti celého projektu dále vzniká ucelená propagace, na které se podílejí Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Jihočeský kraj, Jihočeská centrála cestovního ruchu, Naše historie, z. s., Správa jeskyní ČR, Národní památkový ústav a řada výzkumných institucí u nás i v zahraničí. Královská kanonie premonstrátů na Strahově v tomto směru vyhlásila designovou soutěž s cílem vybrat nejlepší koncept vizuálního stylu svatého hřebu z Milevska. Předmětem soutěže byl návrh celkového konceptu jednotného vizuálního stylu včetně logotypu pro prezentaci relikvie. Hodnotící komise zvolila jako vítěze návrh grafického studia Kláry Kvízové.

Podrobně jsme se nálezu cenné relikvie věnovali v časopisu PROPAMÁTKY JARO 2021. Tištěný čtvrtletník zasíláme všem našim dárcům po celý rok zdarma. Více informací naleznete na stránce Klubu PROPAMÁTKY. Archiv starších časopisů je k dispozici ZDE. Více informací naleznete na stránkách KLÁŠTER MILEVSKO.

Autor: Kryštof Havlice

Zdroj: Milevský klášter bratří premonstrátů

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info