PROPAMÁTKY | Zpravodajství

Hlavní strana>>Zpravodajství>>Jihočeský kraj>>Památky a finance>>Nové expozice v Muzeu středního Pootaví Strakonice

Zpravodajství

Jihočeský kraj

zpět

 

Nové expozice v Muzeu středního Pootaví Strakonice

14. 10. 2022 Propamatky.info: Hrad Strakonice Hrad Strakonice | Foto: Archiv Jihočeského kraje | Licence: Všechna práva vyhrazena JIHOČESKÝ KRAJ | Po třech letech a devíti měsících se 1. dubna znovu otevřely brány strakonického muzea. Skončila jedna z největších rekonstrukcí části strakonického hradu za poslední desetiletí. Návštěvníky vítá pět nových expozic, nové zázemí i společenské a edukační sály. Do nových prostor se přestěhovala i muzejní knihovna a badatelna.

V lednu 2018 uspělo muzeum v 52. výzvě IROP. Projekt Obnova vybraných objektů v areálu NKP strakonický hrad dostal finanční podporu z EU a MMR ČR ve výši cca 109 milionů korun (95 % z celkových nákladů projektu). Jednalo se o rekonstrukci objektů ve vlastnictví Jihočeského kraje, který ze svého rozpočtu také projekt kofinancoval, předfinancoval a hradil i vícepráce vzniklé během rekonstrukce. Celkové náklady na rekonstrukci se vyšplhaly přibližně na 140 milionů. Úpravy probíhaly v tzv. Bavorském paláci, kde je umístěno muzeum, v budově bývalého děkanství s kapitulní síní a ambitem (dříve komenda maltézského řádu) a ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím. Od 1. července 2018 bylo muzeum uzavřeno a po vystěhování předáno firmě POHL cz, a. s. z Roztok k realizaci stavby.

Po dvou a půl letech byly stavební práce ukončeny a prostory předány zpět muzeu. Realizovány byly nákladem 78 052 227,72 Kč. Předmětem rekonstrukce byla výměna všech rozvodů elektřiny, vody i kanalizace, které již byly na hraně životnosti. Narušená statika byla opravena doplněním ocelových nosníků a táhel. Krov a stropy byly vyprotézovány, uhnilá zhlaví trámů odřezána a doplněna. Provedené dendrochronologické průzkumy prokázaly, že nejstarší stropní trámy byly zhotoveny z borovic a smrků kácených v letech 1353–1355. Dále byly datovány konstrukce zhotovené ze smrků, borovic a bříz pokácených v letech 1404–1409 a smrků kácených v letech 1461–1462, 1547–1549 a 1664.

Odstraněny byly i všechny novodobé prvky a různé sádrokartonové příčky a stropy. Novinkou je i připojení na dálkové vytápění. Kapitulní síň spotřebovala jeden a půl kilometru podlahového potrubí, celkově je ho na celém objektu položeno kolem pěti kilometrů. Temperováním expozic se prodloužila možnost jejich využití po celý rok. Výstavbou výtahu ve spojovacím krčku mezi I. a II. nádvořím se hradní expozice alespoň částečně zbavila bariér.

Silnoproudé kabely jsou namontovány v délce 11 kilometrů, slaboproudé kabely v délce 5 kilometrů. Bylo odkryto a opraveno 280 metrů čtverečních trámových stropů. V průběhu rekonstrukce bylo položeno cca 900 metrů čtverečních cihlové dlažby, repasováno nebo opraveno 300 kusů dveří a oken.

K 31. prosinci 2020 byly dokončeny a převzaty i restaurátorské práce na nástěnných malbách ve všech objektech a restaurování kamenných prvků v celkové výši 6 690 395 Kč.

Stavba přinesla i vzácné objevy. V jednom ze sálů v objektu bývalé komendy byly odkryty rozsáhlé nástěnné malby, které jsou datovány do poloviny 18. století. Jedná se o čtyři průhledy do krajiny. Na obnově nástěnných maleb pracovali tři restaurátoři celkem 10 měsíců. Nástěnné malby byly objeveny a zrestaurovány i ve vedlejším salonku. Překvapení čekalo na odborníky i v přízemí hradního paláce, v tzv. edukačním sále. Na jedné ze stěn se nachází erb velkopřevora Othenia Bernarda Maria Lichnowskeho-Wardenberga, který byl významným představitelem řádu maltézských rytířů, symbolizujícího charitu 19. století. I tato nástěnná malba byla zrestaurována.

Skutečným klenotem jsou potom více než 600 let staré dřevěné trámy se šablonovou výmalbou ukrývané pod podlahou v bývalé expozici 19. století. Veškeré objevy jsou zrestaurovány a zpřístupněny veřejnosti. 

Na stavební rekonstrukci navázala tvorba nových expozic včetně interiérového osvětlení a vybavení audio video technikou. Výtvarné řešení expozic navrhl kolektiv architektů: H. Fetterle, M. Čejka a V. Lstibůrek, grafické práce prováděl zkušený grafik Petr Liška. 

Nové expozice představují pět hlavních oblastí, které jsou pro město Strakonice typické: textilní výrobu, průmyslovou výrobu ČZ (zbraně, motocykly, současný výrobní program), dudáckou a loutkářskou tradici. V prostorách bývalé komendy maltézského řádu vznikla zcela nová, v České republice jediná expozice věnovaná historii a současnosti tohoto řádu ve spojení s historií města. Málokdo již dneska ví, že maltézský řád sídlil ve Strakonicích téměř 700 let a tři století zde bylo i sídlo velkopřevorství. Za tuto dobu zasáhl téměř do všech oblastí života ve městě.

Pro návštěvníky jsou expozice rozděleny do dvou prohlídkových okruhů. Součástí expozice maltézských rytířů je i prohlídka kapitulní síně s ambity a prohlídka expozic v Bavorském paláci je spojena s výstupem na gotickou věž Rumpál a s černou kuchyní. Více informací najdete na www.muzeum-st.cz.

Při realizaci expozic se nezapomínalo ani na děti a různé interaktivní prvky, které jim pobyt v prostorách muzea jistě zpříjemní. Součástí prohlídky jsou i dva animované filmy, které zjednodušenou formou představují příchod johanitů do Strakonic a vývoj hradu od 12. století.

Nové je i logo a web muzea. V prodeji jsou nové odborné publikace, komiks a omalovánky pro nejmenší. Vše s vazbou na nové expozice a jejich obsah.

Muzeum středního Pootaví Strakonice se touto rekonstrukcí zařadilo mezi moderní paměťové instituce 21. století.

Další inspirativní příběhy a rozhovory naleznete v bulletinu MÁME VYBRÁNO, který je přílohou podzimního časopisu PROPAMÁTKY. Ten zasíláme všem členům Klubu PROPAMÁTKY. V tištěné podobě je k dispozici také na úřadech Jihočeského, Středočeského, Plzeňského, Pardubického a Moravskoslezského kraje nebo na Magistrátě města Prahy, on-line lze číst na stránkách www.mamevybrano.cz.

Postupně zveřejníme také články:

Autor: PhDr. Ivana Říhová

Zdroj: Jihočeský kraj

 

odeslat e-mailem vytisknout

zpět na hlavní stranu Na hlavní stranu Pro památky info